​Müteşebbis Heyet`ten üç adaya onay; Heyet`ten peşpeşe istifalar - Gündem
17 Nisan 2021 - Հակական տոմար - Տարի : 4513 / Ամիս : Ահեկան / Օր : Ասակ / Ժամ : Թաղանթեալ

Gündem :

08 Ekim 2019  

​Müteşebbis Heyet`ten üç adaya onay; Heyet`ten peşpeşe istifalar -

​Müteşebbis Heyet`ten üç adaya onay; Heyet`ten peşpeşe istifalar ​Müteşebbis Heyet`ten üç adaya onay; Heyet`ten peşpeşe istifalar

İçişleri Bakanlığı'nın yurtdışındaki patrik adaylarına sınırlama getiren talimatnamesine itiraz etmeme kararı alan Müteşebbis Heyet üç patrik adayının adaylığına onay verdi. Heyet'ten Setrak Davuthan'dan sonra Garbis Duraslan, Nazaret Özsahakyan ve Kevork Erkan da istifa etti.

İçişleri Bakanlığı'nın patrik seçimi için yayınladığı talimatnamede yer alan "İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak" şartı Türkiye doğumlu yurtdışında görev yapan patrik adaylarına sınırlama getirme vasfı taşıyordu. Tepki çeken bu maddeye itiraz edip etmemeyi görüşen Heyet, geçtiğimiz 3 Ekim Perşembe günü Vakıf yöneticileri ve ruhaniler ile toplanmış, bu toplantıdaki görüşleri benimseyerek, kendi içinde bir karara varamadığı halde talimatnameye itiraz etmeme kararı almıştı. Heyet 3 Ekim akşamı şu açıklamayı yapmıştı:

"03 Ekim Perşembe günü yapılan söz konusu toplantıda, hazır bulunan tüm vakıf temsilcilerinin talimatname konusunda görüş ve önerileri alınmış, Ruhani Meclis’in bildirisi de okunmuştur.

Ardından yapılan Müteşebbis heyet toplantısındaki oylamada, eşit çıkan oylar sonucunda, geniş katılımlı toplantıda ortaya çıkan hakim görüş olan talimatnamenin mevcut koşulları ile Patrik seçim sürecine devam etme yönündeki karar benimsenmiştir."

Bu kararın ardından 7 Ekim'de olağan toplantısını yapan Heyet, sözcü Saro Bengliyen aracalığıyla şu açıklamayı yaptı:"Patrik Seçimi Mütevelli Heyeti’nin 07.10.2019 tarihli toplantısında, evvelce Ruhani Meclisçe belirlenerek, Değabah Srpazan Hayr tarafından Heyetimize liste halinde tevdi edilen Patrik “Aday adayı” Episkoposların cismanice yetenek dereceleri tüm yönleriyle tetkik edilmiştir.

Yapılan tetkikler sonucunda, tevdi edilen listede adı geçen üç episkoposun, cismani yetenek ve yeterlilikler bakımından Patrik adaylığına herhangi bir manilerinin bulunmadığı oy birliğiyle saptanmıştır.

Böylece Türkiye Ermenileri 85. Patriği Seçimi Talimatnamesinin (“Talimatname”) 24. maddesinin gerekleri yerine getirilmiş olup, tevdi edilen listedeki isimler 5 (Beş)’den fazla olmadığından, yeniden bir oylama yapılmaya gerek kalmaksızın, Ruhani Meclisçe belirlenen listedeki episkopos isimleri heyetimizce “nihai patrik adayları” olarak kabul edilerek, keyfiyet Değabah Srpazan Hayr’a yazılı olarak bildirilmiştir.

Seçim tarihinin yaklaşmış olduğu nazara alınarak, seçim günü; seçim bölgesi vakıflarında, internet kesintisi, merkez bilgisayarlara iletişimin kesilmesi ve sair teknik aksaklıklar yaşanmaması için Müteşebbis Heyetçe görevlendirilecek ve gönüllü hizmet verecek IT (Bilişim) uzmanlarıyla bir araya gelinme kararı alındı.
Seçim günü her bir seçim bölgesinde (seçmen sayılarına göre) en az 1 (Bir) IT uzmanının ihtiyaç vukuunda her an teknik müdahalede bulunmak üzere hazır bulunması karar altına alındı.

İdarece tevdi edilen Talimatnamede yer alan hükümler ve kadim uygulamalarımız nazara alınarak, seçim ve sandık kurullarının oluşum ve esaslarını düzenleyen bir kurallar bütünü hazırlanması ve seçim ve sandık kurullarının seçim günü uygulamaya yönelik herhangi bir zorluk yaşamaması için bu kurallar bütününün tüm seçim bölgesi vakıflarına gönderilmesi kararı alındı.

Son olarak, Heyetimizin değerli ve tecrübeli üyelerinden Sayın Garbis Duraslan’ın heyetimizin bu oturumunda istifasını Müteşebbis Heyet Başkanlığı’na sunarak, gördüğü lüzum üzerine Müteşebbis Heyet üyeliğinden istifa ettiğini üzülerek bildirmek isterim"Açıklama Patrik adayı olarak Karekin Başepiskopos Bekçiyan, Aram Başepiskopos Ateşyan ve Sahak Episkopos Maşalyan'ın adaylığına onay verildiğini gösteriyor.

Öte yandan Heyet'te peşpeşe istifalar yaşanıyor. Heyet'ten daha önce Setrak Davuthan istifa etmişti. Dünkü toplantının ardından Garbis Duraslan, Nazaret Özsahakyan ve Kevork Erkan da istifa etti Böylece toplam dört kişi istifa etmiş oldu.Bu haber Agos kaynağından gelmektedir.

Haber metninde yer alan görüşler haber kaynağı (Agos) ve yazarına ait olup,
Bolsohays.com sitesi haber hakkında herhangi bir görüş üstlenmemektedir.
+