Paylan: Türk Tarih Kurumu bir halkı - Gündem
24 Temmuz 2021 - Հակական տոմար - Տարի : 4513 / Ամիս : Հրոտից / Օր : Լուսնակ / Ժամ : Հոթապեալ

Gündem :

20 Aralık 2019  

Paylan: Türk Tarih Kurumu bir halkı -

Paylan: Türk Tarih Kurumu bir halkı Paylan: Türk Tarih Kurumu bir halkı

Türk Tarih Kurumu bir halkı "terörist" gören çalışmalar yapıyor18.12.2019GÜNCELHDP milletvekili Garo Paylan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi hazırladı. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun tekçi bir anlayışa sahip olduğunu belirten Paylan Ermeni halkını terörist olarak gören çalışmalar yapıldığına dikkat çekti.

HDP milletvekili Paylan Kültür Bakanı Ersoy'a hitaben hazırladığı soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait 2020 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülürken, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Türk Dil Kurumu’nun (TDK) tekçi bir anlayışa sahip olduğu yönündeki eleştiri ve sorularıma karşılık tarafınızdan aldığım yanıt bahsi geçen kurumlara yönelik eleştirilerin geçerliliğini kanıtlar niteliktedir.
İmzanızı taşıyan yanıtta, Türk Tarih Kurumu tarafından “sadece Türk tarihi alanında çalışmalar yapılmadığı” belirtilmekte ve çeşitli çalışmaların isimleri sıralanmaktadır. Ancak ne yazık ki sıraladığınız çalışmalar Türkiye’nin çok kültürlü yapısını ifade edebilecek nitelikte olmadığı gibi Türkler dışındaki halklar için yapılanların da objektiflikten yoksun ve düşmanlaştırıcı olduğu sarih bir biçimde görülmektedir.
Tarafınızdan TTK’nin ‘ortak tarih’ çalışmalarına örnek olarak gösterilen ve Iğdır Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ‘Uluslararası 20. Yüzyılın ilk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu’, Ermeniler hakkında yapılan çalışmaların ekseriyetle Ermenileri düşmanlaştırıcı ve nefret dili içerikli olduğunu kanıtlamaktadır. Söz konusu sempozyumun sonuç bildirgesinde “19. Yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde devam eden Ermeni terörü Anadolu ve Kafkasya Türklüğünü hedef almış ve kitlesel katliamlara varmıştır. Buradan varılmaya çalışılan amaç Türkleri katlederek ya da yıldırıp göçe zorlayarak muhayyel “Büyük Ermenistan’ın sosyolojik zeminini oluşturmaktı.” ifadeleri kullanılmakta, bir halkın adı terörle anılmaktadır.

Bu bağlamda,

1. “Ortak tarih” mefhumu Bakanlığınız için tam olarak ne anlama gelmektedir?
2. TTK ve TDK bünyesinde ‘Türklüğü ya da Türk soyluluğu merkeze almayan’, çoğulcu bir anlayışla yapılan ortak tarih çalışmaları var mıdır?
3. İmzanızı taşıyan yanıtta Ermenilerle ilgili çalışmalar arasında sayılan, yukarıda bahsi geçen sempozyumda, Ermenilerin “terörist” olarak nitelenmesi ve nefret dili kullanılmasını nasıl açıklarsınız?
4. Yukarıda bahsi geçen sempozyumda yapıldığı gibi Türkiye halklarını “düşmanlaştıran” TTK faaliyet ve çalışmalarını, nefret dilinden arındırmak için herhangi bir planınız bulunmakta mıdır?
5. TTK ve TDK bünyesinde çalışan uzmanların çokkültürlülüğe dair bir vizyonu ve dağarcığı oluşabilmesi için çalışmalar yürütülmekte midir?"

Bu haber agos kaynağından gelmektedir.

Haber metninde yer alan görüşler haber kaynağı (agos) ve yazarına ait olup,
Bolsohays.com sitesi haber hakkında herhangi bir görüş üstlenmemektedir.
+