Esayan Yönetim Kurulundan Açıklama - Gündem
20 Eylül 2021 - Հակական տոմար - Տարի : 4514 / Ամիս : Հոռի / Օր : Արագած / Ժամ : Խաւարակ

Gündem :

20 Mayıs 2020  

Esayan Yönetim Kurulundan Açıklama -

Esayan Yönetim Kurulundan Açıklama Esayan Yönetim Kurulundan Açıklama

Ermeni cemaatinin malum konu ile bu kadar gönülden ve yakından ilgilenmesi her ne kadar yönetim kurulu üyelerimiz doğrudan hedef alınmış olsalar da bizi gururlandırmıştır. Eminiz ki bu birlik ve dayanışma ruhu ileride cemaatimizi ilgilendiren her türlü mesele için devam edecektir, etmelidir. Cemaatimizin her bir bireyinin toplumsal gelişmelere olan ilgisi takdir edilmekte, yapacakları katkılar da sabırsızlıkla beklenmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki kişileri veya kurumları hedef göstererek, itibarsızlaştırmaya çalışarak, hakaret ve iftiralarda bulunarak veya halkı tahrik ederek bir başkasına saldırmaya teşvik eden ve kışkırtan kişi, grup ve yayın organları hakkında cumhuriyet savcılığı ve ilgili yargı mercilerine başvurularak tazminat ve cezai yaptırımlar talep edilecektir. Bu konu ile ilgili olarak sosyal medya ve basın yayın organlarının denetimleri aktif bir şekilde yürütülmektedir. Kişileri ve kurumları zan altında bırakan bu linç kültürü tolere edilemez. Bugün bu tarz suçları islemekten çekinmeyen kişilerin ne toplumumuzda ne de bir hukuk devletinde yerleri yoktur.

Sayın Müdiremiz Satenik Nişan’a yapılmış olan yazılı müracaat bu konudaki ilk ve tek bildirim değildir, lakin yönetim kurulunun niyeti kendisine önceden de bildirilmiştir. Sözleşmenin yenilenmeyeceği doğrultusundaki bildirinin beklenmedik ve vicdana aykırı bir şekilde sunulduğu algısı gerçeği yansıtmamaktadır. Bu bildiri, kendilerine sözleşmelerinin bitiş tarihi olan Ağustos ayından üç ay önce iletilmiştir. Uyulması gereken hukuki standartları olan bu prosedürün onur kırıcı veya saygısız bir şekilde ifa edildiğini iddia etmek kabul edilemez.

Ne yazık ki okuldaki yönetimi ve verilen eğitimi birkaç gündür öve öve bitiremeyenler, kendi çocuklarını Esayan’a kayıt yaptırmamayı tercih etmektedirler. Satenik Hanım’ın sözleşmesinin yenilenmemesi tamamıyla verilere dayalı alınmış bir karardır. Bu sonucun altında herhangi bir kişisel çıkarın ya da menfaatin bulunduğunu itham ya da ima etmek kabul edilemez. Yegâne amacı gençlerimizi geleceğe hazırlamak olan okulumuzda bariz eksiklikler ve problemler bulunmaktadır. Bu sorunları görmezden gelmek, geleceğin anahtarı olan gençlerimize ihanet etmektir. Satenik Hanım’ın bu mesleği yıllardır yerine getiriyor olması veya hayatı boyunca bireylerle kurmuş olduğu ilişkiler, okulumuzun akademik başarısının yıllar içerisinde ne kadar zayıflamış olduğu gerçeğinin üzerini örtmemekte. Esayan mezunlarına veya Esayan ile ilişkili kişilere bu gerçeklerle yüzleşmek ağır gelebilir, ancak kaçınılmazdır. Eğer okulumuzun yönetiminde kalıcı ve yapıcı değişikliklere gidilmez ise, Esayan okulu varlığını sürdüremeyecek konuma gelecektir. Böyle bir son, Esayan ailesinin hiçbir ferdini memnun etmez.

Cemaatimiz yıllardır okullarımıza yapılan öğrenci kayıtlarındaki ciddi düşüş ile mücadele etmektedir. Bu durumun birçok okulumuzu olumsuz etkilediği aşikâr olsa da, bu krizin Esayan üzerindeki etkisi özellikle endişe verici boyutlara ulaşmıştır. 2019 senesinde ortaokulumuzdan 10, lisemizden ise sadece 18 öğrenci mezun olmuştur. Bu rakamlar son 25 yılın en düşük rakamlarıdır. Bu talihsiz ve bir o kadar da ürkütücü rakamlar acilen harekete geçmeyi elzem kılmıştır.

Esayan’dan mezun öğrenci sayısındaki düşüş İstanbul’daki diğer Ermeni liseleri ile karşılaştırıldığında da, Esayan’ın akademik olarak velilerin ve öğrencilerin taleplerine yeterince karşılık veremediği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Son üç sene içerisinde Ermeni liselerinden mezun olan öğrencilerin okullara göre yüzde payı hesaplandığında, Esayan’daki dramatik düşüş çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmıştır. 2017 yılında Esayan’dan mezun öğrenci sayısı bütün Ermeni liselerinden mezun toplam öğrenci sayısının %23’ünü oluştururken, bu rakam 2018’de %16’ya, 2019’da ise %13’lere kadar düşmüştür. Cemaatimizin bazı okulları öğrenci ve velilerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalırken, çok daha geniş öğrenci kitlelerine hizmet etme kapasitesi ve donanımı olan Esayan gibi bir kurumun sınıflarının ve sıralarının boş kalması toplumun her bir bireyi için acı vericidir.

Bu verilerin ortaya konulmasındaki amaç, Esayan gibi köklü bir kurumumuzu karalamak değildir. Fakat bazı değişimler kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu değişimlerin özündeki amaç öğrencilerimize en iyi olanakları sunmak, genç eğitmenlerimize de yeni fırsatlar tanımaktır. Pandemi sureci de önümüzdeki eğitim yılının nasıl bir formatla yürütüleceği konusunda yarattığı belirsizlik ile bu değişimleri zorunluluğa dönüştürmüştür. Toplumumuz ve gençlerimiz için her türlü inisiyatifi almaya hazır olup bu yönde emin adımlarla ilerleyeceğimizin bilinmesini isteriz. Her bir Esayan mezununun okul anıları paha biçilemez olsa da, gelecek nesilleri de benzer anılar üretme fırsatlarından yoksun bırakamayız.

Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfının yönetim kurulu yasaların belirlediği şekilde seçimle yönetime gelmiş olup yasalar çerçevesinde görevine devam etmektedir. Vakfımızın vakfiyesi vakıf gelirlerinin kilise çevresindeki nüfusa maddi destek olarak iletilmesini ve eğitime harcanmasını şart koymuştur. Vakfımızın bugün sahip olduğu gayrimenkullerin birçoğu da yakın zamanda açtığımız davalar sonucunda vakfa kazandırılmıştır. Bu mülk gelirleri ile vakfımızın ve vakfımıza idare edilmesi ve yaşatılması vakfedilen Esayan okulumuzun da giderleri karşılanmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri periyodik olarak esaslı denetimler yapar ve denetim sonucuna göre açık veya yanlış harcamalar var ise müsebbibi, ilgilisi veya yönetim kurulu tarafından vakfa irad kaydedilmesi istenir. Aksi halde ilgililer hakkında yasal yollara başvurulmaktadır. İlgili vatandaşlar vakfa başvurmaları halinde denetim raporları, vakfın gelir ve gider bilançoları, okullarımızdaki yıllık bütçe ve harcamalara erişebilirler.

Cemaatimizin her konuya sağduyu ile yaklaşacağına olan inancımız sonsuzdur. Fakat senelerdir çıkar emelleri pesinde kosan bazı şahıslar tarafından sansasyonel iftiralarla Esayan mezunlarının okullarına olan bağlarının suiistimal edilmesi ve cemaatimizin diğer temiz kalpli üyelerinin asılsız iddialar aracılığı ile kandırılması gayesi güdüldüğü aşikârdır. Bilinmesini isteriz ki bu art niyetli kişilere gereken ders verilecektir. Dürüstçe Esayan’ın başarısını isteyen cemaat üyelerimize de mesajımız açıktır: gelin birlikte Esayan’ı modern ve çağdaş eğitim seviyesine çıkaralım, gelin elele verip okulumuzu menfaatçi çevrelerden kurtarıp geleceğe taşıyalım, gelin ortak okul yönetimi yapıp Esayan’ı en başarılı günlerine tekrar taşıyalım. Biz hazırız, ve umuyoruz ki sağduyulu Esayanlilar da bu çağrımıza kulak verecektir. Saygılarımla.

Beyoğlu Üç Horan Ermeni kilisesi vakfı adına
AV. SİMON ÇEKEM

Bu haber kaynağından gelmektedir.

Haber metninde yer alan görüşler haber kaynağı () ve yazarına ait olup,
Bolsohays.com sitesi haber hakkında herhangi bir görüş üstlenmemektedir.
+