Այսօր կը յիշատակուի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի Խոր Վիրապ մուտքի տօնը։ - Հայերէն
22 Ocak 2019 - Հակական տոմար - Տարի : 4511 / Ամիս : Արաց / Օր : Կորդուիք / Ժամ : Ծայգն

Հայերէն :

17 Mart 2018  

Այսօր կը յիշատակուի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի Խոր Վիրապ մուտքի տօնը։

Այսօր կը յիշատակուի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի Խոր Վիրապ մուտքի տօնը։ Այսօր կը յիշատակուի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի Խոր Վիրապ մուտքի տօնը։
Շաբաթ` 17 մարտին կը յիշատակուի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի Խոր Վիրապ մուտքի տօնը։ Սուրբ Գրիգոր հայաստանեայց եկեղեցւոյ առաջին պաշտօնական հայրապետը կը նկատուի որ Ոսկեդարու գրողներէն Ագաթանգեղոսի կողմէ նկարագրուած է իբր Քրիստոնէութիւնը հայ ժողովուրդին մօտ հաստատող եւ տարածող հիմնական դէմք: Անոր կրօնական աշխատանքը այնքան ազդեցիկ եւ որոշիչ եղած է որ ան նկատուած է հայ ժողովուրդի «Հայր եւ Լուսաւորիչ»:

Հայաստանեայց եկեղեցին տարին քանի մը անգամ կը յիշատակէ Սուրբ Գրիգորի անունը, հիմնուելով անոր կեանքի յատկանշական հանգրուաններուն վրայ: Այսպէս՝ Խոր Վիրապ մտնելը, Խոր Վիրապէն ելլելը, եւ «Գիւտ նշխարացը»ը: Վարի շարականի հեղինակը Յովհաննէս Երզնկացին է (Պլուզ) (1220/30-1293թթ.): Այս շարականը կ’երգուի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչին նուիրուած երեք տօներէն առաջինին` “Մուտն ի վիրապ”-ի ժամանակ: Այդ օրը Գալստեան Կիրակիին նախորդող Շաբաթ օրն է:

Կանոն՝ Սրբոյն Գրիգոր Լուսաւորչին Մտնելոյն ի Վիրապն։

Այսօր զուարճացեալ ցնծայ եկեղեցի. դրախտ աստուածատունկ ծաղկեալ. յորմէ տուաւ մեզ տունկն անմահութեան տէր Գրիգորիոս. եւ պտղովն իւրով ելից զտիեզերս ամենայն: Բարունակ ողկուզաբեր ճշմարիտ որթոյն. մշակեալ հայրական աստուածային աջոյն. յորմէ բղխեաց բաժակն ուրախարար տրտմեցելոյ ազինս. որով արբեալ զմայլեցաք յուրախութիւն հոգեւոր: Գարնանաբեր հնչումն հարաւային հողմոյն. ճառագայթեալ հրով աստուածային Հոգւոյն. որով հալեցաւ սառն կռապաշտութեան հիւսիսաբնակ ազանց. եւ եղեն ծաղկեալք աստուածային գիտութեամբն:


Bu haber ra.....n kaynağından gelmektedir.
www.bolsohays.com un görüşünü yansıtmaz.

Anket Tüm Anketler

+