​Dink Ailesi avukatları beyanlarını mahkemeye sundu - Gündem
25 Mart 2023 - Հակական տոմար - Տարի : 4515 / Ամիս : Արեգ / Օր : Ցրօն / Ժամ : Մթացեալ

Gündem :

12 Şubat 2021  

​Dink Ailesi avukatları beyanlarını mahkemeye sundu -

​Dink Ailesi avukatları beyanlarını mahkemeye sundu ​Dink Ailesi avukatları beyanlarını mahkemeye sundu

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası'nda Dink Ailesi avukatları mahkeme heyetine esasa ilişkin görüşlerini beyan etti. Yargı sürecinde eksik bırakılan hususlara dikkat çeken avukatlar Hrant Dink'i hedef haline getiren eylem ve gelişmeleri sıraladı, Dink için tüm bu atmosfere rağmen koruma önlemi alınmadığını vurguladı, cinayette sorumluluğu olan kamu görevlilerinin gerektiği şekilde yargılanmadığını ifade etti. Avukatlar, Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler ve Engin Dinç'in ‘Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’ni düzenleyen TCK 83. madde ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, 5 Mart Cuma günü yapılacak celsede kararın açıklanacağını bildirdi.

Artık sona yaklaşılan davanın 10 Ocak'ta gerçekleşen celsesinde üç ayrı avukat söz alarak beyanı sundu. Dink Ailesi avukatlarının yaklaşık 4 saat süren beyanının tamamı şöyle:

SORUŞTURMA ve YARGILAMAYA GENEL BEYANLARIMIZ
İstanbul C. Başsavcılığı tarafından Hrant Dink cinayetinin gerçekleşmesinden uzun yıllar sonra da olsa 15.12.2015 tarihinde ve 10.05.2017 tarihinde cinayette sorumluluğu olduğu, cinayete iştirak ettiği iddia ve beyan edilen ağırlığı devlet görevlilerinden oluşan kişiler hakkında iddianame düzenlenmiş olması elbette önemlidir. Fakat, İstanbul C. Başsavcılığı tarafından,

1. Hrant Dink cinayetine giden süreçte yaşananlar, Hrant Dink’e yönelik linç sürecini örgütleyenler hakkında etkili bir soruşturma yürütülmemiş ve cinayete giden süreçte yer alan kişilerin cinayet ile bağlarını açığa çıkartmaya yönelik soruşturma derinleştirilmemiştir. Cinayete giden süreçte Hrant Dink'e yönelik linç sürecini örgütleyen kişiler soruşturulmamış, soruşturulan ve şüpheli sıfatı ile ifadeleri alınan Veli Küçük, Kemal Kerinçsiz ile Oktay Yıldırım hakkında da etkili bir soruşturma yürütülmeksizin kovuşturmasızlık kararı oluşturulmuştur.

2. Cinayette sorumluluğu olan veya sorumluluğu tartışılan kurum yetkili ve görevlileri ile ilgili yapılan yazışmalarda cinayette sorumluluğu tartışılan kişilerin yetkili ve görevli oldukları kurumların vermiş oldukları yanıtlar ile yetinilmiş, kurum arşivlerinde inceleme yapılmamıştır.

Cinayette sorumluluğu olan Devlet görevlilerinin bir bölümü, hatta önemli bir bölümü cinayete dair soruşturmanın yürütümünde görev almışlardır ve yanı sıra soruşturma ve dava dosyalarına bizzat bilgi ve belge göndermiş, beyanlarda bulunmuş ve değerlendirmeler yapmışlardır.

3. Cinayette sorumluklarına dair ciddi iddialar bulunan İstanbul Valilik görevlileri ile İstanbul ve Trabzon MİT Bölge Başkanlığı görevlileri soruşturulmamıştır [yalnızca 2004 yılında İstanbul Valiliğinde Hrant Dink ile görüşmeye katılan Vali Yardımcısı Ergun Güngör ile MİT İstanbul Bölge Başkanlığı görevlisi Özel Yılmaz’ın şüpheli sıfatı ile ifadesi alınmış fakat bu kişiler hakkında dahi ‘kovuşturmasızlık’ kararı oluşturulmuştur].

4. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ve Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünün bir kısım görevlisi hakkında cinayette sorumluluklarına dair deliller bulunmasına rağmen iddianame düzenlenmemiştir.

5. Elbette en önemlisi de somut olarak cinayetin kim veya kimler tarafından ve hangi süreçlerden geçirilerek karara bağlandığı açığa çıkarılamamıştır.

İstanbul C. Başsavcılığının bu konular ile ilgili oluşturduğu kovuşturmasızlık kararlarına yönelik itirazımız Sulh Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. İstanbul C. Başsavcılığının kovuşturmasızlık kararı ile Sulh Ceza Mahkemesinin kovuşturmasızlık kararına itirazımızın reddine dair kararına yönelik Anayasa Mahkemesine yapmış olduğumuz başvuruda ihlal kararı oluşturulması gerekli iken Anayasa Mahkemesi tarafından 2016/10296 E. numaralı ve 18.07.2019 tarihli kararı ile yaptığımız başvuru kabul edilemez bulunmuştur.

İstanbul C. Başsavcılığı tarafından soruşturmanın yürütülme biçimi, oluşturulan kovuşturmasızlık kararları ve Sulh Ceza Mahkemesinin kovuşturmasızlık kararına itirazımızın reddine dair kararı ile Hrant Dink cinayetine dair davanın sınırı ve kapsamı büyük ölçüde belirlenmiş, cinayette sorumluluğu olan, cinayete iştirak eden, cinayet kararını oluşturan ve icra eden kişilerin tamamının yargılanmasının gerçekleşmesi olanağı ortadan kalkmıştır.

Mahkemenizde 2016 yılında başlayan dava, Mahkeme başkanı ve hakimlerin değişmesi nedeni ile birkaç farklı heyet tarafından yürütülmüştür.

Yargılamayı bu son dönemde yürüten heyetiniz tarafından ilk olarak önceki tarihlerde Mahkeme tarafından tanık olarak dinlenilmesine karar verilen MİT görevlilerinin dinlenilmesi kararından rücu edilmiştir. MİT görevlilerinin tanık olarak bilgilerine başvurulmasından vazgeçilmesini gerektiren bir neden olmadığı belirtilerek MİT görevlilerinin dinlenmesi kararına geri dönülmesi katılan taraf olarak tarafımızdan talep edilmiş fakat bu talebimiz Mahkeme tarafından reddedilmiştir. [16.09.2020 tarihli duruşmada, Mahkemenin MİT görevlilerinin bilgilerine başvurulmamasına yönelik aldığı kararın, yargılama ile cinayetin tüm yönlerinin açığa çıkartılmasının amaçlanmadığı sonucunu doğuracağını, mahkemenin bu tutumunun müdahil taraf olarak da tarafımızca bu şekilde değerlendirileceği beyan edilmişti].
15.09.2020 tarihli dilekçe ile Genelkurmay Başkanlığına yazı yazılması, yazılacak yazıda, Genelkurmay Başkanlığı tarafından Hrant Dink'e yönelik ağır ifadelerin kullanıldığı 22.02.2004 tarihli basın açıklaması yapılmasının neden ve nasıl karara bağlandığı, basın açıklaması ile ne amaçlandığı, MİT Müsteşarının Genelkurmay Başkanlığından kim tarafından arandığı, Hrant Dink ile görüşülmesinin neden istendiği ve bu görüşme ile ne amaçlandığının sorulması katılan taraf olarak tarafımızdan talep edilmiş fakat bu talebimiz de Mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Yine 15.09.2020 tarihli dilekçe ile Hrant Dink cinayeti tasarısı ve Yasin Hayal’in faaliyetleri ve Mc Donalds eylemi ile ilgili bilgisi olan altı [6] kişinin tanık olarak bilgilerine başvurulması katılan taraf olarak tarafımızdan talep edilmiş ve bu talebimiz de diğer taleplerimiz gibi Mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Kovuşturmanın genişletilmesine yönelik taleplerimizi reddeden Mahkeme tarafından dava dosyası esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere C. Savcısına tevdi edilmiş ve bu karar ile Mahkemeniz delil toplama sürecini sonlandırdığını ve dava dosyasındaki delil durumuna göre karar oluşturacağını ortaya koymuştur.

Dava dosyasının tevdi edildiği Cumhuriyet Savcısı tarafından da 14 Aralık 2020 tarihinde esas hakkında mütalaa dosyaya sunulmuştur.

İstanbul C. Başsavcılığı tarafından soruşturmanın yürütülme biçimi ve oluşturan kovuşturmasızlık kararları ile Hrant Dink cinayetine dair davanın sınırı ve kapsamı büyük ölçüde belirlenmiş ve cinayetin tüm yönleri ile açığa çıkarılması ve bu amaca yönelik yargılamanın gerçekleşmesi olanağı kalmamıştı. Mahkeme tarafından da Hrant Dink cinayeti yargılamasının sınırlarının ve kapsamının daraltılmasına yönelik bir tutum alınmış ve bu tutum ile Hrant Dink cinayetinin bir bütün olarak tüm yönleri ile tartışılmayacağı ve yargılamaya konu edilmeyeceği ortaya konulmuştur.

Soruşturmanın ve yargılamanın yapılama ve yürütülme biçimine dair en genel hali ile değerlendirmemiz bu şekildedir.

Hrant Dink'in yaşamına yönelik güçlü bir tehdit atmosferi bulunduğu, Hrant Dink’in saldırıların odağında olduğu, ölüm tehditleri aldığı ve/veya Hrant Dink’in öldürüleceği İl Jandarma Komutanlığı, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, EGM İstihbarat Daire Başkanlığı, İstanbul Valilik görevlileri ile Milli İstihbarat Teşkilatı görevlilerinin bilgisi dahilinde olmasına rağmen Hrant Dink’in yaşamanın korunmasına yönelik olarak koruma tedbirleri alınmamış, cinayeti tasarlayan örgüte yönelik cinayet öncesi operasyon yapılmamış ve Hrant Dink’in öldürülmesi olanaklı hale getirilmiştir. Sonuç olarak 19 Ocak 2007 tarihinde Hrant Dink öldürülmüştür.

Davaya ve savcılık makamının 14.12.2020 tarihli mütalaasına yönelik beyanda bulunmak için katılan taraf olarak talep ettiğimiz süre tarafımıza tanınmamış ve bu nedenlerle davaya ve yargılanan sanıkların tamamına ilişkin beyanda bulunmamız olanaklı olmamıştır.

Bu nedenlerle yalnızca Savcılık makamının, TCK m. 83 uyarınca cezalandırılmasına yönelik talepte bulunması gerekli iken TCK m. 257 kapsamında cezalandırılmasına yönelik beyanda bulunduğu Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler ile Engin Dinç'in Hrant Dink cinayetindeki sorumluğu ana hatları ile belirtilecek ve Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler ile Engin Dinç'in TCK m.83 kapsamında cezalandırılması gerektiğine yönelik somut beyanda bulunulacaktır.

A. HRANT DİNK, AGOS GAZETESİ, HRANT DİNK HAKKINDA AÇILAN DAVALAR, HRANT DİNK İLE İLGİLİ YAŞANANLAR İLE HRANT DİNK VE AZINLIKLARLA İLGİLİ YAŞANAN OLAYLAR

1. Hrant Dink, 1990’lı yıllarda basında Ermeni meselesi ile ilgili çıkan yanlış haberlere dair düzeltme yazıları yazmış, kitap eleştirileri yapmış ve bu yazıları ile kamuoyu tarafından tanınmaya başlanmıştır. Ermeni toplumunun sorunları ile Ermeni meselesini tartışmaya açmak amacı ile birkaç arkadaşı ile birlikte Türkçe-Ermenice yayın yapan ve haftada bir yayınlanan gazete çıkarmaya karar vermiştir. Agos gazetesi bu amaçla 5 Nisan 1996 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Agos gazetesinin kurucularından biri olan Hrant Dink gazetenin başyazarlığını ve genel yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. Hrant Dink, Agos gazetesinin yanı sıra başka gazetelerde de yazılar yazmış televizyon ve radyolarda düzenlenen programlara, panel ve sempozyumlara katılmıştır.

Hrant Dink yazdığı yazılarda, katıldığı program, panel ve sempozyumlarda Ermeni meselesini, Ermeni toplumunun ve kurumlarının yaşadığı sorunları etkili bir üslup ile tartışmaya açmıştır.

2. 2002 yılında Şanlıurfa’da konuşmacı olarak katıldığı bir sempozyumda “Ben Türk değilim, Türkiyeliyim ve Ermeniyim” şeklinde beyanda bulunduğu için hakkında “Türklüğü Neşren Tahkir ve Tezyif” suçlaması ile dava açılmıştır. Hrant Dink, hakkında açılan bu ilk davada beraat etmiştir.

3. 2003 yılında, Hrant Dink’e karşı Sydney’de bulunduğu sırada silahlı bir eylem yapılacağına dair ihbar mektubu Dışişleri Bakanlığınca 17 Ocak 2003 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına ve MİT Müsteşarlığına intikal ettirilmiş, söz konusu ihbar İstanbul İl Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ve İstanbul İl Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından da 28 Ocak 2003 tarihinde İstanbul İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğüne gönderilmiştir. Bu ihbarla ilgili değerlendirme ve çalışmalar ise Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ile MİT Müsteşarlığı tarafından yapılmıştır.

4. Ermeni Patriği Mutafyan tarafından, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne 28 Ocak 2004 tarihinde müracaatta bulunulmuş; Ermeni toplumuna yönelik tehditlerden bahisle “bir internet sitesinde bomba yapım tekniklerinin anlatıldığını, sitenin içeriğinde Ermeni cemaatine ait okul, kilise ve kurumların adresleri belirtilmek suretiyle hedef gösterildiği ve bunun son derece vahim sonuçlara yol açabileceği” belirtilmiş, konunun ivedilikle araştırılması ve gereğinin yapılması talep edilmiştir. Bu konu ile ilgili İİEM tarafından çalışma ve soruşturma yapılmış, soruşturma kapsamında Gökhan Türkmen adlı bir kişi 08 Şubat 2004 tarihinde tutuklanmıştır.

5. Agos gazetesinin 6 Şubat 2004 tarihli nüshasında Sabiha Gökçen'in yetimhaneden alınmış bir Ermeni olduğuna ilişkin iddiayı içeren bir haber yapılmıştır.

Bu yazının yayınlanmasından 15 gün sonra [21 Şubat 2004 tarihinde] ulusal çapta yayın yapan bir gazete [Hürriyet gazetesi] tarafından Agos gazetesinde yapılan bu habere atıfla “Sabiha Gökçen mi Hatun Sebilciyan mı” diye manşet atılmış ve “… Atatürk'ün manevi kızı ve ilk Türk kadın pilot Sabiha Gökçen'in Ermeni asıllı olduğu iddia edildi. Ermeni cemaatinin yayın organı Agos gazetesinde yer alan habere göre, Sabiha Gökçen 1915 olaylarında ailesini kaybettikten sonra bir yetimhaneye verildi ve ardından Atatürk tarafından evlat edinildi…” denilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından 22 Şubat 2004 tarihinde bu haberden hareketle Hrant Dink’e yönelik oldukça ağır ifadeler içeren bir basın açıklaması yapılmıştır. Basın açıklamasında şu ifadelere yer verilmiştir :

“21 Şubat 2004 günü, bir gazetede ‘Sabiha Gökçen'in 80 yıllık sırrı’ başlığı ile bir iddia, haber olarak yayımlanmıştır. 2001 yılında kaybettiğimiz, Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen, Atatürk'ün Türk Milletine bir armağanıdır.

Kendisi Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilk kadın savaş pilotu olarak, Türk Havacılığının onursal bir ismidir.

Sabiha Gökçen aynı zamanda Atatürk'ün Türk Kadınının Türk toplumu içinde bulunmasını istediği yeri gösteren değerli ve akılcı bir semboldür.

Böyle bir sembolü, amacı ne olursa olsun, tartışmaya açmak, milli bütünlüğe ve toplumsal barışa katkısı olmayan bir yaklaşımdır.

Yüce Atatürk, Türk Milletini ‘Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye Halkına, Türk Milleti denir' şeklinde tanımlamıştır.

Atatürk Milliyetçiliği görüldüğü gibi etnik ve dini temellere dayanmamaktadır. Anayasamızın 66 ncı maddesinde de Türk vatandaşlığı ‘Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür’ şeklinde ifade edilmektedir. Bir iddiayı, milli duygu ve değerleri de kötüye kullanarak, bu şekilde yayımlamanın habercilik olarak nitelendirilmesini kabul etmek mümkün değildir. Burada asıl önemli olan husus, yapılan bu haber ile neyin amaçlandığıdır.

Son zamanlarda, Türk Medyasının bir bölümünde, Atatürk Milliyetçiliğine ve ulus-devlet yapısına karşı sürdürülen haksız ve temelsiz eleştiriler yanında, Atatürk Milliyetçiliği yerini almak üzere sağlıklı olmayan ve tehlikeli düşüncelere, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde ve sorumsuzca yer verildiği kaygıyla izlenmektedir.

Ulusal birlik ve beraberliğimizin en güçlü olması gereken bu dönemde, milli birlik ve beraberliğimize ve milli değerlerimize yönelik bu tip yayımların ne amaçla yapıldığı, Türk toplumunun büyük bir kesimince artık anlaşılmakta ve endişe ile izlenmektedir.

Türk Milletinin birlik ve beraberliğine, layık olduğu toplumsal barışa, Atatürk'ün manevi varlığına ve düşünce sistemine, Türk Milletine yakışır sağduyu içerisinde sahip çıkmanın ve savunmanın, Türk Silahlı Kuvvetleri yanında, her Türk vatandaşına ve bütün kurumlarına düşen açık ve seçik bir görev olduğu ortadadır.

Bu kapsamda Türk Medyasının Atatürk'ün manevi varlığına, düşünce sistemine, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilke ve değerlerine, Türk Milletinin birlik ve beraberliğine, daha duyarlı olması ve yayım ilkelerini bu düşünceler ışığında gözden geçirmesi de ulusça beklenmektedir. Saygı ile duyurulur.”

6. Hrant Dink’e yönelik bu ağır ifadeleri içeren basın açıklamasını yayımlayan Genelkurmay Başkanlığı tarafından, bu basın açıklamasının yanı sıra MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun aranmış Hrant Dink ile 'görüşülmesi' istenmiştir.

Genelkurmay Başkanlığının bu isteği ve talebi üzerine MİT Müsteşarı Şengal Atasagun, MİT İstanbul Bölge Başkanı H.Kubilay Günay’ı arayarak Hrant Dink ile görüşülmesi talimatını vermiş, H.Kubilay Günay da İstanbul Valisi Muammer Güler’i aramış, taraflar bu görüşmenin İstanbul Valiliğinde yapılmasını karara bağlamışlardır.

İstanbul Valisi Muammer Güler bu görüşme ile ilgili Emniyetten ve Azınlıklardan sorumlu vali yardımcısı Ergun Güngör’ü, Hüseyin Kubilay Günay da Terörden Sorumlu Daire Başkanı ve MİT İstanbul Bölge Müdür yardımcısı Özel Yılmaz’ı ve memur Handan Selçuk’u görevlendirmiştir.

Ergun Güngör 23 Şubat 2004 tarihinde Hrant Dink’i telefon ile arayarak valiliğe gelmesini istemiş ve 24 Şubat 2004 tarihinde de İstanbul Valiliğinde Ergun Güngör, Özel Yılmaz ve Handan Selçuk tarafından Hrant Dink ile [Hrant Dink’in “had bildirme” olarak tarif ettiği] görüşme gerçekleşmiştir.

Bu görüşmede MİT görevlilerinin, kimliklerinin deşifre olmaması talebine uygun olarak kimlikleri beyan edilmemiş, gizlenmiş ve MİT görevlileri Hrant Dink’e Ergun Güngör’ün 'yakınları' olarak tanıtılmıştır.

Ergün Güngör’ün yakınlarım olarak tanıttığı görüşmeye katılan kişilerin MİT İstanbul Bölge Başkan Yardımcısı ve Terörden Sorumlu Daire Başkanı olan Özel Yılmaz ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı görevlisi Handan Selçuk olduğu bilgisi Hrant Dink’in öldürülmesinden sonra yapılan soruşturmada, İstanbul Valiliğinde Hrant Dink ile yapılan görüşmenin Genelkurmay Başkanlığının isteği ve talebi ile yapıldığı ise görüşmeden yaklaşık on bir [11] yıl sonra Özel Yılmaz’ın 22.12.2014 tarihli ifadesi ile açığa çıkmıştı.

7. Hrant Dink’in Agos gazetesinin 13.02.2004 tarihli nüshasında yayımlanan yazısındaki “Türk’ten boşalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni’nin Ermenistan’la kuracağı asil damarında mevcuttur.” ifadesi, bağlamından koparılmak sureti ile 25 Şubat 2004 tarihinde Mehmet Soykan ve Recep Taner isimli kişiler tarafından ayrı ayrı suç duyurusuna konu edilmiştir.

Türk Ortodoks Kilisesi tarafından da ”Ermeni Kimliği Üzerine – Türk’ten Kurtulmak”’ ve ”Ermeni Kimliği Üzerine – Ermenistan’la Tanışmak” başlıklı yazıları nedeni ile İstanbul C. Başsavcılığı nezdinde ayrıca suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu gelişmeleri takiben tek tip dilekçelerle ama ayrı ayrı birtakım kişi ve kuruluşlar Hrant Dink hakkında suç duyurularında bulunmuşlardır.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü de Güvenlik Şube Müdürü Avni Usta aracılığı ile 02 Mart 2004 tarihinde Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına bu yazı ile ilgili suç duyurusu dilekçesi sunmuştur.

8. 26.02.2004 tarihinde Levent Temiz adlı kişi önderliğinde bir grup tarafından Agos gazetesi önünde eylem yapılmış, “Ya Sev Ya Terk Et”, “Bir Gece Ansızın Gelebiliriz” sloganları atılmış, basın açıklaması yapılmış, bu açıklamada “Hrant Dink, bundan sonra bütün öfkemizin ve nefretimizin hedefidir, hedefimizdir.” denilmek sureti ile Agos gazetesi önüne siyah çelenk bırakılmış ve eylem sonlandırılmıştır.

9. 03.03.2004 tarihinde kendilerini “Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Federasyonu” olarak adlandıran bir grup tarafından Agos gazetesi önünde eylem yapılmıştır.

10. İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Aydın Türkeli tarafından bu gelişmeler üzerine Agos gazetesi ile Hrant Dink’in evinin çevresinde güvenlik tedbirleri alınmasına karar verilmiştir. Bu amaçla kaleme alınan 02.03.2004 tarihli evrakta şu hususlar beyan edilmiştir.

“İlimiz Şişli İlçesi Pangaltı Halaskargazi Caddesi Sebat Apartmanı No.192 K.3 adresinde bulunan…Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant (Fırat) Dink tarafından kaleme alınan ’Sabiha Hatun’un Sırrı’ başlıklı Atatürk’ün manevi kızı merhum Sabiha Gökçen’in Ermeni asıllı olduğu iddiası haberi ve ‘Ermeni Kimliği Üzerine’ başlıklı yazı dizisi kamuoyunda hassasiyet uyandırmış 26.02.2004 günü Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Levent Temiz ‘Bundan sonra Hrant Dink hedefimizdir, Türk Milletinin Hedef Tahtasındadır’ şeklinde basına açıklamada bulunmuş, ayrıca Agos gazetesinin telefonlarını arayan kimliği meçhul kişilerce Hrant (Fırat) Dink’e yönelik ölüm tehdidinde bulunulduğu öğrenilmiştir.

Agos gazetesi bürosu ve Hrant (Fırat) Dink’e yönelik herhangi bir müessif olayın meydana gelmemesi için yukarıda yazılı gazete bürosu ile Hrant (Fırat) Dink’in ikamet ettiği Bakırköy Sakızağacı Mahallesi Şinasi Gürünlü Sokak No:11/10 sayılı yerin çevresinde gerekli güvenlik tedbirlerinin aldırılmasını rica ederim.”

Bu yazı Bakırköy ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüklerine ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Bu konu ile ilgili Hrant Dink’in eşi Rakel Dink 12 Şubat 2007 tarihinde İstanbul C. Başsavcılığına verdiği ifadesinde, 2004 yılında 4-5 sivil polisin evlerine geldiğini: “Herhangi bir tedirginlik hissederseniz bizi arayın.” dediklerini, bu olayın Hrant Dink ile İstanbul Valiliğinde yapılan görüşmeden yaklaşık bir hafta sonra gerçekleştiğini beyan etmiştir.

11. 16 Nisan 2004 tarihinde Hrant Dink ve Karin Karakaşlı hakkında “Türklüğü Neşren Tahkir ve Tezyif Etmek” suçlaması ile iddianame düzenlenmiştir.

Şişli 2.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada 7 Ekim 2005 tarihinde Hrant Dink hakkında “mahkumiyet” kararı verilmiştir.

Yargıtay C. Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu tarafından kararın bozulması talep edilmesine rağmen Yargıtay 9.Ceza Dairesi tarafından bu karar 1 Mayıs 2006 tarihinde onanmıştır.

Yargıtay C. Savcısı Ö.F.Eminağaoğlu tarafından 6 Haziran 2006 tarihinde karara itiraz edilmiş fakat Yargıtay Ceza Genel Kurulu 11 Temmuz 2006 tarihinde oy çokluğu ile itirazı reddetmiştir.

12. Hrant Dink hakkında mahkûmiyet kararı oluşturulması üzerine basına yaptığı açıklamada: "Bu suç benim algılamamla ırkçılıktır ve ben böyle bir suç işlemedim. Bu benim alnıma sürülmek istenen kara bir leke, yargı eğer bunu düzeltmezse ülkemi terk eder, çeker giderim." şeklinde beyanda bulunmuştur. Mahkûm edildiği davada şikâyetçi olan kesimler tarafından bu beyan gerekçe gösterilerek "adil yargılamayı etkileme" suçlamasıyla Hrant Dink hakkında şikâyette bulunulmuş ve Hrant Dink hakkında 14 Ekim 2005 tarihinde bir dava daha açılmıştır.

13. Hrant Dink, 14 Temmuz 2006 tarihinde Reuters Haber Ajansına “Elbette soykırım diyorum” şeklinde beyanda bulunmuş, bu beyan Agos gazetesi tarafından haberleştirilmiş, bu beyan ve haber nedeni ile 2006 yılı Eylül ayında Hrant Dink, Arat Dink ve Sarkis Seropyan hakkında “Türklüğü Aşağılama” suçlaması ile yeni bir dava daha açılmıştır.

14. Açılan bu davalarda adliye binası önünde Hrant Dink’e yönelik eylemler yapılmış, pankartlar açılmış, adliye binası içinde Hrant Dink’e yönelik fiziki saldırı girişimleri yaşanmıştır. Hrant Dink duruşmalarda saldırı girişimlerine maruz kalmasının yanı sıra Orhan Pamuk hakkında açılan davaya katılmak üzere gittiği Şişli Adliye binasında: “Sen de ataların gibi hainsin” hakaretine maruz kalmıştır. Dışarıda açılan “Misyoner Çocukları” yazılı pankartta da Hrant Dink’in ismi zikredilmiştir.

2004 yılı Şubat ayı ile cinayetin işlendiği tarih aralığında basın yayın organlarında Hrant Dink aleyhine, Hrant Dink’i saldırıların odağına yerleştiren birçok haber yapılmış ve yazı yazılmıştır.

15. 2006 yılının ilk ayında Bursa'dan “Ahmet Demir” ismi ile Agos gazetesine "Açık ilandır: Hrant Dink, oğlunu, seni ve Serkis Seropyan'ı bir daha hiç konuşamamak üzere susturacağız. Önce oğlunu. Cesedini Ankara çıkışındaki jandarma bölgelerinin birinden alacaksın. Gestapo Türk.” İfadelerini içeren bir mektup gönderilmiştir. Hrant Dink tarafından 2 Şubat 2006 tarihinde bu ölüm tehdidi ile ilgili Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunmuştur.

16. Hrant Dink’e yönelik saldırıların başladığı 2004 yılı ile cinayetin işlendiği 2007 yılı tarihi aralığında 5 Şubat 2006 tarihinde İtalyan Katolik Kilisesi rahibi Andrea Santoro Trabzon’da ayin sırasında kilisede öldürülmüştür. Yine 2004 yılı ile cinayetin işlendiği 2007 yılı tarihi aralığında :


-2005 yılı Eylül ayında, 1955’in 6-7 Eylül’ünde İstanbul’da meydana gelen olayların 50. yılı dolayısıyla Tarih Vakfı, Karşı Sanat Çalışmaları, İnsan Yerleşimleri Derneği ve Helsinki Yurttaşlar Derneği tarafından hazırlanan serginin açılışında gösteriler yapılmış ve sergideki fotoğraflar parçalanmıştır.

-17 Şubat 2006 tarihinde Akdeniz Üniversitesindeki bir panelde konuşma yapan Hrant Dink aleyhine sloganlar atılmış, gösteri yapılmıştır.

-24 Eylül 2005 tarihinde Boğaziçi Üniversitesinde yapılacakken mahkeme kararıyla durdurulan ve sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinin Dolapdere yerleşkesinde yapılan “İmparatorluğun Son Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi” başlıklı konferansın öncesinde ve konferans sırasında gösteriler düzenlenmiştir.

- 01.11.2004 tarihinde Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu bir basın toplantısı düzenlemiş, “Azınlık Hakları ve Kültürel Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan rapor, İHDK Başkanı Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu tarafından okunmakta iken, Kamu-Sen Genel Sekteri tarafından İbrahim Kaboğlu’nun elinden alınarak yırtılmıştır.

17. 2002-2007 yılları arasında ulusalcı-aşırı milliyetçi akımlarda artış meydana gelmiş, birçok dernek ve oluşum kurulmuş, Hrant Dink bu akım ve oluşumların doğrudan veya dolaylı hedefi haline getirilmiştir.

Hedef haline getirilmesi sürecinde Hrant Dink’e yönelik “azınlık-misyonerlik-vatana ihanet” gibi terimler ve Hrant Dink hakkında “Türklüğü aşağılama” suçlaması ile kurulan haksız hükümden sonra “tescilli Türk düşmanı” gibi terimler kullanılmıştır.

18. Hrant Dink hakkında açılan davaların görüldüğü, Hrant Dink’e yönelik eylemlerin yapıldığı, Hrant Dink’in ölüm tehditleri aldığı tarihlerde Fransa Ulusal Parlamentosunda Ermeni meselesi ile ilgili yasa tasarısı 2006 yılının 10. ve 11.aylarında gündeme gelmiş ve tasarı ülkede tepki ile karşılanmıştır.

Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan, Fransa Ulusal Meclisinde “Ermeni Soykırımını İnkar Edenlerin Cezalandırılmasını” öngören yasa tasarısının gündemde olduğu 11 Ekim 2006 tarihinde İstanbul Valisi Muammer Güler’e hitaben bir dilekçe yazmış, bu dilekçede: “Sayın Valimiz, gayet gergin olan siyasi ve sosyal ortamı göz önünde bulundurarak, Türkiye Ermenileri toplumuna ait tüm okulların, hastanenin, kiliselerin ve tüm kurumların güvenliğinin sağlanması konusunu yüksek tensiplerinize sunarım.” demiştir.

İstanbul Valisi Muammer Güler bu yazıyı gereği için 12 Ekim 2006 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne havale etmiştir. İİEM de Emniyet Müdürü adına Ömer Yanık imzası ile 12 Ekim 2006 tarihinde bir yazı kaleme alınmış ve bu yazı EKKM, İstihbarat, Terörle Mücadele ve Koruma Şube Müdürlüğüne ve yanı sıra tüm İlçe Emniyet Müdürlüklerine gönderilmiş ve gerekli tedbirlerin alınmasını istenmiştir.

Bu yazının ekine Ermenilere ait vakıf, kilise, okul, dernek vs. kuruluşlar, adresleri de belirtilmek sureti ile 7 sayfalık bir belge eklenmiştir. Bu belgede adresi de belirtilmek sureti ile Agos gazetesi de yazılmıştır.

Yine EGM İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından da 12 Ekim 2006 tarihinde Fransa Ulusal Meclisinde Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili görüşülen yasa tasarısının Türkiye’de eylemler yapılmasına neden olacağı öngörüsü ile muhtemel eylemler konulu bir tamim hazırlanmış, bu tamim 81 İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğüne gönderilmiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri uyarılmıştır. Bahse konu yazı ile:

“Fransa Ulusal Meclisinde sözde Ermeni soykırımını inkâr edenlerin cezalandırılmasını öngören bir yasa tasarısının gündeme getirilmesi sonrasında, ülkemizde konu ile ilgili hassas bir duyarlılık oluşmuş ve bu hassasiyet provokatif eylemlere uygun bir ortam meydana getirmiştir.

Söz konusu gelişmeden etkilenebilecek şahısların, ülkemizde bulunan başta Fransa olmak üzere, ‘Sözde Ermeni Soykırımına’ destek veren tüm ülkelerin temsilcilikleri ve iltisaklı kurum-kuruluşlarına yönelik (Ermeni vatandaşlarımız ve hıristiyanların ibadet yerleri de dahil olmak üzere) tepkisel eylemler gerçekleştirebileceği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede; olası provokatif girişimler konusunda müteyakkız bulunulması ve aşırı tepki gösterebilecek grupların yakinen izlenmesine yönelik istihbari çalışmalara ağırlık kazandırılarak, gelişmelerden bilgi verilmesi” talep edilmiştir.

19. İİEM, İstanbul Valiliği ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı görevlileri tarafından Agos gazetesi, Hrant Dink’in yazdıkları ve katıldığı televizyon programları ile katıldığı söyleşiler takip edilmiştir.

İİEM, İstanbul Valiliği ile MİT İstanbul Bölge Başkanlığı görevlileri tarafından takip edilen Agos Gazetesinde Hrant Dink, 05 Mart 2004 tarihli, 11 Ekim 2004 ve 12 Ocak 2007 tarihli yazılarında doğrudan kendisine yönelik tehditleri anlatmış ve 19 Mayıs 2006 tarihli, 02 Haziran 2006 tarihli ve 05 Ocak 2007 yazılarında da ülkedeki siyasal iklimin sertleştiği, hukuka aykırı müdahalelerin olabileceği ve Ermeni toplumuna yönelik olası tehlikeleri anlatmıştır. Şöyle ki:

- Hrant Dink, Genelkurmay Başkanlığı tarafından açıklamanın, İstanbul Valiliğinde görüşmenin ve Agos gazetesi önünde eylemlerin yapıldığı tarihlerin hemen sonrasında 05 Mart 2004 tarihinde Agos Gazetesinde yazdığı bir yazıda, kendisine ‘Türk düşmanı’ yaftasının yapıştırılmaya çalışıldığını, bu çabanın kendisinde işkenceye maruz kalmış algısı yarattığını, Agos’u yalnızlaştırma, tek başına bırakma taktiği izlendiğini anlatmış, devamında da :

“etraf taraf…telaşlanmış…Sağ olsunlar hafta boyunca destek ziyaretine geldiler, telefonlar açtılar, yazılar yazdılar. Kadınlar bir süredir bizim hanıma taşınmış duaya çekilmişler. Beni koruması için Tanrı’ya yalvarıyorlar. Belli ki benim için korkuyorlar. Peki ya ben? Korkmadığımı söyleyemem… Korkmadığımı söyleyemem. Ama… ülkemi bırakıp kaçacak değilim. Alışkınım zaten böyle yaşamaya. Bundan sonra biraz daha korka korka yaşarım… Hepsi bu.” demek sureti ile yazıyı bitirmiştir.

- Yeniçağ adlı gazetede 09 Ekim 2004 tarihinde “Ermeniye Bak” manşeti ile Hrant Dink aleyhine bir haber yapılmış ve Hrant Dink de 11 Ekim 2004 tarihinde Birgün gazetesindeki köşesinde bu haber ile ilgili olarak “Kertenkele Abdullah” başlıklı bir yazı yazmış, bu yazısında, 1918 yılında “Abdullah” adını alan ve korku içinde yaşayan Ermeni bir çocuğun hikayesini anlatmış, bu çocuğun bir ağılda kurduğu yaşamı ile kertenkelenin yaşamı arasında paralellik kurmuş ve yazısının devamında “Çocukluğunda kertenkele avlayanlarınız bilir. Uzanıp tuttuğunuzda sadece kuyruğu kalır elinizde. Yıl 2004, Yeniçağ “Ermeniye bak” diye manşet atmış. Birileri yine kertenkele avına çıkmış besbelli. Ve ben şimdi -yanlış değerlendirilmesinden ürktüğümden ya da sindiğimden değil elbet- kendimi ‘Kertenkele Abdullah’ gibi hissediyorum, iyi mi…” demiştir.

- Danıştay’ın bir üyesinin öldürüldüğü ve dört üyesinin de yaralandığı 17 Mayıs 2006 tarihli saldırı sonrası Agos gazetesinin 19 Mayıs 2006 tarihli nüshasında Hrant Dink bir yazı kaleme almış ve bu yazıda : “Şiddetin gündemi kararttığı günlerin içinden geçiyoruz. Özellikle Danıştay üyelerine yapılan çirkin saldırı, Türkiye’nin önümüzdeki günlerde daha ne gibi gerginlikler ve çalkantılar yaşayabileceğini çok açık şekilde ortaya koyuyor. Bu köşeden hep dile getirdiğimiz erken kaygılar, giderek kaygıdan çıkıp gerçeğe dönüşüyor. Önümüzdeki dönemin siyasal dağılımını dizayn etmeye soyunmuş olan ‘derin yüksek mühendisler’in Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim öncesinde bin türlü entrikaya başvurabileceğini, ‘yükseltilen milliyetçilik’ üzerinden siyaset üretmeye çalışacaklarını tahmin etmek için kahin olmak gerekmiyordu. Söz konusu mühendislik sadece milliyetçilik üzerinden değil, şimdi artık laik-anti laik çatışması üzerinden de siyaset yeniliyor…Gidişat hiç de umut vermiyor. Yükseltilen milliyetçilik o denli acımasız bir hamle içinde ki… ” demiştir.

- Yeni Şafak gazetesi, 17 Mayıs 2006 tarihinde yaşanan Danıştay saldırısı faillerinden biri olarak gözaltına alınan ve hakkında dava açılan Erhan Timuroğlu adlı kişinin emniyetteki sorgusunda “Yakalanmasaydık İstanbul’da Ermenileri öldürecektik” dediğini iddia eden bir haberi 26 Mayıs 2006 tarihinde sürmanşetinden “Tüyler Ürpertici İtiraf” başlığı ile vermiştir. Agos Gazetesi 02 Haziran 2006 tarihli nüshasında, Yeni Şafak gazetesinde yer alan bu habere ilişkin “Yok mu Bir Açıklama” manşeti ile haber yapmış ve Hrant Dink de bu haber ile ilgili “Kayıtsız Kalmayın” başlıklı bir yazı yazmıştır. Bu yazısında, Yeni Şafak gazetesinin bu haberi yapmasına rağmen sonraki günlerde haberin devamının yazılmadığını, basının diğer kesimlerinin de bu haber ile ilgili haber yapmadığını anlatmış, devamında da:

“Allah için siz Adalet Bakanı, siz İçişleri Bakanı, siz İstanbul Valisi ya da siz Emniyet Müdürü, ağzınızı açın da şu itirafçının ettiği lafa biraz açıklık getirin. Önemli bir şey varsa ‘Tedbir alınmıştır, kimse tereddüt etmesin’ ya da ‘Dedikleri zırvadan ibarettir, kimse kaygılanmasın’ türünden bir iki çift laf edin. Eğer itirafçı herhangi bir kişiyi ya da adresi net olarak belirtseydi, durum bu kadar vahamet taşımayabilirdi. Sonuçta o adres ya da kişi için alınacak tedbirlerle, tehdit bir nebze kontrol altına alınabilirdi. Ancak burada ifade edilen kesim İstanbul Ermenileri ve bu belirsiz bir genişliği kapsıyor. Ve biz biliyoruz ki, bu adamlar yakalandı ama onlar o kadar değil! Tüm sorumlu kesimleri sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. ” demiştir.

- Hrant Dink 05.01.2007 tarihinde Agos Gazetesinde “Zorlu Yıla Başlarken” başlıklı bir yazı yazmıştır. Bu yazısında; 2007 yılının çok zor bir yıl olacağını, iç siyasetin cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine kilitlenmiş olduğunu bu nedenle gerginliğin erkenden yaşanmaya başladığını, siyaset dışı devlet merkezli güçlerin değişik kanatlardan devreye girerek gerginliği kışkırtmalarının kuvvetle muhtemel olduğunu, iç siyasetin bütünüyle seçim derdine dalmasının boşluk yaratacağını, kuşkusuz bu boşluktan yararlanmaya çalışan bazı derinliklerin, gizlenmiş zihniyetlerin tekrar gün yüzüne çıkıp cirit atacaklarını, Agos gazetesi ve kendisine açılmış davalara yenilerinin ekleneceğini, yeni yıl hediyesi sayılabilecek bir soruşturmanın da Agos gazetesi yazarı Taner Akçam’ın bir yazısı nedeni ile Arat Dink ve Sarkis Seropyan’a henüz açıldığını, Şubat ayı başlarında Yargıtay’dan dönen dosyanın Şişli’de tekrardan görüleceğini, Mart ayında ise ‘Bu bir soykırımdır’ dediği için açılan davanın duruşmasının başlayacağını, Ermeni sorununun içeride ve dışarıda tüm sertliği ile gündeme otururken, kendilerinin de bu sorun üzerine sergiledikleri duruş ve söylemler nedeni ile yeniden yargılanacaklarını, durduk yere ’2007 yılı zorlu bir yıl olacak’ demediğini, anlatmıştır.

- Hrant Dink öldürülmeden bir hafta önce Agos gazetesinin 12 Ocak 2007 tarihli nüshasında “Niçin Hedef Seçildim” başlığını taşıyan yazısında da, Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama, 24 Şubat 2004 tarihinde İstanbul Valiliğinde gerçekleşen görüşme, Agos önünde yapılan eylem ve yaşadıklarına ilişkin şunları anlatmıştır:

RESMİ SOHBETE DAVET
Genelkurmay bildirisi 22 Şubat Pazar günü yayınlandı. Evimde, televizyon haberlerinden dinledim uzun bildiriyi. O gece çok rahat değildim. Ertesi gün muhakkak bir şeyler olacağını seziyordum…Ertesi gün sabahın erken saatinde çaldı telefonum. İstanbul Vali yardımcılarından biri arıyordu. Sert bir tonla, habere ilişkin elimdeki belgelerle valiliğe beklediğini bildirdi. Bu çağrının hangi amaçla yapıldığını sorduğumda ise : ‘Sohbet etmek elinizdeki belgeleri görmek.’ şeklinde yanıtladı…

DİKKATLİ OLMALIYDIM
…Elimdeki belgelerle birlikte Vali Yardımcısı’nın yanına gittim. Hayli nazikti Vali Yardımcısı. İçeri buyur ettiğinde, odasında biri bayan iki kişi daha oturuyordu. Nazikçe ‘onların kendisinin yakınları olduğunu, sohbetimizde hazır bulunmalarında bir mahzur görüp görmediğimi’ sordu. ‘Bir mahzur görmediğimi’ söyleyip oturduğumda zaten ortamın nazikliğini kavramıştım. Hiç beklemeden giriş yaptı Vali Yardımcısı. ‘Hrant Bey’ diyordu ‘Siz tecrübeli bir gazetecisiniz. Daha dikkatli haber yapmanız gerekmez mi? Sonra böyle haberlere ne gerek var? Bakın ortalık nasıl allak bullak oldu. Hayır, biz sizi biliyoruz ama sokaktaki adam ne bilsin? Bu tür haberleri başka bir niyetle yapıyorsunuz sanabilir. Bakın şu elimdeki evrakı görüyor musunuz? Ermeni Patriğinin bir başvurusu vardı, biz internet sitelerinde Ermeni toplumunun bazı kurumlarına yönelik bazı densizler terör sayılabilecek girişimlerde bulunmaya çalışıyorlarmış…bakın işte sokaklar ne gibi insanlarla dolu. Bu tür haberlere daha dikkat etmeniz gerekmez mi?’
Vali yardımcısını bu girişle başladığı sohbete, odadaki misafirlerden erkek olan da katıldı. Ve ondan sonra da zaten sözü bir daha başkasına bırakmadı. Vali Yardımcısı’nın sözlerini daha da net bir üslupla bu kez o yineledi. Dikkatli olmamı, ülkeyi ve ortamı gerecek girişimlerden kaçınmamı telkin ediyordu: ‘Sizin yazdığınız bazı yazılardan, her ne kadar üslubunuza katılmasak da, niyetinizin kötü olmadığını anlayabiliyoruz, ancak herkes bunu böyle anlamayabilir ve toplumun tepkisini üzerinize çekebilirsiniz’ diyerek beni kerelerce uyarıyordu. Ben ise haberi hangi niyetle yaptığımı anlatmakla yetindim… Odadan ayrılacaktım ki götürdüğüm belgeleri görmek ya da almak için ısrar bile etmediklerini fark ettim. Belgeleri isteyip istemediklerini onlara ben anımsattım ve verdim. Zaten konuşmaların içeriğinden, beni hangi amaçla oraya çağırdıkları belliydi. Haddimi bilmeliydim… Dikkatli olmalıydım… Yoksa iyi olmazdı!

ARTIK HEDEFTEYDİM
Hakikaten de iyi olmadı. Valiliğe çağrıldığımın ertesi gününden itibaren birçok gazetede birçok köşe yazarı…Türk düşmanlığı yaptığımı ortak bir kampanyayla dile getirmeye başladılar. Bu yayınların ardından ise 26 Şubat günü İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkanı Levent Temiz’in başını çektiği bir grup ülkücü, Agos’un kapsına gelerek aleyhimde sloganlar attı ve tehditte bulundu. Polis gösterinin olacağını önceden haber almıştı. Agos’un içinde ve kapısında gereken önlemleri aldı…Grubun kullandığı sloganlar çok netti: ‘Ya sev ya terk et.’, ‘Kahrolsun ASALA’, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz.’, Grubun lideri Levent Temiz’in yaptığı konuşmada hedef açık ve seçikti: ‘Hrant Dink, bundan sonra bütün öfkemizin ve nefretimizin hedefidir, hedefimizdir .” Grup gösterisini yapıp dağıldı…

TEHLİKENİN EŞİĞİNDE
Agos önünde benzer bir gösteri de birkaç gün sonra kendilerini ‘Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Federasyonu’ olarak adlandıran grup tarafından yapıldı. Ardında da devreye o güne değin hiçbir popülaritesi olmayan Av. Kemal Kerinçsiz ve onun başkanlığını yaptığı Büyük Hukukçular Birliği girdi. Kerinçsiz ve arkadaşları Şişli Cumhuriyet Savcılığına giderek, hakkımda suç duyurusunda bulundular…ve işte yine uçurumun kıyısındaydım. Peşimde tekrar birileri vardı. Onları seziyordum. Ve onların Kerinçsiz ekibiyle sınırlı ve salt onlardan oluşacak denli sıradan ve görünür olmadıklarını çok iyi biliyordum.” diye yazmıştır.

B. HRANT DİNK’E YÖNELİK YAŞANAN GELİŞMELER, HRANT DİNK’E YÖNELİK “TEHDİT ATMOSFERİ” İLE YASİN HAYAL VE 2004 TARİHLİ MC DONALDS EYLEMİ, DEVLETİN GÜVENLİK VE İSTİHBARAT BİRİMLERİNİN YANI SIRA ÜST DÜZEY TÜM KURUMLARININ BİLGİSİ DAHİLİNDEDİR.

I. HRANT DİNK’E YÖNELİK YAŞANAN OLAYLAR, AÇILAN DAVALAR, HAKKINDA KURULAN “MAHKUMİYET” VE ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIĞI, DEVLETİN İLGİLİ KURUMLARI TARAFINDAN BİLİNMEKTEDİR. AGOS GAZETESİ YAYINLARI İLE HRANT DİNK’İN FAALİYETLERİ TAKİP EDİLMEKTEDİR.

Hrant Dink'in ölüm tehditleri aldığı, Hrant Dink'e yönelik bir tehdit atmosferinin bulunduğu Devletin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından 2004 yılı itibari ile bilinmektedir. Bu hususu doğrulayan birkaç beyan da şu şekildedir :

1. İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Aydın Türkeli imzalı, 2 Mart 2004 tarihli belgede: “…Agos gazetesinin telefonlarını arayan kimliği meçhul kişilerce Hrant Dink'e yönelik ölüm tehdidinde bulunulduğu…”nun öğrenildiği belirtilmiştir.

2. İstanbul Valisi Muammer Güler, Dink cinayetine ilişkin araştırma yapan TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu üyeleri ile yaptığı 3 Ocak 2008 tarihli görüşmede; Hrant Dink’e ilişkin yargılamalar sürerken birtakım sıkıntılar, duruşmalara gidiş gelişte birtakım sorunlar yaşandığını bu yaşananlardan herkesin haberdar olduğunu belirtmiş ve Hrant Dink’in çok sayıda tehdit aldığının bilindiğini beyan etmiştir.

3. İstihbarattan Sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şammaz Demirtaş 04 Mart 2008 tarihinde Başbakanlık Teftiş Kurulu üyelerine verdiği ifadesinde:

“Biz Hrant Dink’in mahkemelere gidiş gelişlerinde, yazılı koruma tedbirleri almıştık. Ayrıca Emniyet İstihbarat ve Terör Şubeleri ile de yine mahkemelere ayrıca kimlerin katıldığı takip edilirdi. İstihbaratın temel vasfı olayları olmadan önce önlemektir. İstihbarat çalışmaları bu kapsamda yürütülür. Hrant Dink’in basına yansıyan faaliyetleri ve o dönem içinde bulunduğumuz ortam sebebiyle Hrant Dink’in hedef olarak ancak oluşabilecek sansasyonel durumlar nedeniyle İstanbul’da istihbarat şubemizin ilgi alanında olduğunu söyleyebilirim.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Ali Fuat Yılmazer Dink soruşturması kapsamında İstanbul C. Başsavcılığına 4 Aralık 2014 tarihinde vermiş olduğu ifadesinde: “Ben de Hrant Dink'e karşı yapılan bu eylemlerden haberdardım ve…bir tehdit atmosferi olduğunu biliyordum.” demiştir.

5. Celalettin Cerrah, 15 Aralık 2014 tarihinde İstanbul C. Başsavcılığına verdiği ifadesinde vali başkanlığında ayda bir yapılan güvenlik toplantılarında, Hrant Dink’in yapılan protestolardan ötürü gündeme geldiğini ve ayrıca Ermeni toplumuna yönelik tehditlerin de konuşulduğunu ve değerlendirilmeler yapıldığını beyan etmiştir.

6. İİEM'de 1999-2003 yılları aralığında C Büro Amiri olarak da görev yapmış Hüseyin Işıldak 27 Mart 2008 tarihli Başbakanlık Teftiş Kurulu Müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde : "Hrant Dink potansiyel hedefler arasındadır, kendisi de tehdit altında olduğunu defalarca dile getirmiştir" şeklinde beyanda bulunmuştur.

7. Bir dönem EGM İstihbarat Daire Başkan yardımcısı görevini yürüten Necmettin Emre 18 Ağustos 2014 tarihli İstanbul C. Başsavılığı ifadesinde Hrant Dink'in kesinlikle koruma altına alınması gerektiğini zira hakkında "geçmişten bugüne kadar eylem potansiyeli" bulunduğunu belirtmiştir.

8. Ahmet İlhan Güler, Mahkemenin 08 Kasım 2016 tarihli duruşmasında Hrant Dink'e yönelik bir tehdit atmosferi bulunduğunu doğrulamıştır.

9. Engin Dinç müdafileri aracılığı ile Mahkemeye sunduğu 23 Aralık 2020 tarihli dilekçesinde : "Hrant Dink'e karşı bir tehdit atmosferinin bulunduğu bilinen bir gerçektir" şeklinde beyanda bulunmuştur.

II. YASİN HAYAL 24 EKİM 2004 TARİHİNDE MC DONALDS İŞLETMEYE YÖNELİK EL YAPIMI BOMBA İLE SALDIRI DÜZENLEMİŞ, BU EYLEM ve EYLEMCİ KİŞİLİĞİ NEDENİ İLE DEVLETİN TÜM BİRİMLERİ TARAFINDAN BİLİNEN BİRİ OLMUŞTUR.

1. Yasin Hayal tarafından 2002 yılı Mart ayında Trabzon’da kilise rahibi Pierre Brunessen darp edilmiş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'a geleceği 16 Ağustos 2004 tarihinde Trabzon Havalimanına bomba konulduğuna dair asılsız ihbarda bulunulmuş, 24 Ekim 2004 tarihinde ise Mc Donalds adlı işletmenin Trabzon'daki şubesine el yapımı bir bomba ile saldırı düzenlenmiş ve bu eylemde 6 kişi yaralanmıştır.

Yasin Hayal bu eylem sonrası Trabzon'dan İstanbul'a gelmiş, bir arkadaşının evinde gizlenmiş, Yasin Hayal Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terör Şube Müdürlüklerinin ortak operasyonu ile 30 Ekim 2004 tarihinde İstanbul’da yakalanmış ve ilk sorgusu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde yapılmıştır.

Yasin Hayal’in gerçekleştirdiği Mc Donalds eylemi ile Yasin Hayal’in yapısı ve eylemci kişiliği önemsenmiş; gerçekleştirdiği eylem, kişiliği, yapısı ve yakalanmaması durumunda yapmayı tasarladığı eylemlere dair İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı görevlileri tarafından belgeler düzenlenmiş; bu belgeler 81 İl Emniyet Müdürlüğüne, İçişleri Bakanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Genelkurmay Başkanlığına, MGK Genel Sekreterliğine, Jandarma Genel Komutanlığına, MİT Müsteşarlığına gönderilmiştir.

Düzenlenen bu belgeler ile devletin önemli tüm birimleri, Mc Donalds eylemi ve Yasin Hayal konusunda 2004 yılı itibari ile bilgi sahibi olmuşladır.

30 Ekim 2004 tarihinde İstanbul’da yakalanan Yasin Hayal’in ilk sorgusu İİEM görevlileri tarafından yapılmış, Yasin Hayal bu sorgusunda: Milliyetçi kişiliğinin yanında İslamcı kişiliğinin de bulunduğunu, 1998 yılında Kenya ve Tanzanya’da bulunan Amerikan Elçilerine ve daha sonra Amerika’da bulunan ikiz kulelere yönelik El Kaide örgütü tarafından gerçekleştirilen eylemlerden sonra Usame Bin Laden’e sempati duyduğunu ve kendisinin de cihat etmesi gerektiğini düşündüğünü, bu amaçla 2004 yılı Ağustos ayı içerisinde Çeçenistan’a gitmek için yola çıktığını, ancak Çeçenistan’a geçemediğini, Azerbaycan’da bir hafta kalarak geri döndüğünü, Türkiye’de eylem yapmaya karar verdiğini ve Mc Donalds’a yönelik bombalı saldırı eylemini gerçekleştirdiğini beyan etmiştir. Bu sorguda Yasin Hayal tarafından beyan edilenler ile ilgili 30 Ekim 2004 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından bir belge düzenlenmiş ve bu belge Trabzon - Rize - Çankırı - Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile EGM İstihbarat Daire Başkanlığına gönderilmiştir.

2. TİEM İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç tarafından 31 Ocak 2006 tarihinde İstanbul, Ankara ve Erzurum İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerine ve İstihbarat Daire Başkanlığına Yasin Hayal, Mustafa Öztürk, İstanbul'da silah eylem konularını içeren bir yazı gönderilmiştir. Bu yazıda, hedefleri içerisinde yer alan, Mc Donalds eylemi sonrası Yasin Hayal’in gizlenmesine yardımcı olan Mustafa Öztürk’ün yine hedefleri içerisinde yer alan Yasin Hayal ile ilişkisini sürdürdüğü, Yasin Hayal ile irtibatı Mustafa Öztürk’ün 3 adet silah temin etmeye çalıştığı, bu silahların Erzurum Nizamı Alem Ocakları İl Başkanı tarafından istendiği, Mustafa Öztürk’ün bu silahları temin etmesi sonrası Erzurum iline ve oradan da Erzurum Nizamı Alem Ocakları başkanı ve tespit edilemeyen birkaç kişi ile birlikte İstanbul iline gidecekleri ve burada da muhtemelen bir eylem gerçekleştireceklerine dair teyide muhtaç bilgiler elde edildiği bildirilmiştir.

III. TRABZON İL EMNİYET İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 17.02.2006 TARİHİNDE İSTANBUL İL EMNİYET İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE YASİN HAYAL TARAFINDAN HRANT DİNK'E YÖNELİK EYLEM YAPILACAĞI BİLGİSİ AKTARILMIŞTIR.

YASİN HAYAL TARAFINDAN HRANT DİNK'E EYLEM YAPILACAĞI BİLGİSİ, YAZININ GÖNDERİLMESİNDEN BİR GÜN ÖNCE 16.01.2006 TARİHİNDE ENGİN DİNÇ TARAFINDAN AHMET İLHAN GÜLER'E TELEFON İLE ŞİFAHİ OLARAK DA AKTARILMIŞTIR.

TİEM İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç tarafından 17.02.2006 tarihli 027248 sayılı belge 'gereği' için İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğüne ve 'bilgi' için İstihbarat Daire Başkanlığına gönderilmiştir. Bu yazıda da şu hususlara yer verilmiştir:

“…Mc Donalds isimli iş yerine 24.10.2004 günü saat 13.30 sıralarında el yapımı, parça tesirli bomba atmaktan ve 6 şahsın yaralanmasına sebep olmaktan tutuklanarak cezaevine konulan ve 13.09.2005 tarihinde cezaevinden tahliye olan Yasin Hayal (İDP:2918865) isimli şahısla ilgili olarak devam eden çalışmalarda;

YİE’ den alınan bilgilerden, ‘bahse konu şahsın çevresinde bulunan arkadaşlarına Ermenilere karşı büyük bir kin beslediğini ve önümüzdeki günlerde İstanbul ilinde ses getirecek bir eylem yapmayı planladığını, hedef olarak da Türkleri ve Türkiye Cumhuriyetini karalayıcı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink (İDP:3248124) isimli şahsı seçtiğini, maddi imkan sağlandığı takdirde bahse konu eylemi gerçekleştirmek için İstanbul iline gideceğini ve Sarıgazi ilçesinde bir fırında çalıştığı bilinen abisi Osman Hayal’in yanında kalacağını söylediği’ öğrenilmiştir.

Ayrıca bahse konu şahsın Mc Donald’s isimli iş yerine yapmış olduğu eylem öncesinde de benzer söylemlerde bulunduğu göz önüne alınarak şahsın söz konusu eylemi yapabilecek bir yapıya sahip olduğu değerlendirilmekte olup 0538 7193181 numaralı telefonu kullanan şahsa yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Arz ederim”

Bu yazının TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğüne gönderilmesinden bir gün önce 16 Şubat 2006 tarihinde Engin Dinç tarafından Ahmet İlhan Güler telefon ile aranmış ve Yasin Hayal tarafından Hrant Dink'e eylem yapılacağı bilgisi telefonda şifahi olarak da aktarılmıştır.

Engin Dinç, Yasin Hayal tarafından Hrant Dink'e eylem yapılacağı bilgisini Ahmet İlhan Güler'e 16 Şubat 2006 tarihinde şifahi olarak da aktardığına dair beyanlarda bulunmuştur. Engin Dinç, 22.07.2007 tarihli İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Mülkiye Müfettişliği ifadesinde, 28 Şubat 2008 tarihli TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerine ve 12 Mayıs 2008 tarihli Başbakanlık Teftiş Kurulu üyelerine yönelik ifadesinde, 26 Ağustos 2015 tarihli İstanbul C. Başsavcılığı ifadesinde ve son olarak da İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 10 Ekim 2016 tarihli duruşmasında; Yasin Hayal tarafından Hrant Dink'e yönelik eylem planlaması ile ilgili yazının İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü ile EGM İstihbarat Daire Başkanlığına gönderildiği 17 Şubat 2006 tarihinden bir gün önce,16 Şubat 2006 tarihinde akşam saatlerinde, konunun önemli olması nedeni ile Ahmet ilhan Güler'i telefon ile aradığını, Hrant Dink'in öldürülmesine yönelik planlama olduğu, planlamayı yapan grubun tehlikeli olduğu ve Hrant Dink'in korunması gerektiğine yönelik beyanda bulunduğunu beyan etmiştir.

IV. CİNAYET ÖNCESİ 'İSTİHBARAT DEĞERLENDİRME PROJESİ'NDE YASİN HAYAL ve HRANT DİNK'E AİT ŞAHIS SORGU EKRANINA BİLGİLER YÜKLENMİŞ, İİEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİ TARAFINDAN YASİN HAYAL ve HRANT DİNK'İN 'ŞAHIS' SORGUSU YAPILMIŞ, YAZILAN BİLGİLER KONTROL EDİLMİŞTİR.

'İstihbarat Değerlendirme Projesi [İDP]' programı ile ilgili İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından şu açıklama ve değerlendirmeler yapılmıştır :
"İDP (İstihbarat Değerlendirme Projesi), esas itibariyle evrak temelli bir proje olup, istihbarat çalışmalarında üretilen evrakın kişi, dosya gibi ilişkilerinin ve evrak özet bilgilerinin kaydedildiği bir projedir...Projenin temeldeki amacı ... üretilen istihbari bilgilerden yazı formatına çevrilenlerin kayıt altına alınması ve ihtiyaç duyulduğunda da sorgulanabilmesi ve bilgilerin erişilebilirliğinin sağlanmasıdır. 2000'li yıllardan sonra bu proje bir konuda araştırma yapacak personelin ilk başvurduğu istihbarat kaynaklarının başında yer almaya başlamış (tır)... Zira proje içerisinde geçmişten günümüze üretilen neredeyse tüm istihbari bilgiler mevcuttur. Mahiyeti itibariyle, neredeyse tüm istihbarat personelinin projeye erişim imkanı bulunmakta ve yetkileri kapsamında kullanılmaları sağlanmaktadır...evraka ilişkin girilen özet bilgi kısmı tüm kullanıcıların istifadesine açıktır....Şahıs Sorgu Ekranında yine bir kişinin hangi evraklar içerisinde geçtiği, hangi olaylar ile ilişkili olduğu, hangi operasyonlarla ilişkili olduğu gibi bilgilere de ulaşmak mümkündür...Hrant Dink'in cinayet öncesi kendisinin hedef olarak seçildiği Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından gerek İstihbarat Daire Başkanlığına gerekse İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğüne iletilmiştir. Bu bilgi iletimleri akabinde de ilgili evrak bilgileri İDP'ne...kaydedilip gerekli ilişkilendirmeler (evrak-kişi-olay-dosya vd.) yapılmak suretiyle bilginin sorgulanabilir hale gelmesi sağlanmıştır. Bu haliyle gerek Hrant Dink isimli şahıs, gerekse Yasin Hayal isimli şahıs sorgulandığında bu kişiler ile ilişkilendirilen evrakların özet kısımları tüm personel tarafından görünebilecek hale gelmiştir. "

İstihbarat Değerlendirme Projesi [İDP]'nde Yasin Hayal'e ait 'Şahıs Bilgi Formu'nda Hrant Dink cinayetinin işlendiği 19.01.2007 tarihinden önce 'Şahıs Özeti' olarak birçok bilgi yer almıştır.

Yasin Hayal'e ait 'Şahıs Özeti'nde ana hatları ile ve özetle Yasin Hayal'in;

24 Ekim 2004 tarihinde Trabzon İlinde Mc Donalds isimli işyerinin ön kapı girişine el yapımı parça tesirli bomba attığı, bu eylem ile ilgili 30 Ekim 2004 tarihinde İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalandığı, sorgulandığı, sorgusunda, milliyetçi görüşlere sahip olduğu, 11 Eylül saldırısı sonrası Usame Bin Laden'e sempati duyduğu, cihat etmeye karar verdiği, cihat etmek amacı ile Çeçenistan'a gitmeye çalıştığı, Mc Donalds eylemini gerçekleştirdiği, yakalanmaması durumunda HSBC Bankası ile Rus Konsolosluğuna yönelik eylem yapmayı düşündüğü şeklinde beyanlarda bulunduğu, Mc Donalds eylemi nedeni ile Trabzon cezaevinde yatmakta iken 13 Eylül 2005 tarihinde tahliye olduğu, cezaevinden çıktıktan sonra Trabzon ilinde organize faaliyetler içerisinde yer alan bazı şahıslarla irtibata geçtiği, El Kaide örgütünün kullanabileceği unsurlar arasında yer aldığı ve cihat bölgeleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantıları tespit edilen 514 kişiden biri olduğu, Mustafa Öztürk isimli kişinin Erzurum'a 3 adet el yapımı silah temin etmek için yardım istediği kişi olduğu, "YİE'den alınan bilgilere göre Türkleri ve Türkiye Cumhuriyetini karalamaya çalıştığı için Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink (İDP:3248124) isimli şahsa karşı kin beslediği ve fırsatını bulduğunda bu şahsa karşı eylem yapmayı düşündüğü bilgileri alınan şahıs" olduğu, El Kaide örgütünün kullanabileceği unsurlar arasında yer alan cihat bölgeleri ile bağlantılı şahıslar bu bölgelerle doğrudan irtibatı olmaksızın El Kaide ideolojisinden etkilenebilecekleri değerlendirilen 514 kişiye ait listenin 494. sırasında yer alan kişi olduğu, "YİE (K) Mehmet Kurt ile 07 Nisan 2006 tarihinde yapılan buluşmada İstanbul İlinde Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink isimli şahsa yönelik eylem gerçekleştirmeyi düşündüğü şeklinde adı geçen şahıs" olduğu, "16 Nisan 2006 günü akşamı KTÜ Merkez Kampüsü içerisinde Hüseyin Nihal Atsız'ın şiirlerinden alıntı yapılan ve 'Bu Ülkenin Delikanlıları Alperenler' imzalı bildiriyi dağıtan şahıslardan olduğu (VA.2006610732296)," bilgileri yazılmıştır.

İDP programında 'Fırat Dink 19.02.2006 Tarih ve 2006-61-027248 Sayılı Evrak Görüntüsü'nde : "YİE'den alınan bilgilere göre Türkleri ve Türkiye Cumhuriyetini karalamaya çalıştığı için, Yasin Hayal (İDP:2918865) isimli şahıs tarafından kendisine kin beslenen ve eylem yapılmaya çalışılacağı şeklinde bilgileri alınan şahıs (VA.200661027248)" ve

Yine İDP Programında 'Fırat Dink 13.04.2006 Tarih ve 2006-61-067179 Sayılı Evrak Görüntüsü' nde : "YİE (K) Mehmet Kurt ile 07 Nisan 2006 tarihinde yapılan buluşmada Yasin Hayal (İDP:2918865) isimli şahsın eylem yapmayı düşündüğü şeklinde adı geçen şahıs (VA.200661067179)" olduğu bilgileri yer almaktadır.

İDP Programında Yasin Hayal ve Hrant Dink'e ait 19.02.2006 tarihli ve 13.04.2006 tarihli şahıs özet bilgilerinde, Yasin Hayal tarafından Hrant Dink'e yönelik eylem yapılacağı bilgisi bulunmaktadır.

İİEM Müdürlüğü görevlileri tarafından İDP projesinde, farklı tarihlerde Hrant Dink sorgulandığı gibi Yasin Hayal de sorgulanmıştır. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Yasin Hayal,

-Yasin Hayal'in cezaevinden tahliye olduğu 13.09.2005 tarihinden birkaç gün sonra, 19 Eylül 2005 tarihinde,

- TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından 31 Ocak 2006 tarihinde Yasin Hayal, Mustafa Öztürk, İstanbul'da silah eylem konularını içeren yazının İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesinden bir [1] gün sonra 01 Şubat 2006 tarihinde,

- Yasin Hayal'in Hrant Dink'e eylem yapacağı bilgisinin TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından 17 Şubat 2006 tarihinde İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğüne iletildiği fakat yazının henüz İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğüne ulaşmadığı [yazı 17 Şubat 2006 tarihinde saat 17.49’da ulaşmıştır] bir saatte saat 10.17’de ve akabinde de 20 Şubat 2006 tarihinde ve yine 18 Nisan 2006 tarihinde ve 20 Ekim 2006 tarihinde de İstihbarat Daire Projesinde sorgulanmıştır.

Sonuç olarak, Hrant Dink cinayeti öncesinde İstihbarat Değerlendirme Projesi programına Yasin Hayal ve Hrant Dink'e ait şahıs sorgu ekranına bilgiler yazılmıştır, İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Yasin Hayal ve Hrant Dink'e ilişkin 2005 ve 2006 yılları içerisinde farklı tarihlerde sorgulamalar yapılmıştır, bu sorgulamalar sonucu İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Yasin Hayal'in Hrant Dink'e yönelik eylem yapma tasarısının 07 Nisan 2006 tarihinde de sürmekte olduğu bilgilerine de ulaşılmıştır.

V. CELALETTİN CERRAH, AHMET İLHAN GÜLER İLE İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİ HRANT DİNK’E YÖNELİK TEHDİT ATMOSFERİNDEN HABERDAR VE HRANT DİNK’İN ÖLDÜRÜLECEĞİ BİLGİSİNE SAHİPTİRLER

BU BİLGİLERE SAHİP OLMALARINA RAĞMEN HRANT DİNK’E YÖNELİK ŞAHSİ, FİZİKİ VE MEKANSAL KORUMA TEDBİRLERİNİ ALMAMIŞ, KORUMA TEDBİRİ ALINMASINA YÖNELİK BİLDİRİMLERDE BULUNMAMIŞ, YAZIŞMALAR YAPMAMIŞ VE DİNK CİNAYETİNİN İŞLENMESİNİ OLANAKLI HALE GETİRMİŞLERDİR.

1. Hrant Dink’in ölüm tehditleri aldığı, aleyhine eylemler ve gösteriler yapıldığı, fiziki saldırı girişimlerine maruz kaldığı, basın-yayın organlarında aleyhine haberler yapıldığı, bir linç sürecinin yaşandığı, 'hedef kişi' haline getirildiği ve hayatının ciddi biçimde tehdit altında olduğu Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler ile İİEM görevlileri tarafından ayrıntılı olarak bilinmektedir.

Hrant Dink'e yönelik yaşanan olaylar, ölüm tehditleri alması, 'hedef kişi' haline getirilmiş olması ve ülkenin o tarihlerde sertleşen siyasal iklimi, Hrant Dink'e yönelik şahsi, fiziki ve mekânsal koruma tedbirleri alınmasını, TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğüne gönderilen Yasin Hayal tarafından Hrant Dink'e yönelik eylem yapılacağı istihbaratını içeren 17 Şubat 2006 tarihli yazıdan bağımsız olarak da zorunlu hale getirmesine rağmen, İİEM görevlileri olan Celalettin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler tarafından bu yazıya rağmen bile Hrant Dink’e yönelik şahsi, fiziki ve mekânsal koruma tedbiri alınmasına yönelik işlemler yapılmamış, kararlar alınmamıştır.

İİEM görevlilerinin talebi ve yazışmalarına istinaden İstanbul Valisi ve İl Koruma Komisyonu tarafından Yazar Ferit Orhan Pamuk’a yönelik Aralık 2005 – Ocak 2006 tarihlerinde Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi uyarınca alınan koruma kararı ve bu kararın dayanağı olan belgeler, Hrant Dink’e dair de koruma tedbirleri alınmasını zorunlu hale getirdiğine yönelik beyanlarımızı güçlü bir şekilde doğrulamaktadır.

Hrant Dink cinayetinin işlenmesinden on üç [13] ay öncesinde Orhan Pamuk’a yönelik sağlanan koruma tedbirine ilişkin belgelerde şu bilgilerin bulunduğu görülmektedir :

 Orhan Pamuk hakkında açılan davanın görüldüğü 16 Aralık 2005 tarihinde Şişli Adliyesinde yaşanan olaylar üzerine Serdar Turgut tarafından Akşam gazetesindeki köşesinde 20 Aralık 2005 tarihinde ‘Orhan Pamuk’a Devlet Koruması Verilsin’ başlığı ile bir yazı yazılmış ve bu yazıda :

“Orhan Pamuk ne konuşursa konuşsun, bizim ulusal kıymetimizdir. 60 kişilik bir gezgin faşist grubun onu tehdit etmesine izin vermemek gerekiyor ama aynı zamanda Pamuk’u korumasız bırakarak onun korunmasını arkadaşlarına da bırakmamak gerekiyor. Pamuk acilen devlet koruması altına alınmalıdır.” denilmiştir.

- Bu yazının yayımlandığı gün İstanbul İl Emniyet Müdür yardımcısı Ömer Yanık, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne hitaben bir yazı yazmış, Serdar Turgut’un yazısına dikkat çekmiş ve ‘bilgi ve gereğini rica’ etmiştir.

- Koruma Şube Müdürlüğü aynı gün, 20.12.2005 tarihinde İİEM Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğüne yazı yazmış, yazı ile; Orhan Pamuk’un terör örgütlerinin hedefi olup olmadığı ve herhangi bir sebepten dolayı can güvenliğinin tehdit altında bulunup bulunmadığı hususunda görüş bildirmeleri istenmiştir.

- Orhan Pamuk ile ilgili olarak İİEM Terörle Mücadele Şube Müdürü Selim Kutkan, bu şubeden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Aydın Türkeli'ye bilgi vermek ve onayını almak sureti ile H. Aydın Türkeli yerine imzalamak sureti ile aynı gün [20.12.2005 tarihinde] Koruma Şube Müdürlüğü’ne hitaben kaleme aldığı yazıda; “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü kayıtlarında yapılan incelemede terör örgütlerinin hedefi olduğu hususunda herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmamış olmakla birlikte bahse konu dava ile ilgili, basın ve medya kanalı ile çıkan haberler nedeniyle, şahsa yönelik münferit sataşmalar olabileceği değerlendirilmektedir” şeklinde,

İİEM İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler kaleme aldığı 21.12.2006 tarihli yazıda:

“Yazar Ferit Orhan Pamuk ile ilgili olarak yaptırılan arşiv tetkikinde; adı geçenin İBDA/C örgütünün yayın organı olan Kaide isimli derginin 10.11.2005 tarihli 15.sayısının 15.sayfasında ‘Not Ettik’ başlığı altında ‘Türkiye’de İslamcılık çoğalırsa Avrupa’ya göçerim (kaçarım) diyen Orhan Pamuk’u…’ şeklinde isminin geçtiği, ayrıca halen somut bir tehdit tespit edilememekle birlikte konunun kamuoyunda çok yoğun bir şekilde işlenmesinden dolayı oluşan hassasiyetten münferit tepki ve sataşmalar olabileceğinden dolayı şahsın hedef olabileceği değerlendirilmektedir” şeklinde beyanda bulunmuştur.

- Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığına İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör tarafından 20.12.2005 tarihinde yazı yazılmış, yazıda, Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinin 11.maddesi hükmünün amir bir hüküm olduğu belirtilmiş ve devamında da :

“Yazar Orhan Pamuk’un koruma ile ilgili durumu aciliyet arz ettiğinden ve İl Koruma Komisyonu’nda da değerlendirileceğinden;

b) Terör örgütlerinin açık hedefi durumunda olup olmadığının,
c) Herhangi bir sebepten dolayı can güvenliğinin tehlike altında bulunup bulunmadığının” bildirilmesi istenmiştir.

Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı 21.12.2005 tarihli cevabi yazısında :

“Yazar Ferit Orhan Pamuk’a, Ermeni yanlısı görüşleri nedeniyle, başta milliyetçi ve muhafazakar kesimler olmak üzere çeşitli çevrelerce tepki duyulduğu bilinmekle birlikte, adı geçenin terör örgütlerinin açık hedefi konumunda ve herhangi bir sebepten dolayı can güvenliğinin tehlike altında olduğu yönünde kayıtlarımıza intikal etmiş bir bilgi bulunmamaktadır” şeklinde beyanda bulunulmuştur.

- Bu yazışmalar sonrası İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah 21.12.2005 tarihinde İstanbul İl Valiliğine bir yazı yazmış ve bu yazıda:

“3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 20 nci maddesine istinaden 16.09.1995 tarihli Başbakan Olur’u ile yürürlüğe konulan, Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinin 11.Maddesi : ‘Hayatının ciddi biçimde tehdit altında bulunduğu, Milli İstihbarat Teşkilatı ile diğer istihbarat birimleri tarafından tespit edilenler ve korunmaları zaruri görülenler, bu kuruluşların teklifi üzerine güvenlik birimlerince, talepleri aranmaksızın korumaya alınırlar’ şeklindedir.

Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinin 20 nci maddesi, acil durumda koruma : ‘Koruma talebinde bulunan şahısların koruma talepleri incelenip karara bağlanıncaya kadar geçecek süre içinde, korunacak kişinin can güvenliğinin bulunmadığını gösteren bilgi ve belgelerin resmi makamlarca önceden tespit edilmesi halinde, ilgili valiliklerce, koruma tedbirleri derhal aldırılır. Bu tedbirler yetkili komisyonlarca incelenip aksine bir karar verilinceye kadar devam eder. ‘ hükmü yer aldığından…yazar Ferit Orhan Pamuk’un korunması ile ilgili durumun, İl Koruma Komisyonunda karar verilinceye kadar ‘1 personelle yakın koruma’ koruma tedbiri ile koruma altına alınması hususunu tensiplerinize, arz ederim” şeklinde beyanda bulunmuş ve Orhan Pamuk hakkında koruma kararı alınmasını talep etmiştir.

Yazışmalar ve Celalettin Cerrah’ın talebi üzerine İstanbul Valisi Muammer Güler 21.12.2005 tarihinde Orhan Pamuk’a koruma verilmesi talebine Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinin 11. ve 20. maddeleri uyarınca ‘Olur’ vermiştir.

26 Ocak 2006 tarihinde de İstanbul Valiliği İl Koruma Komisyonu Orhan Pamuk’a “1 Personelle yakın Koruma tedbirinin, çağrı üzerine koruma tedbirine çevrilerek korunmasının devamına, Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinin 11-16-19. Maddeleri hükmü uyarınca oybirliği ile karar” vermiştir .

Orhan Pamuk'a yönelik koruma kararı alınması Celalettin Cerrah tarafından İstanbul Valiliğinden talep edilmiştir ve yanı sıra Celalettin Cerrah İstanbul Valiliği İl Koruma Komisyonu üyelerinden biri olarak koruma kararını oluşturan ve imzalayan kişilerden biri de olmuştur.

Orhan Pamuk’a, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği madde 11 uyarınca [Hrant Dink cinayeti öncesinde] sağlanan koruma tedbiri, Celalettin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler tarafından Koruma Hizmetleri Yönetmeliği’nin bilindiğini göstermesinin yanı sıra bu yönetmeliğin ve bu yönetmeliğin 11. Maddesi uyarınca koruma tedbirlerinin alındığını ortaya koymaktadır [Orhan Pamuk’a yönelik koruma tedbirleri alınmasına yönelik yazışmaların yapılması ve kararın alınması iki (2) gün içinde gerçekleşmiştir].

Orhan Pamuk’un terör örgütlerinin hedefi olduğu hususunda herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmamasına, somut bir tehdit tespit edilememesine, can güvenliğinin tehlike altında olduğu yönünde kayıtlara intikal etmiş bir bilgi bulunmamasına rağmen, açıklamalarının, kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılmasından dolayı Orhan Pamuk’un hedef olabileceği ve saldırıya uğrayabileceği doğru değerlendirmesi üzerinden Koruma Hizmetleri Yönetmeliği 11. Madde uyarınca alınan koruma kararı, 2004 yılından itibaren saldırıların odağında olan ve cinayetin işlendiği 19.01.2007 tarihine değin ağırlaşarak süren saldırılara muhatap olan Hrant Dink’e yönelik de koruma tedbirleri alınması gerekliliğine yönelik beyanlarımızı doğrulamaktadır.

2. Hrant Dink ölüm tehditleri almasına, Hrant Dink'e yönelik ağırlaşarak sürmekte olan saldırılar olmasının yanı sıra 17 Şubat 2006 tarihinde Yasin Hayal tarafından Hrant Dink'e yönelik eylem yapılacağı somut bilgisi de Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne iletilmiştir.

17 Şubat 2006 tarihli yazı Ahmet İlhan Güler tarafından paraflanmıştır. Bu yazı üzerinde İİEM İstihbarat Şube Müdür yardımcısı Bülent Köksal'ın el yazısı ile “Şahsı kontrole alalım. Önemli” notu da yazılmıştır.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilen Yasin Hayal tarafından Hrant Dink'e yönelik eylem yapılacağı bilgisini içeren 17 Şubat 2006 tarihli belgenin veya içeriğinde yer alan bilgilerin Ahmet İlhan Güler tarafından Celalettin Cerrah'a, yazının geldiği tarihte veya ilerleyen tarihlerde iletilmemiş olması olası değildir [Mahkemenin 07.11.2016 tarihli duruşmasında Ahmet ilhan Güler, birinin öldürüleceği ile ilgili istihbaratın, İl İstihbarat Şube Müdürü tarafından İl Emniyet Müdürüne aktarılacağını, kendisinin İl Emniyet Müdürleriyle güven ve uyum içinde çalıştığını ve genel itibari ile genel işleyiş olarak çalışmalarını da İl Emniyet Müdürlerine aktardığını da beyan etmiştir].

Hrant Dink hakkında yaşanan olaylar, ölüm tehditleri alması, 'hedef kişi' haline getirilmesi ve 2006-2007 yıllarındaki ülkedeki siyasal iklim Hrant Dink'e yönelik şahsi, fiziki ve mekansal koruma tedbirleri alınmasını zorunlu hale getirmekte iken Yasin Hayal tarafından Hrant Dink'e yönelik eylem yapılacağı bilgisini içeren 17 Şubat 2006 tarihli yazı Hrant Dink'e yönelik şahsi, fiziki ve mekansal koruma tedbirleri alınmasını güçlü şekilde zorunlu hale getirmiş fakat İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olan Celalettin Cerrah ile Ahmet ilhan Güler tarafından Hrant Dink'e yönelik koruma tedbirleri kasıtlı şekilde alınmamıştır.

3. Celalettin Cerrah ve Ahmet İlhan Güler İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişlerine, Başbakanlık Teftiş Kurulu Müfettişlerine 2007-2008 yıllarında ilk ifadelerini vermişlerdir. Haklarında ilerleyen yıllarda da incelemeler yapılmış, bu incelemelerde de ifadeler vermişlerdir.

Celalettin Cerrah 15 Aralık 2014 tarihinde ve Ahmet İlhan Güler de 08 Aralık 2014 tarihinde, 09 Ocak ve 07 Ekim 2015 tarihlerinde olmak üzere İstanbul C.Başsavcılığına ifade vermiştir.

Celalettin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler son olarak da İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesinde savunmalar yapmışlardır.

Celalettin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler yıllar içerisinde farklılaşan, çeşitlenen ve yer yer çelişkiler içeren birkaç savunma argümanı geliştirmişler ve zamanla da bu argümanları 'olgunlaştırmışlardır'. Geliştirdikleri ve inandırmaya çalıştıkları argümanlar ana hatları ile şu şekilde olmuştur :

- Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilen yazıda, Hrant Dink’in öldürüleceği söylenmemektedir, Hrant Dink'in öldürüleceği bilgisi Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından gizlenmiştir, yazıda Hrant Dink’e yönelik “ses getirici eylem” yapılacağı söylenmektedir ve “ses getirici eylem” ise sıradan, önem arz etmeyen, basit türden bir eylemdir [Ahmet İlhan Güler'in 08.12.2014 tarihli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ifadesi : “Bugün adliyenin içerisinde bir kişi çırılçıplak soyunursa bu ses getirir, bu farklı da olabilir, ancak burada yapılacak eylemler ölüme varmayacak nitelikteki eylemler olabilir, yani protesto niteliğindeki eylemler olabilir.” Celalettin Cerrah'ın 15.12.2014 tarihli İstanbul C. Başsavcılığı ifadesi : "Ses getirecek eylem, tepkisel basit eylemlerden olabilir, yani bir bakana başbakana yumurta atarsınız ses getirir, biri adliye içerisinde çıplak soyunur, ses getiren eylem olur" ].

- 17 Şubat 2006 tarihli yazı kesin bir istihbari bilgi içermemektedir, yazıda yer alan bilgiler 'ham bilgilerdir'.

- Engin Dinç tarafından Yasin Hayal'in Hrant Dink'e eylem yapacağı bilgisini içeren yazı ile ilgili 16 Şubat 2006 tarihinde Ahmet İlhan Güler aranmamıştır.

- 17 Şubat 2006 tarihli yazı salt Osman Hayal’e dair ‘tahkikat’ yapılması talebini içeren bir yazıdır.

- Yasin Hayal tarafından Hrant Dink’e eylem yapılacağı bilgisini içeren 17 Şubat 2006 tarihli yazı, koruma kodunu, '13-900-0008' aidiyet no'sunu içeren bir yazı değildir, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Hrant Dink'e yönelik koruma sağlanması talebinde bulunulmamıştır, 17 Şubat 2006 tarihli yazının 'konusu' 'Yasin Hayal'dir, yazının 'konusu' 'Hrant Dink' ve 'Koruma' değildir.

- Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinin 11.maddesinin İstanbul'da uygulaması olmamıştır, Orhan Pamuk ilgili 'tespit' Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılmıştır.

- Hrant Dink’in korunması ile ilgili işlemleri yapacak merciler TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü, EGM İstihbarat Daire Başkanlığı ve Merkez Koruma Komisyonu görevlileridir ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün Hrant Dink'in korunması ile ilgili yapabilecekleri herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Hrant Dink'in koruma altına alınmaması bahsinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak kendilerine yüklenebilecek herhangi bir kusur yoktur.

Mahkemedeki savunmalarında, Hrant Dink'e yönelik koruma tedbirlerinin alınması ve tasarlanan cinayeti önleme konusunda yasal mevzuat uyarınca yapacakları herhangi bir işlem bulunmadığını iddia eden Celalettin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler, 15.12.2014 tarihli ve 08.12.2014 tarihli İstanbul C. Başsavcılığı ifadelerinde ise farklı beyanlarda bulunmuşlardır. Şöyle ki;

Celalettin Cerrah 15.12.2014 tarihli İstanbul C. Başsavcılığı ifadesinde : "Şahsıma herhangi bir bilgi aktarımı yapılmadı, ancak Trabzon Emniyet Müdürlüğü veya EGM İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürlüğü bu bilgiyi bizimle paylaşsalardı, yine Trabzon Emniyet Müdürlüğü[nce] bu kişilerin Hrant Dink ile ilgili silah temin ettikleri bilgisi bize aktarılsa idi, o zaman mutlaka bu yazı benim önüme gelirdi ve gerekli tedbirler alınırdı, o zaman ben bu konuyu vali bey ile paylaşırdım ve Hrant Dink'in korunma olayını koruma kuruluna getirirdim."

Ahmet İlhan Güler de 08.12.2014 tarihli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ifadesinde: “İstanbul’a yazılan yazıda ‘ses getirecek bir eylem yapılacağı’ yazıyor, EGM İstihbarat Daire Başkanlığına yazılan yazı ekindeki F-4 raporunda Hrant Dink'in ne pahasına olursa olsun öldürüleceği yönünde bir bilgi paylaşımı yapıldığı şeklinde bilgi var, bir kere ses getirecek eylem ile ne pahasına olursa olsun öldürüleceği bilgisi arasında çok büyük fark var eğer bize Hrant Dink’in öldürüleceği bilgisi verilse idi biz çok daha üst düzeyde ele alırdık, mutlaka Emniyet Müdürümüz ile paylaşırdık, mutlaka Trabzon ile birebir temas kurardık ve bu işin İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde bir operasyon çalışması yapıldığını düşünürdük.” şeklinde beyanda bulunmuştur [Görüldüğü üzere, Ahmet ilhan Güler, 17.02.2006 tarihli yazıdan Yasin Hayal'in Hrant Dink'i öldürmeyi tasarladığı sonucunun çıkması durumunda bu bilginin İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından İl Emniyet Müdürüne aktarılması gerekliliğinin olduğunu beyan etmektedir. 17 Şubat 2006 tarihli yazı en temelde Yasin Hayal'in Hrant Dink'i öldürmeyi tasarladığı bilgisini içeren bir yazıdır, elbette Ahmet İlhan Güler de bu yazıyı okuduğunda Hrant Dink'in öldürülmesinin planlandığı sonucuna varmıştır ve elbette ki uyum ve güven içinde çalıştığı İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'a Hrant Dink'in öldürülmesinin planladığı bilgisini aktarmıştır].

4. Ahmet İlhan Güler, son olarak da Mahkemeye sunduğu 24.12.2020 tarihli esas hakkındaki savunma dilekçesinde cinayette sorumluluğu olmadığını şu argümanlar ile dile getirmiştir :

"Bu suçun, savcılık mütalaasında belirtildiği üzere bir araç suç olarak, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün amaçları doğrultusunda işlendiği savcılık tarafından, delilleri ve failleriyle birlikte, mütalaada ortaya konulmuştur... bu suçun işlenmesi için gerekli ortamı hazırlayan ve müsait halde tutan, dayanışma içinde bulunan failler tespit edilmiştir. Bu failler, görevim kapsamına giren bir hususu ihmal etmeyerek yapmam halinde kurgularının bozulacağı bilincindedir. Bu yüzden görevim kapsamında yapabileceğim bir engel olucu duruma imkan vermemek adına, mesleki bilgilerini kullanarak, yazılan yazıdaki talebin kapsamını indirgeyerek ve gizledikleri belgelerle görev gereği bir şey yapma ihtimalini ortadan kaldırmışlardır. Ayrıca anlam ve kapsamı dışında kullanılmaya müsait bir yazışmayı da kullanıma/istismara müsait görerek beyanlarında ifade ettikleri üzere, suçun işlenmesinden sonra benim sorumlu görülerek kendilerinin farkına varılamayacağı bir ortam hazırlamak istemişlerdir.
...
Suç örgütü, bilinçli bir planla, meslek mensuplarının sadece bilgi isteme şeklinde anlayıp, üstlerine sunmadan istenen bilgiyi toplayıp gönderme şeklinde anlayacağı, ama uzman olmayanların bu yazıya rağmen koruma istenmemesiyle ölüme sebebiyet verilmiş kanaatine varacakları bir yazışmayı anlam ve kapsamı dışında konumlandırarak, örgüt mensuplarının eylemlerinden dikkatleri uzaklaştırmayı hedeflemişlerdir…
...
Örgüt tarafından amaçları doğrultusunda anlam ve kapsamı dışında konumlandırılarak istismar edilen yazı, özellikle ve sadece bilgi istemeye ilişkin bir yazı olarak hazırlanmıştır…
...
…Başka bir şubenin istihbari bilgisine muttali olan diğer il istihbarat şubesi koruma isteyemez, yoksa istihbarat operasyonu ifşa edilmiş, yardımcı istihbarat elemanları tehlikeye atılmış olur.
...
Koruma Yönetmeliği’nin 11. Maddesi…uyarınca, kişinin hayatının ciddi biçimde tehdit alında bulunduğunun “İstihbarat Birimleri Tarafından Tespit Edilmesi” ifadesiyle, istihbaratı üreten ve yürüten birim kastedilmektedir. Böyle bir tehdidin gerçekleşmesi durumunda, ilgili il istihbarat biriminin hangi usul ve esaslarda görevini yerine getirmesi gerektiğini düzenleyen mevzuat 2002 tarihli tamim olacaktır.
...
tamimin 1. maddesi kapsamında somut olay değerlendirildiğinde, istihbaratı üreten ve yürüten Trabzon İstihbarat Şube’nin koruma tedbiri talebini, İstanbul İstihbarat Şubesi’ne değil, İstihbarat Daire Başkanlığı’nın koordinesinde yürütmesi gerekmektedir. Bunu yerine getirirken de, 13-900/0008 aidiyet kodunu kullanılması gerektiği, evrak özeti girilmemesi gerektiği ve evrakın konusuna ‘Koruma Talebi’ yazılması gerektiği yönündeki usul ve şekil şartları da tamimde açıkça düzenlenmiştir.

Bu bilgiler ışığında, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne 17.02.2006 tarihinde Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen yazının anlamı ve mahiyeti değerlendirildiğinde, bu yazının Koruma Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ‘Koruma Talebi’ içerdiği veya re’sen İstanbul İstihbarata koruma tedbiri talep etme görevini verdiği yönünde değerlendirilmesi yasal mevzuata aykırılık teşkil edecektir." Ahmet İlhan Güler’i savunması özet olarak bu şekilde olmuştur.

5. Ahmet İlhan Güler, Engin Dinç'in, Yasin Hayal'in Hrant Dink'i öldürmeyi tasarladığı bilgisini 16.01.2006 tarihinde kendisine telefon ile ilettiği iddia ve beyanını ise 08.12.2014 tarihli, 09.01.2015 tarihli ve 07.10.2015 tarihli 3 ifadesinde de ısrarla reddetmiş, Engin Dinç'in kendisini 16.01.2006 tarihli telefon görüşmesi ile bilgilendirdiğine yönelik iddia ve beyanın gerçek dışı olduğu iddiasında bulunmuştur.

İstanbul C. Başsavcılığı ifadelerinde bu şekilde beyanda bulunan Ahmet İlhan Güler Mahkemenin 07.11.2016 tarihli duruşmasında ise bu konudaki beyanını bir yönü ile farklılaştırmış ve : "Benimle zaman zaman görüşürdü Engin Dinç. Hatta belki yeri geldi mahremdir ama kendi Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek ile olan pozisyonunu oradaki sıkıntılarını vesairesini de benimle, bana anlattığı telefonlar olmuştur ve Engin Dinç ile zaman zaman görüşen birisiyim. O gün de görüşmüş olabiliriz. Bir yazı göndereceğini söylemiş de olabilir…. Benim ilk ifademden beri söylediğim bu konu ile ilgili şey şu, bu bahsedilen yani öldürülme, korunma konusu ile ilgili bu bana bir şey söylemedi. Bana telefon açıp hal hatır ettikten sonra "Abi bir yazı gönderiyoruz" demiş olabilir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

6. Celalettin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler'in 'ses getirici eylem' tabiri ile ilgili tanımlamaları ve 17.02.2006 tarihli yazının yalnızca 'tahkikat' talebini içeren bir yazı olduğu, koruma konusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak herhangi bir işlemde bulunmalarının ve karar oluşturulmasını talep etmelerinin yasal düzenlemeler uyarınca olanaklı olmadığı, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği 11. Maddesinin işlerliğinin bulunmadığı, Hrant Dink'in koruma altına alınmasına ilişkin işlemlerin ve alınacak kararın TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü, EGM İstihbarat Daire Başkanlığı ile Merkez Koruma Komisyonu tarafından yapılması ve alınması gerektiği, TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğünün 17.02.2006 tarihli yazısındaki bilgilerin 'ham bilgiler' olduğu ile ilgili geliştirdikleri argüman ve savunmaların gerçekliği ve geçerliliği bulunmamaktadır ve bu argüman ve savunmalara itibar edilmemelidir. Zira;

- 17.02.2006 TARİHLİ YAZIDA ERMENİLERE KARŞI BÜYÜK KİN BESLEYEN ve İSTANBUL'DA EYLEM PLANLAYAN YASİN HAYAL'İN HEDEF SEÇTİĞİ HRANT DİNK'E YÖNELİK 'SES GETİRİCİ EYLEM' YAPACAĞI BİLGİSİ YASİN HAYAL'İN HRANT DİNK'İ ÖLDÜRMEYİ TASARLADIĞI BİLGİSİDİR ve BU HUSUS TARTIŞMAYA YER VERMEYECEK AÇIKLIKTADIR.

- Yasin Hayal’in 2004 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği bombalama eylemi, yapmayı tasarladığı eylemler, yapısı ve kişiliği 17.02.2006 tarihli yazı öncesi İİEM görevlileri ve Ahmet İlhan Güler tarafından bilinmektedir.

- TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğüne Yasin Hayal tarafından Hrant Dink'e yönelik eylem yapılacağı bilgisini içeren 17.02.2006 tarihli yazının gönderilmesinden 17 gün önce, 31 Ocak 2006 tarihinde de yine TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğüne gönderilen bir yazıda; Yasin Hayal ile irtibatlı olan Mustafa Öztürk isimli kişinin 3 adet tabanca temin etmeye çalıştığı ve tespit edilemeyen birkaç kişi ile birlikte İstanbul'a gelecekleri ve İstanbul'da muhtemelen bir eylem gerçekleştireceklerine bilgiler elde edildiği de bildirilmiştir.

- Hrant Dink'e yönelik bir tehdit atmosferinin bulunduğu, Hrant Dink'in 'potansiyel hedef' olduğu ve 2004 yılından başlamak üzere ölüm tehditleri aldığı, Agos Gazetesi önünde ve Hrant Dink hakkında açılan davaların görülmesi esnasında yapılan eylemler ve yaşanan fiziki saldırı girişimleri İİEM görevlileri ve Celalettin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler tarafından doğrudan doğruya bilinmektedir.

TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğünün 17.02.2006 tarihli yazısında saldırının hedefi olarak belirtilen kişinin Hrant Dink olması da yazının yine ciddi şekilde ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.

- Dava dosyasındaki belgeler incelendiğinde, “Ses getirici eylem” veya “sansasyonel eylem” nitelemesinin istihbarat ve emniyet belgelerinde ciddi, vahim eylemleri tanımlamak için kullanıldığı görülmektedir.

Hrant Dink’e yönelik yaşananlar, Yasin Hayal’in gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi tasarladığı eylemler, kişiliği, yapısı dikkate alındığında; İİEM görevlileri, Celalletin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler elbette ki 17.02.2006 tarihli yazı ile Yasin Hayal’in Hrant Dink’e yönelik gerçekleştirmeyi tasarladığı eylemin Hrant Dink’i öldürmeye yönelik olduğu sonucuna varmışladır.

Bir dönem EGM İstihbarat Daire Başkanlığında Başkan Yardımcılığı görevlerini ifa eden Necmettin Emre Mahkemenin 31 Temmuz 2019 tarihli duruşmasındaki tanıklığında, 17.02.2006 tarihli yazıdaki 'ses getirici eylem' ifadesi ile ilgili; Hrant Dink'in varlığı, eylemi gerçekleştirecek Yasin Hayal'in kimliği, potansiyeli, geçmişteki yaşantısı ve yapmış oldukları esas alındığında 'her türlü büyük trajik eylemi öngörmek' gerekliliğinin olduğunu beyan etmiştir.

Yine bir dönem EGM İstihbarat Daire Başkanlığında Başkan Yardımcılığı görevini ifa eden Vedat Yavuz Mahkemenin 12 Mart 2019 tarihli duruşmasındaki tanıklığında, 17 Şubat 2006 tarihli yazıda yer alan ibareler ile Yasin Hayal'in eylemleri ve yapısı dikkate alındığında 'ses getirici eylem' ifadesinin 'cana kast edecek bir eylem' olduğu sonucuna varılacağını beyan etmiştir.

Nitekim bir dönem İİEM'nde İstihbarattan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Şammaz Demirtaş Başbakanlık Teftiş Kurulu üyelerine yönelik 04 Mart 2008 tarihli ifadesinde: “Yazıda, Hrant Dink’e karşı ses getirici bir eylem düzenleneceği bilgisi Hrant Dink’in öldürüleceği anlamına gelir” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Ahmet İlhan Güler'in savunmasını yaptığı ve sorgulandığı 07 Kasım 2016 tarihli duruşmada Mahkeme Hakimi Cem Karaca, 117 Şubat 2006 tarihli yazı ile varılması gerekli sonuç ile ilgili :

"Şimdi diyor ki Daha önce işte Irak’ın, Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgal edilmesi nedeniyle işte Amerika’ya tepki duyan, taşıdığı siyasi görüş, düşünce neyse ideoloji nedeniyle tepki duyan ve bunu bir şekilde yani ABD’ye kin besleyen ve bunu bir şekilde bu kinini gidip ABD menşeli bir işte restoranı, işyerini, lokantayı bombalamak suretiyle ve orada birçok insanın işte yaralanmasına, vücut bütünlüğünün halel görmesine sebep olmuş, yani içindeki kini bu şekilde tezahür ettirmiş bir insanın Ermenilere karşı büyük bir kin beslediği bunu da, bu kini de aynı şekilde yani vahamet arz eden bir eylemle tezahür ettireceği sonucu ortaya çıkmaz mı? bu yorum ortaya çıkmaz mı? Şimdi dediğim gibi bir yere kin besleyen adam gitmiş vahamet arz eden bir eylem yapmış. Şimdi aynı şekilde Ermenilere karşı kin besleyen bir insan vahamet arz eden bir eylem yapmaz mı yani? Bu düşünülemez mi?"

şeklinde Ahmet İlhan Güler'e bir soru yöneltmiş ve Ahmet ilhan Güler de bu soruyu :

"Düşünülebilir efendim." şeklinde yanıtlamıştır.

Bu yanıt üzerine Hakim Cem Karaca:

"Siz bunu okuduğunuzda dediğim gibi şey farklılık olduğu aşikâr zaten bir fark var da. Hani nereden bakıldığı da önemli. Bir de siz bunu nasıl yorumladınız önemli olan bir polis müdürü olarak." şeklinde yeniden soru yöneltmiş,

Ahmet İlhan Güler de bu soruya:

"Şimdi buyurduğunuz gibi yani bu kişi daha önce bir eylem yapmış. Benzer söylemlerde bulunmuş. Tekrar bir eylem yapabilir. Bu eylem de ses getirecek bir eylem olabilir. Bu tabi ki böyle bir yorum yapılabilir. Çıkabilir."

şeklinde yanıt vermek sureti ile aslında 17.02.2006 tarihli yazıdan öldürme sonucuna da varılabileceğini kabul etmiştir.

Sonuç olarak TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğüne gönderilen 17 Şubat 2006 tarihli belgede Yasin Hayal'in Hrant Dink'i öldürmeyi tasarladığı bilgisi, tartışmaya açık olmayacak bir şekilde verilmiştir.

- TİEM İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 17.02.2006 TARİHLİ YAZISINDA YER ALAN BİLGİLER SOMUT ve KESİN NİTELİK TAŞIYAN BİLGİLERDİR.

- TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğüne gönderilen 17.02.2006 tarihli belgede yer alan bilgiler somut ve kesin bir nitelik taşımaktadır. Zira,

- Eylemi düzenleyecek kişi [Yasin Hayal] ile saldırının hedefi olacak kişi [Hrant Dink] belirtilmiştir. Yasin Hayal'in daha önceki tarihli eylemi anlatılmış, Yasin Hayal'in eylem saiki de tanımlanmıştır.

- İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Yasin Hayal ile ilgili bilgi sahibidirler, Yasin Hayal'in gerçekleştirdiği eylem ve gerçekleştirmek istediği eylemleri, radikal yapısını bilmektedirler. Bu hususların yanı sıra 17 Şubat 2006 tarihli yazıda Yasin Hayal'in tasarladığı eylemi gerçekleştirebilecek yapıya sahip olduğu bilgisi de bulunmaktadır.

Bu olgular dikkate alındığında, 17.02.2006 tarihli yazıda yer alan bilgiler somut ve kesin bilgiler içermektedir. Hrant Dink'in Yasin Hayal'in içerisinde yer aldığı örgüt tarafından öldürülmüş olması da 17.02.2006 tarihli yazıdaki bilgilerin doğruluğunun en açık kanıtını oluşturmaktadır.


17.02.2006 TARİHLİ YAZI OSMAN HAYAL'E İLİŞKİN “TAHKİKAT" YAPILMASI TALEBİNİ İÇEREN BİR YAZI DEĞİLDİR. OSMAN HAYAL'E DAİR BİR TAHKİKAT YAPILMIŞ OLMASI İİEM GÖREVLİLERİNİN BU YAZININ GEREKLERİNİ YERİNE GETİRDİKLERİ SONUCUNU DOĞURMAYACAĞI GİBİ KALDI Kİ İİEM İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİ TARAFINDAN BU YAZI ÜZERİNE YAPILAN BİR TAHKİKAT DA GERÇEKTE BULUNMAMAKTADIR.

"Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fırat (Hrant) Dink'in öldürülebileceği yönünde, Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından 17.02.2006 tarih ve 027248 sayılı yazı ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğüne ayrıntılı bilgi verildiği, Trabzon Emniyet Müdürlüğünden gelen bu yazının İstanbul Emniyet Müdürlüğünce ciddi olarak ele alınması gerekirken, yapılan işlemlerin yeterli olmadığı, koruma tedbirlerinin alınmadığı ve Fırat (Hrant) Dink'in 19.01.2007 tarihinde öldürüldüğü" iddiası ile İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 06 Şubat 2007 tarihli görev emri ile Celalettin Cerrah ile Ahmet ilhan Güler hakkında 'Ön İnceleme' yapılmış ve rapor düzenlenmişti.

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Başmüfettişlerine yönelik Ahmet İlhan Güler 01.02.2007 tarihli ve 13.02.2007 tarihli, Celalettin Cerrah da 12.02.2007 tarihli beyanda bulunmuştur. Celalettin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler bu beyanlarında, TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğüne gönderilen 17.02.2006 tarihli yazının salt Osman Hayal’in İstanbul'daki adresinin tespitine ilişkin 'tahkikat talep yazısı' olarak nitelendirilmesi gerektiğini savunmuş, Osman Hayal'in adresini tespit etmeye yönelik İstanbul-Ümraniye-Sarıgazi'de tahkikat çalışmasının İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapıldığını iddia ve beyan etmiş ve bu beyanlarına kanıt olarak da İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri olan Bahadır Tekin ile Özcan Özkan tarafından imza edilmiş, 'İstihbarat Şube Müdürlüğüne' başlığını ve '24.02.2006’ tarihini taşıyor görünen bir belgeyi sunmuşlardır.

Celalettin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler ilerleyen yıllarda haklarında yapılan tüm inceleme ve soruşturmalarda İİEM tarafından Osman Hayal'in adresinin tespitine yönelik 24.02.2006 tarihinde tahkikat yapıldığı iddiasını yeniden ve yeniden tekrarlamışlardır ve son olarak Mahkemedeki yargılamada da bu iddialarını dile getirmişlerdir.

İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü C Büro C 2 Masa 1 Amiri Komiser Volkan Altunbulak, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Başmüfettişine vermiş olduğu 19.07.2007 tarihli ifadesinde, 17.02.2006 tarihli yazının, şube müdürü ve yardımcısı, büro amiri ve kısım amirinin havalelerinden sonra 18.02.2006 veya 19.02.2006 kendisine geldiğini, Yasin Hayal'in kullandığı belirtilen telefonun görüşme detaylarını incelediğini, bu inceleme sonucu Yasin Hayal'in ağabeyi Osman Hayal adına kayıtlı 538 204 41 04 numaralı hat ile irtibatını tespit ettiğini, Osman Hayal adına olan bu hattın kayıtlı olduğu adresin 'Triloğlu Ekmek Fırını Sarıgazi Eski Ankara Caddesi No.14 İstanbul' adresi olduğunu 24.02.2006 tarihinde tespit ettiğini, Osman Hayal'in Sarıgazi'deki adresini ve telefon numarasını kendisine bağlı çalışan ekibe tahkikat çalışması için verdiğini, ekibin aynı gün mesai bitimine doğru tahkikat çalışması ile birlikte şubeye döndüklerini, yapılan tahkikat incelendiğinde bahse konu adresin boş bir dükkan çıktığı, cadde üzerinde Triloğlu ekmek fırının bulunmadığını, cadde üzerinde Tüylüoğlu ve Demircioğlu isimli ekmek fırınlarının bulunduğunu, çalışmayı yapanların Triloğlu ekmek fırını ile isim benzerliği taşıyan Tüylüoğlu ekmek fırınında Osman Hayal'in çalışıp çalışmadığını usulüne uygun şekilde sorduklarını ve Osman Hayal'in burada çalışmadığını tespit ettiklerini, tahkikatın tamamlanması üzerine belgeyi kısım amirine ve kısım amirinin de belgeyi sıralı amirlerine gösterdiğini iddia ve beyan etmiştir.

24.02.2004 tarihini taşıyan belgede 'Osman Hayal'in yerini tespit etmeye çalışalım. Yasin'in gelişi ile ilgili duyarlı olalım' şeklinde el yazısı ile notlar bulunmaktadır ve bu belge İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Emniyet Amiri İbrahim Pala, Komiser Volkan Aktunbulak ile İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler'in parafını taşımaktadır.

17 Şubat 2006 tarihli yazı İİEM görevlilerine Hrant Dink’e yönelik fiziki, şahsi ve mekânsal koruma yükümlülüğünü yüklemektedir.

İİEM görevlilerinin elbette Hrant Dink'e yönelik fiziki, şahsi ve mekansal koruma tedbirleri almaları, bu tedbirler ile birlikte ve tedbirlere koşut olarak Yasin Hayal'in eylem için İstanbul'a gelmesi, gelebilmesi durumunda kalacağı yer olarak belirtilen Osman Hayal'in adresini de tespit etmeleri gerekliliği bulunmakta idi. Ancak Osman Hayal'in çalıştığı ve ikamet ettiği yerin açık adresinin tespitine dair çalışma, İİEM görevlilerinin alacakları koruma tedbirlerinin ve cinayetin işlenmesini önleme çalışmalarının bir parçası olarak önem taşımaktadır. Değilse salt Osman Hayal'e ait adresin belirlenmesinin, tespit edilmesinin tek başına herhangi bir önemi ve değeri bulunmamaktadır.

Kaldı ki, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Osman Hayal'in İstanbul'da çalıştığı yerin açık adresinin kendilerine iletilmek üzere tespitini talep etmelerini gerektiren bir neden de bulunmamaktadır. Zira, Osman Hayal'in İstanbul'daki çalıştığı yerin açık adresinin tespitinin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yürüttükleri çalışmaya herhangi bir katkısı olmayacaktır ve Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünün yetki ve sorumluluk alanları dışında olan İstanbul'da Sarıgazi'de belirlenecek olan adrese yönelik yapacakları herhangi iş ve işlem de bulunmamaktadır.

Ayrıca, 'DARA' adlı sistem üzerinden Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından da Osman Hayal'e ait bu hat sorgulanabilir ve Osman Hayal'in bulunmakta olduğu yerin tespiti yapılabilir durumdadır.

Celalettin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler'in Hrant Dink'e yönelik fiziki, şahsi ve mekansal koruma yükümlülüklerini kasıtlı olarak yerine getirmedikleri gerçeğini örtmek için 17.02.2006 tarihli belgenin salt 'tahkikat' talebini içerdiğine dair iddiaları elbette ki bilinçli bir çarpıtma çabası içermektedir ve bu argümanlarına itibar edilmemelidir. Ayrıca ve kaldı ki, İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Osman Hayal'in adresine ilişkin herhangi bir tahkikat çalışması da yapılmamıştır ve tahkikat çalışması yaptıklarına dair delil olarak sundukları 24.02.2006 tarihli belge, gerçekte cinayetin işlendiği 19.01.2007 tarihinden sonra düzenlenmiş, gerçeğe aykırı bir belgedir.

Zira '24.02.2006' tarihini taşıyor görünen 'personel tahkikat belgesi'nin cinayetin işlendiği 19.01.2007 tarihinden sonraki tarihlerde düzenlendiğini ortaya koyan birçok olgu bulunmaktadır.

'24.02.2006' tarihli belgenin gerçeğe aykırı olarak, cinayetin işlenmesinden sonra oluşturulduğuna dair olguların bir bölümü şu şekildedir:

- Bahadır Tekin İstanbul’da Bağcılar semtinde ve Özcan Özkan ise İstanbul’da Halkalı semtinde oturmakta, Osman Hayal’e ilişkin 17.02.2006 tarihli evrakta bildirilen adres ise İstanbul’da Ümraniye-Sarıgazi’de bulunmaktadır. Dosyadaki belgelere göre Bahadır Tekin ve Özcan Özkan 24.02.2006 tarihinde sabah saat 09.30’da İstanbul'da Fatih’te başlayan gece yarısı 01.00’de sonra eren bir takip – tarassut işlemine katılmışlardır. Özcan Özkan ile Bahadır Tekin’in İstanbul’da Avrupa Yakasında bulunan ikamet ettikleri Halkalı ve Bağcılar’daki adreslerinden oldukça uzak bir yerde İstanbul'da Anadolu yakasında bulunan Ümraniye-Sarıgazi’deki adrese gitmeleri, Osman Hayal'e dair adres çalışmaları yapmaları ve ardından da saat 09.30’da Fatih’teki adrese gelmeleri olası değildir.

- İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen tüm raporlar hiyerarşik olarak paraflanmasına rağmen ara kademede amir olan ve 24.02.2006 tarihinde görevi başında bulunan Başkomiser İbrahim Şevki Eldivan tarafından, herhangi bir resmi mazereti de olmadığı halde '24.02.2006 tarihli' bu rapor paraflanmamıştır.

- 01.11.2005 - 31.12.2006 tarihleri aralığında, polis memuru Bahadır Tekin tarafından hazırlanan 66 adet Personel-Tahkikat raporunun 65’i İstanbul İl Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan 'Vadi' adı verilen programa kaydedildiği halde yalnızca '24.02.2006 tarihli' bu Personel-Tahkikat Raporu 'Vadi' adlı programa yazılmamıştır ve İDP programına da kaydedilmemiştir.

- 01.11.2005 - 31.12.2006 tarihleri aralığında, Bahadır Tekin tarafından düzenlenen 66 adet Personel-Tahkikat Raporunun hiçbirinde paraf veya not yok iken, yalnızca '24.02.2006 tarihli' bu Personel-Tahkikat Raporu hem paraflanmış ve hem de raporun üzerine not düşülmüştür.


- '24.02.2006 tarihli' 'Personel-Tahkikat Raporu' 24.02.2006 tarihinde ve sonraki tarihlerde TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü ile EGM İstihbarat Daire Başkanlığına gönderilmemiştir.

- 66 adet 'Personel - Tahkikat Raporu'nun 65 adedinin formatı aynı şekilde iken formatı farklı olan tek rapor '24.02.2006 tarihli' rapor olmuştur.

Katılan taraf olarak bu olgular üzerinden '24.02.2006 tarihli' İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından düzenlenen, Ahmet İlhan Güler, İbrahim Pala, Volkan Altunbulak tarafından paraflanan belgenin cinayetten sonra Celalettin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler'in talimatı doğrultusunda gerçeğe aykırı şekilde düzenlenmiş olduğunu beyan etmekte idik.

Son olarak da Mahkeme dava dosyasına Özcan Özkan ile Bahadır Tekin’in kullanımında olan hatların 24 Şubat 2006 tarihli HTS kayıtları – baz istasyonu sinyal bilgileri gönderilmiştir. Bu belge incelendiğinde;

HTS kayıtları – baz istasyonu sinyal bilgileri Bahadır Tekin ile Özcan Özkan’ın 24 Şubat 2006 tarihinde gün boyu İstanbul’un Avrupa Yakasında olduklarını, günün herhangi bir saatinde İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan Ümraniye – Sarıgazi’ye gitmediklerini ve bu nedenle de Osman Hayal’in bulunduğunun bildirildiği adrese yönelik çalışma yapmadıklarını, 24 Şubat 2006 tarihli üzerinde Ahmet İlhan Güler, İbrahim Pala ile Volkan Altunbulak’ın 24.02.2006 tarihli ve 25.02.2006 tarihli paraflarını ve İbrahim Pala’nın notlarının bulunduğu belgenin cinayetten sonra, 17 Şubat 2006 tarihli yazının ‘tahkikat’ talebine yönelik olduğu argümanını desteklemek amacı ile cinayetten sonra oluşturduklarını tartışmaya yer vermeksizin doğrulamaktadır.

Bu olgular 24.02.2006 tarihini taşıyan tahkikat evrakının, sorumluluklarını bertaraf etmek için Celalettin Cerrah ve Ahmet İlhan Güler’in talimatı ve bilgisi dahilinde [Ahmet İlhan Güler'in parafı olması sebebiyle bizzat iştiraki ile] Dink cinayetinden sonra ve de gerçeğe aykırı bir şekilde düzenlendiğini tartışmaya yer vermeyecek şekilde doğrulamaktadır.

Hrant Dink cinayetine dair kapsamlı bir araştırma yapan ve 02.02.2012 tarihinde raporunu oluşturan Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından '24.02.2006' tarihli belge ve yanı sıra 17.02.2006 tarihli yazının İİEM'ne iletilmesi sonrası İstihbarat Şube Müdürlüğü Masa Amiri Komiser Volkan Altunbulak'ın Yasin Hayal ve Osman Hayal'in kullanımında olan hatlara dair yaptığını iddia ettiği çalışmalar ile ilgili de değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Devlet Denetleme Kurulu tarafından da, '24.02.2006' tarihli tahkikat ile ilgili yapılan değerlendirmede, Bahadır Tekin ile Özcan Özkan'ın kullanımında olan hatların HTS kayıtları ile ilgili ellerinde bilgi olmamasına rağmen var olan olgular üzerinden, 24.02.2006 tarihinde Bahadır Tekin ile Özcan Özkan'ın Ümraniye - Sarıgazi'de Osman Hayal'e ait adrese yönelik çalışmadığı yapılmadığı sonucuna varılmış ve raporun devamında da " tahkikat raporunun cinayetten sonra hazırlandığı yönünde kuvvetli şüpheler bulunduğu anlaşılmaktadır." şeklinde beyanda bulunulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyeleri raporlarında, '24.02.2006' tarihli 'tahkikat' raporunun gerçeğe aykırı şekilde ve cinayetin işlenmesinden sonra düzenlendiğine dair değerlendirmede bulunmalarının yanı sıra İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli Volkan Altunbulak'ın Osman Hayal ile Yasin Hayal'e dair yaptığını iddia ettiği teknik çalışmaların da yapıldığının ciddi şüpheleri içerdiğine dair değerlendirmede bulunmuşlardır.

İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ ARASINDA YAPILAN YAZIŞMALARDA ''13-900-0008' AİDİYET KODU İLE 'KORUMA' TALEPLİ YAZIŞMALARIN YAPILMADIĞI EGM İSTİHBARAT DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİLDİRİLMİŞTİR. ASIL OLAN DA YAZIŞMALARDAKİ 'SAYILAR' DEĞİL YAZININ İÇERİĞİDİR. YAZININ 'KONU' KISMINA 'YASİN HAYAL" veya "HRANT DİNK' YAZILMASININ DA HERHANGİ BİR ÖNEMİ BULUNMAMAKTADIR.

Mahkeme tarafından 'koruma talebi' ve koruma talebi ile ilgili yazışmalarda belirli sayıların kullanılması zorunluluğu bulunup bulunmadığı ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına yazı yazılmış ve yazıda "19.01.2007 tarihi ve öncesi dönemde koruma talebi ile ilgili yazışmalarda kullanılan yazışma kodunun ne olduğunun bildirilmesi" istenmiş ve yanı sıra "İl İstihbarat Şube Müdürlüklerinin birbirleri ile koruma talebi ile ilgili yazışmalarda kullanılan yazışma kodunu kullanarak yaptıkları yazışmalardan örnek mahiyetinde 10 adet yazışmanın onaylı örneklerinin çıkarılması" ve dava dosyasına gönderilmesi talep edilmiştir.

Bu yazıya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı 09.02.2017 tarihli yazı ile yanıt vermiş ve yazıda; 19 Ocak 2007 tarihinden önce EGM İstihbarat Daire Başkanlığı arşiv projesinde inceleme yapıldığı, Merkez ve Taşra birimleri tarafından bahse konu yazışma kodu kullanılarak 5614 adet yazışmanın yapıldığı, sondajlama usulü ile yapılan sorgulamada '13-900-0008' yazışma kodu kullanılarak İl İstihbarat Şube Müdürlüklerinin kendi aralarında yaptıkları bir yazışmaya rastlanmadığı bildirilmiştir.

Kaldı ki, TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yazışmada hangi kodun kullanıldığı veya yazışmanın 'konusu' olarak hangi ibarenin yazılmış olduğunun da esasında herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Asıl ve önemli olan yazının içeriğidir ve bu yazıda Hrant Dink'e yönelik eylem yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Esasında bu konu izah gerektirmeyecek açıklıkta bir konudur. Nitekim, 31.07.2019 tarihli duruşmada tanık olarak dinlenen EGM İstihbarat Daire Başkanı eski yardımcısı Necmettin Emre'ye, Ahmet İlhan Güler tarafından, 17.02.2006 tarihli yazı, 'koruma' ve 'konu' bahsi ile ilgili ısrarla sorular yöneltilmiş, Necmettin Emre de bu sorulara "Her evraka ayrıca bakmak lazım yani içeriğindeki konunun nasıl ifade edildiği, ne amaçlandığı bakıp ona göre karar vermek lazım. Konu kısmına ne yazdığımızdan çok içinde evrakın ne olduğu önemli, yani konu kısmına bir şey yazabilir, önemli olan evrakın içeriğidir, konu kısmına sadece bir terör eylemi dersiniz, tehdit dersiniz bu çok önemli değil, önemli olan evrakın içeriğidir." şeklinde yanıt vermek sureti ile açık olan bu hususu teyit etmiştir.

Celalettin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler'in, TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün 17.02.2006 tarihli yazısının koruma talebini içermediğine ve 'koruma' talebini içermesi için yazının '13-900-0008' aidiyet numarasını taşıması gerektiğine yönelik iddiaları ve argümanları elbette ki itibar edilmemesi gereken iddia ve argümanlardır.

Hrant Dink'e yönelik şahsi, fiziki ve mekansal koruma tedbiri alınmasına yönelik işlemleri ve yazışmaları İİEM görevlileri Celalettin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler'in yapmaları için Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin 'koruma' konusunda herhangi bir talepte bulunması gerekliliği bulunmamaktadır, yazının içeriği belirlidir ve Hrant Dink'e yönelik koruma tedbirleri alınmasına yönelik işlemleri karara bağlayacak ve yazışmaları yapacak olanlar da İİEM görevlileridir.


KORUMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 11.MADDE KAPSAMINDA KORUMA TEDBİRİ DİNK CİNAYETİ ÖNCESİ İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİ TARAFINDAN ORHAN PAMUK'UN KORUMA ALTINA ALINMASI İLE HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR.

AHMET İLHAN GÜLER'İN İDDİASININ AKSİNE ORHAN PAMUK'UN KORUNMASI İLE İLGİLİ SÜREÇ MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI TARAFINDAN BAŞLATILMAMIŞTIR, SÜREÇ İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİ TARAFINDAN BAŞLATILMIŞTIR.

KORUMA TEDBİRİNİN ALINMASI KONUSUNDA İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN HERHANGİ BİR İŞLEM YAPAMAYACAĞINA DAİR İDDİANIN DA HERHANGİ BİR GERÇEKLİĞİ BULUNMAMAKTADIR. ZİRA, KORUMA KARARLARI İLLERDE VALİ ve VALİ BAŞKANLIĞINDAKİ İL KORUMA KOMİSYONLARI TARAFINDAN ALINMAKTADIR.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün Hrant Dink cinayetinin işlendiği 19.01.2007 tarihinden önceki tarihlerde Koruma Hizmetleri Yönetmeliği madde 11 uyarınca almış olduğu tek koruma kararı Orhan Pamuk'a yönelik koruma kararı değildir ve cinayetin işlendiği 19 Ocak 2007 tarihinden sonra da İİEM görevlileri tarafından Koruma Hizmetleri Yönetmeliği madde 11 uyarınca birçok koruma kararı alınmıştır.

İstanbul'da alınan bu koruma kararlarının İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan yazışmalar ve talep üzerine İstanbul Valisi ile İstanbul Valiliği İl Koruma Komisyonu tarafından alındığı göz önüne alındığında, Ahmet İlhan Güler'in, Hrant Dink’in korunması ile ilgili işlemleri yapacak mercilerin TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü, EGM İstihbarat Daire Başkanlığı ve Merkez Koruma Komisyonu görevlileri olduğu ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün Hrant Dink'in korunması ile ilgili herhangi işlemi yapamayacağı ve bu konuda İİEM görevlileri olarak kendilerine yüklenebilecek herhangi bir kusur bulunmadığına yönelik savunmasının da herhangi bir gerçekliğinin olmadığı ortadadır.

Mahkeme 30.09.2016 tarihli, 29.11.2016 tarihli, 28.12.2016 tarihli, 13.01.2017 tarihli, ve 23.01.2017 tarihli yazılarında 'Hedef Şahsılar Programı'nın işleyişi konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına yazılar yazmış, EGM İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından da bu yazılara 29.11.2016 tarih ve 09.02.2017 tarihli yazılar ile yanıt verilmiştir. EGM İstihbarat Daire Başkanlığı 29.11.2016 tarihli yazısında, anılan yazılar ve program çerçevesinde kişilerin korunmasına ilişkin EGM İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı ve Merkez Koruma Komisyonuna bildirimde/talepte bulunulacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığını beyan etmiş ve 09.02.2017 tarihli yazısında ise:

"İl İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen istihbari faaliyetler ve diğer kolluk kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, terör ve organize suç örgütlerinin hedefi olduklarına ya da tehdit edildiklerine dair haklarında bilgi talep edilen şahıslarla ilgili tehdit bilgileri ve varsa birim değerlendirmeleri, Başkanlığımız ilgili Haberalma Şube Müdürlüğüne bildirilmekte olup, Haberalma Şube Müdürlüğü tarafından ise 08.02.2002 tarih ve 22594 sayılı yazı gereğince Hedef Şahıslar Programına veri girişi yapıldığı, bahse konu program ve ilgi (a) sayılı yazı içeriğinde belirtilen yazılar çerçevesinde kişilerin korunmasına ilişkin Başkanlığımız tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı ve Merkez Koruma Komisyonu'na bildirimde/talepte bulunulacağına ilişkin herhangi bir hükmün bulunmadığı" şeklinde yanıt verilmiştir.

Mahkeme tarafından 10 Şubat 2017 tarihli duruşmada Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığına yazı yazılmasına ve yazıda :

"Merkez Koruma Komisyonunun çalışma şekli, hangi konularda ne tür kararlar aldığının açıklanmasının,

Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinin 11. maddesi kapsamında korunması istihbari birimlerce talep olunan kişiler hakkında Merkez Koruma Komisyonu tarafından doğrudan (İl Koruma Komisyonu kararı olmaksızın, İl Koruma Komisyonlarının kararlarına itiraz üzerine verilen kararlar dışında) karar alınmasının olanaklı olup olmadığının bildirilmesinin ve bu şekilde Merkez Koruma Komisyonu tarafından doğrudan alınmış karar varsa bu kararlardan yeteri kadar örneğinin, kararın alınmasına esas dayanak tüm belgelerin onaylı örnekleri ile birlikte çıkartılarak…gönderilmesinin (bu kararlardan özellikle varsa 19.01.2007 tarihi öncesinde alınmış kararların gönderilmesi),

Merkez Koruma Komisyonu tarafından, 19.01.2007 tarihi öncesinde, Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinin 11. maddesi kapsamında alınmış bir karar bulunmamakla birlikte, 19.01.2007 tarihi öncesinde Milli İstihbarat Teşkilatı ve diğer istihbarat birimlerince Yönetmeliğin 11. maddesi kapsamında bildirimde bulunulan kişilere ilişkin bildirim ve teklif yazılarından yeteri kadar onaylı örnek ile anılan bildirim yazıları üzerine ne şekilde işlem yapıldığının dayanağı evrak ile birlikte onaylı örneğinin gönderilmesinin istenilmesine" dair karar oluşturulmuştur.

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığına bu karar uyarınca 13.02.2017 tarihinde yazı yazılmış ve EGM Koruma Daire Başkanlığı da Mahkemeye 23.02.2017 tarihinde 'Bilgi Notu' başlıklı bir yazı göndermiş ve bu yazıda şu hususları beyan etmiştir :

"Koruma Hizmetleri 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20 nci maddesine istinaden çıkartılan 'Koruma Hizmetleri Yönetmeliği' kapsamında yerine getirilmektedir.
...
3-Korunması istihbari birimlerce talep olunanlar başlıklı 11 inci maddesinde "Hayatının ciddi biçimde tehdit altında bulunduğu Milli İstihbarat Teşkilatı ile diğer istihbarat birimleri tarafından tespit edilenler ve korunmaları zaruri görülenler, bu kuruluşların teklifi üzerine güvenlik birimlerince, talepleri aranmaksızın korunmaya alınırlar"... Amir hükümleri bulunmaktadır.

Bu çerçevede :
...
...Merkez Koruma Komisyonu Yönetmeliğin 11 inci maddesi kapsamında karar almamaktadır. Bu durum ile ilgili olarak istihbarı birimlerce hayatının ciddi biçimde tehdit altında bulunduğu tespit edilenler ve korunmaları zaruri görülenler, ikametinin bulunduğu yer valiliğince talepleri aranmaksızın koruma altına alınırlar.

Merkez Koruma Komisyonu toplantısı öncesinde, Yönetmeliğin 11 inci maddesi kapsamında istihbarı birimlerce korunmaları zaruri görülenlerin İçişleri Bakanlığına veya Emniyet Genel Müdürlüğüne doğrudan bildirilmesi durumunda, Merkez Koruma Komisyonunda karar alınmamakta, konuyla ilgili olarak şahsın bulunduğu yer valiliğine konu ivedi olarak bildirilmektedir.
...
Bu bağlamda kayıtlarımızın tetkikinden, 19.01.2007 yılından önce veya geçmiş yıllara ait Yönetmeliğin 11 inci maddesi kapsamında Merkez Koruma Komisyonunda alınmış bir karar bulunmadığı anlaşılmıştır". Yazı bu şekildedir.

Sonuç olarak, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği m.10 ve m.11 kapsamında koruma kararlarının İllerde Vali ve Vali Başkanlığındaki İl Koruma Komisyonları tarafından alınacağına yönelik düzenleme bulunmaktadır ve uygulama da bu şekildedir.

Sonuç olarak, soruşturma ve dava dosyasına gelen belgeler bu durumu doğrulamış ve tanıklar da bu yönde beyanlarda bulunmuşlardır.


ENGİN DİNÇ TARAFINDAN 16.02.2006 TARİHİNDE AHMET İLHAN GÜLER TELEFON İLE ARANMIŞTIR, H.DİNK'E YÖNELİK EYLEM YAPILACAĞI BİLGİSİ BU TELEFONDA DA SÖZLÜ OLARAK AKTARILMIŞTIR.

AHMET İLHAN GÜLER'İN ENGİN DİNÇ İLE 16.02.2006 TARİHİNDE YASİN HAYAL'İN HRANT DİNK'E EYLEM DÜZENLEMEYİ TASARLADIĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞMEDİKLERİNE DAİR BEYANI GERÇEĞE AYKIDIR.

Engin Dinç tarafından 16.02.2006 tarihinde Ahmet İlhan Güler telefonla aranmıştır ve taraflar bu görüşmede Yasin Hayal tarafından Hrant Dink'e yönelik planlanan eylemi konuşmuşlardır. Ahmet İlhan Güler'in, 16.02.2006 tarihinde Engin Dinç ile telefon görüşmesi yapmadığına yönelik ilk ifadeleri gerçeği yansıtmadığı gibi, Engin Dinç ile 16.02.2006 tarihinde telefon ile görüşmesi olmuş ise bu görüşmenin Yasin Hayal'in Hrant Dink'e yönelik düzenlemeyi tasarladığı eylem ile ilgili olmadığına dair sonraki ifadeleri de gerçeği yansıtmamaktadır. Zira;

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 21.10.2105 tarihli yazı ile birlikte gönderilen 16.02.2006 tarihine ait HTS kayıtları, 16.02.2006 tarihinde Ahmet İlhan Güler ile Engin Dinç arasında saat 20.12 ile 22.22 aralığında telefon görüşmelerinin gerçekleştiğini doğrulamıştır.

- Yasin Hayal tarafından Hrant Dink'e eylem yapılacağı bilgisini içeren yazının İstanbul İstihbarat Şube görevlileri tarafından SVG sisteminden alınarak yazdırıldığı tarih 17.02.2006 tarihi ve saat ise 17:49 saatidir.

Engin Dinç ile Ahmet İlhan Güler arasında 16.02.2006 tarihinde gerçekleşen telefon görüşmelerinin Yasin Hayal'in Hrant Dink'e yönelik eylem yapma tasarısı ile ilgili olduğu; 17.02.2006 tarihinde, İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Volkan Altunbulak tarafından henüz TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Yasin Hayal'in Hrant Dink'e yönelik eylem yapmayı tasarladığı bilgisini içeren yazının İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğüne ulaşmadığı saatlerde saat 10.17 - 10.37 saatleri aralığında İDP programında Yasin Hayal'e dair sorgulama yapılmış olması ile ve yine Volkan Altunbulak'ın bu konu ile ilgili Başbakanlık Teftiş Kurulu üyelerine yönelik verdiği 22.04.2008 tarihli beyanı ile de doğrulanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu da 02.02.2012 tarihli raporunda bu konuda aynı yönde değerlendirme yapmıştır.

Bu olgular Ahmet İlhan Güler'in, 16.02.2006 tarihinde Engin Dinç ile Yasin Hayal'in Hrant Dink'e yönelik tasarladığı eylemi ile ilgili telefonda görüşmediklerine dair beyanının gerçek dışı olduğunun kanıtlarıdır.

YASİN HAYAL, CİNAYETİN İŞLENDİĞİ 19.01.2007 TARİHİNDEN ÖNCEKİ TARİHLERDE İSTANBUL'A GELMİŞTİR. OSMAN HAYAL DE CİNAYETİN İŞLENDİĞİ TARİHTEN ÖNCE İSTANBUL'A GELMİŞTİR VE OSMAN HAYAL CİNAYETİN İŞLENDİĞİ 19.01.2007 TARİHİNDE DE İSTANBUL'DADIR.
Yasin Hayal 19.01.2007 tarihinden önceki tarihlerde, tanık ifadeleri ve düzenlenen raporlardan çıkan sonuçlara göre en az iki [2] kez cinayeti işlemek ve/veya keşif yapmak üzere İstanbul'a gelmiştir.

Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Ali Özkılınç'ın yapmış olduğu araştırma sonucu Osman Hayal'in 'Eski Ankara Caddesi No:108/A Sarıgazi-Ümraniye-İstanbul' adresinde bulunan Tüylüoğlu ekmek fırınında 2004 yılının 9. ayı ile 2005 yılının 11. ayı arasında çalıştığı, bu tarihler aralığında İstanbul'da olduğu tespit edilmişti.

Osman Hayal'in, kullanımında olan 538 204 41 04 numaralı telefonun HTS kayıtlarına göre Osman Hayal 13.01.2007 - 19.01.2007 tarihleri aralığında İstanbul'dadır. Osman Hayal cinayetin işlendiği 19.01.2007 tarihinde cinayetin işlenmesinden sonraki saatlerde saat 16.45'te Üsküdar-Harem Otogarına Metro Turizm'e ait bir otobüse binerek Trabzon'a dönmüştür.

Sonuç olarak, Yasin Hayal İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğüne Hrant Dink'e yönelik eylem yapılacağı bilgisinin geldiği 17.02.2006 tarihinden sonra en az 2 sefer cinayeti işlemek veya cinayete yönelik çalışmalar yapmak üzere İstanbul'a gelmiştir ve yine 17.02.2006 tarihli belgede Yasin Hayal'in eylem için İstanbul'a geldiğinde yanında kalacağı bildirilen Osman Hayal de cinayetin işlendiği tarihte İstanbul'dadır.


AHMET İLHAN GÜLER, CELALETTİN CERRAH İLE RAMAZAN AKYÜREK TARAFINDAN CİNAYETİN İŞLENDİĞİ TARİHTE YAPILAN TOPLANTIDA, YASİN HAYAL TARAFINDAN HRANT DİNK'E YÖNELİK EYLEM YAPILACAĞI BİLGİSİ TOPLANTIYA KATILANLARA AKTARILMAMIŞTIR.

Cinayetin işlendiği 19.01.2007 tarihinde İİEM'nde İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul C. Başsavcısı Aykut Engin Cengiz, MİT İstanbul Bölge Başkanı Ahmet Köksoy, İstanbul İl Jandarma Komutanı Ünal Karaosmanoğlu, EGM Terör Daire Başkanı Selim Akyıldız, EGM İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile Celalettin Cerrah ve Ahmet İlhan Güler'in da katılımı ile cinayete dair toplantı yapılmış ve cinayetin kim veya kimler tarafından işlendiği belirlenmeye çalışılmış ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.

19.01.2007 tarihinde henüz cinayetin kim tarafından işlendiğinin bilinmediği ve olasılıkların değerlendirildiği İİEM'nde yapılan toplantıda, Ramazan Akyürek, Celalettin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler, 15.02.2006 - 18.02.2006 tarihleri itibari ile Yasin Hayal'in Hrant Dink'e yönelik eylem yapmayı tasarladığına dair bilgileri bulunmasına rağmen bu bilgiyi toplantıda bulunanlara aktarmamışlardır.

Ahmet İlhan Güler 07.11.2016 tarihli duruşmadaki savunmasında cinayetin işlendiği gün ile ilgili şu şekilde beyanda bulunmuştu : "Biz yurt dışındayken de bu menfur cinayet oldu. Şimdi tabi cinayet olunca geldik karşımızda en yetkili kişi Ramazan Akyürek İstihbarat Daire Başkanı. Bizden önce gelmiş. Emniyet Müdürünün makamında buluştuk. Terörle Mücadele Daire Başkanı vardı. Şimdi emekli olan Selim Akyıldız. Kendilerine 'hoş geldin' dedim. Konuşuyoruz. Selim Bey'le konuşuyorum. Selim Bey bana bir şeyler söylüyor. Ben kendi Başkanımla konuşamıyorum. 'Başkanım ne var. Ne yapıyoruz. Neyimiz var'. Sürekli böyle sessiz kaldı Ramazan bey. Diğer taraftan ben hemen arkadaşlara sordum dedim ki arkadaşlar ne var. Yani elimizde ne var. Dediler ki efendim 11 ay önce gelen bu yazı var. Başka bir bilgi yok elimizde. Ben dedim 'Başkanım başka bir şeyimiz yok mu'. 'Yok'. 'Peki ne yaptınız' dedim. Dediler, 'Biz Trabzon'la, Ankara'yla görüştük. Benim maiyetimdekiler. Bu Yasin Hayal Trabzon'daymış. Bu değilmiş'. Şimdi elimizde bir tane bilgi var ve bu şahısta Trabzon'da. Yani bu şahıs değil. Hiç kimsenin aklına ikinci, üçüncü bir şahıs olacağı gelmiyor o an için" şeklinde beyanda bulunmuştu.

Ahmet İlhan Güler'in bu beyanı üzerine katılan taraf olarak Ahmet İlhan Güler'e cinayetin işlendiği gün yapılan toplantılarda, toplantıda bulunanlara, 17 Şubat 2006 tarihli belgeyi sunup sunmadığı Ahmet İlhan Güler’e sorulmuş ve Ahmet İlhan Güler toplantıda bulunanlara bu belgeyi ve içeriğindeki bilgileri sunmadığını beyan etmiştir.

Elbette cinayetin işlendiği an itibari ile Ahmet İlhan Güler ile Celalettin Cerrah 17.02.2006 tarihli belge ve bu belge ile ilgili bilgi sahibi kişiler olarak cinayetin Yasin Hayal ile bağlantılı olduğu veya olabileceği değerlendirmesini yapmışlardır. Ahmet İlhan Güler, maiyetindeki personele, iddiasının aksine 'Elimizde ne var' şeklinde soru yöneltmemiştir, Yasin Hayal tarafından Hrant Dink'e yönelik eylem yapılacağına dair belgeyi bildiği için doğrudan doğruya istemiştir ve bu belge, maiyetindeki personel tarafından Ahmet İlhan Güler'e verilmiştir. Ahmet İlhan Güler, cinayetin işlendiği ilk an itibari ile bu belge ve içeriği ile ilgili bilgi sahibi olmasına, toplantıya girmeden önce bu belgeyi fiziki olarak eline almış ve yeniden incelemiş olmasına rağmen bu belgeyi toplantıda bulunanlara sunmamış ve içeriğinde yer alan bilgileri de toplantıda bulunanlara aktarmamıştır.

CİNAYET MAHALLİNE YAKIN OLAN, HRANT DİNK CİNAYETİNE DAİR SORUŞTURMA ve YARGILAMADA ÖNEM TAŞIYAN 'AKBANK' İSİMLİ BANKAYA AİT İÇ KAMERALAR İLE BANKAMATİK KAMERASI 18.01.2007 ve 19.01.2007 TARİHLERİNDE TÜM ZAMANA DAİR KAYIT YAPMIŞ OLMASINA, 18.01.2007 - 19.01.2007 TARİHLERİNE AİT KAYITLAR İİEM GÖREVLİLERİ TARAFINDAN ALINMIŞ OLMASINA RAĞMEN, BU KAYITLARDAN YALNIZCA BANKAMATİKE AİT KAMERANIN 19.01.2007 TARİHİNDEKİ 12.40.55 - 15.23.29 SAATLERİ ARALIĞI İLE 18.01.2007 TARİHİNE AİT 10.00.00 - 17.59.59 SAATLERİ ARALIĞI VE İÇ KAMERALARDAN SADECE BİRİSİNİN SALT 14.15.22 - 15.05.22 SAATLERİ ARALIĞI MEVCUTTUR, BU KAMERALARIN DİĞER TARİH VE SAATLERDEKİ GÖRÜNTÜLERİ İLE BU KAMERALAR DIŞINDAKİ DİĞER KAMERALARIN İSE HERHANGİ BİR GÖRÜNTÜSÜ BULUNMAMAKTADIR.

BANKAYA AİT GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ, TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİNİN YANI SIRA KENDİLERİNİN 'İSTİHBARATÇI' OLDUĞUNU BEYAN EDEN ve BUGÜN DAHİ KİM OLDUKLARI BİLİNMEYEN KİŞİLER TARAFINDAN DA ALINMIŞTIR.

CELALETTİN CERRAH, AHMET İLHAN GÜLER İLE İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİ HRANT DİNK’E YÖNELİK TEHDİT ATMOSFERİ İLE HRANT DİNK’İN ÖLDÜRÜLECEĞİ SOMUT BİLGİSİNE SAHİP OLMALARINA RAĞMEN, HRANT DİNK’E YÖNELİK ŞAHSİ, FİZİKİ VE MEKANSAL KORUMA TEDBİRLERİNİ ALMAMIŞ, KORUMA TEDBİRİ ALINMASINA YÖNELİK BİLDİRİMLERDE BULUNMAMIŞ, YAZIŞMALAR YAPMAMIŞ VE DİNK CİNAYETİNİN İŞLENMESİNİ OLANAKLI HALE GETİRMİŞLERDİR.

CİNAYETİN İŞLENMESİNDEN SONRA İSE GERÇEĞE AYKIRI BELGELER DÜZENLEMİŞ VE CİNAYETTEKİ SORUMLULUKLARINI ÖRTMEYE YÖNELİK ÇABALARİÇERİSİNE GİRMİŞLERDİR.

Hrant Dink cinayeti tasarısına dair herhangi bir bilgi gelmemiş olsa idi dahi Hrant Dink’e ilişkin yaşanan ve gelinen durumun ciddiyeti dikkate alındığında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Hrant Dink’in şahsına yönelik şahsi, fiziki ve mekansal koruma tedbirlerinin alınmasına yönelik kararlar alınmalı ve/veya kararların alınmasına yönelik İstanbul Valiliğinden talepte bulunulmalı idi.

Nitekim Agos gazetesi önünde Levent Temiz önderliğinde gerçekleşen eylem ve Hrant Dink'in ölüm tehditleri aldığı bilgisinin İİEM görevlileri tarafından öğrenilmesi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Aydın Türkeli imzalı 02.03.2004 tarihli belge ile Agos gazetesi ile Hrant Dink’in ikametinin çevresinde güvenlik tedbirleri alınmasına karar verilmiş, güvenlik tedbirlerinin alınmasına dair yazı Bakırköy ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlükleri ile İİEM Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilmiştir [Bu konu ile ilgili Hrant Dink’in eşi Rakel Dink 12.02.2007 tarihinde İstanbul C. Başsavcılığına verdiği ifadesinde, 2004 yılında 4-5 sivil polisin evlerine geldiğini, “Herhangi bir tedirginlik hissederseniz bizi arayın.” dediklerini, bu olayın Hrant Dink ile İstanbul Valiliğinde yapılan görüşmeden yaklaşık bir hafta sonra gerçekleştiğini beyan etmiştir].

Hrant Dink'e yönelik 2004 yılı Mart ayında bir süre için alınan mekansal koruma kararından sonra ilerleyen tarihlerde Hrant Dink'e yönelik tehditler ve saldırılar ağırlaşarak sürmüş, tehdit ve saldırıların ağırlaşarak sürdüğü tarihlerde 17.02.2006 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Hrant Dink’in öldürüleceği somut bilgisi de ayrıca aktarılmıştır.

Hrant Dink'e yönelik oluşan ve ağırlaşarak devam eden tehdit atmosferinin yanı sıra 17.02.2006 tarihinde somut olarak öldürüleceği bilgisinin İİEM'ne iletilmesini müteakip, Celalettin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler'in talimat ve talepleri uyarınca, İİEM görevlileri tarafından Hrant Dink’in cinayet tasarısı ile ilgili bilgilendirilmesi ve uyarılması, Agos gazetesi ile Hrant Dink’in evinin çevresinde güvenlik tedbirleri alınması ve asıl olarak da Hrant Dink’in fiziki ve şahsi koruma altına alınması, Hrant Dink’i öldürmeyi tasarlayan örgütün yapısı, faaliyetleri, bağlantıları konusunda EGM İstihbarat Daire Başkanlığından, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünden ve ihtiyaç duyulması durumunda Milli İstihbarat Teşkilatından bilgi talep edilmesi, cinayet tasarısı ve planlaması konusunda gelişmelere ilişkin bilgi talebinde bulunulması, bu amaçla yazışmalar ve görüşmeler yapılması, örgüte yönelik operasyon yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi istenmesi, operasyon yapılması meselesinde bir aksama olduğunun görüldüğü anda bu konuda gerekli uyarılarda bulunulması zorunluluğu olmasına rağmen bu işlemlerden hiçbiri yapılmamıştır.

Hrant Dink'e yönelik eylem yapılacağı somut bilgisini içeren 17.02.2006 tarihli bu bildirim sonrasında İİEM görevlileri olan Celalettin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler tarafından 2004 yılı Mart ayında İİEM tarafından alınan Hrant Dink'in ikameti ile Agos gazetesine yönelik mekansal koruma tedbirlerinin alınması ve Hrant Dink'in tehditler konusunda bilgilendirilmesi gibi daha alt düzeydeki koruma tedbirleri dahi uygulanmamıştır.

17.02.2006 tarihli yazının İİEM'ne ulaşmasının hemen sonrasında Hrant Dink'e yönelik şahsi, fiziki ve mekansal koruma tedbirleri alınması gerekliliği olmasına rağmen bu tedbirler alınmamıştır. Hrant Dink hakkında kurulan mahkumiyet kararının onandığı ve Hrant Dink'e yönelik 'Tescilli Türk Düşmanı' ifadelerinin kullanıldığı 01.05.2006 tarihi sonrası, 17.05.2006 tarihli Danıştay üyelerinin ölümü ve yaralanması ile sonuçlanan silahlı saldırı sonrası, 11.07.2006 tarihinde Hrant Dink hakkında kurulan kararın onanmasına ilişkin yapılan itirazın YCGK tarafından reddedilmesi ve Hrant Dink hakkında Reuters haber ajansına yönelik beyanı sonrası düzenlenen yeni iddianame sonrası, Ermeni Patriği Mutafyan’ın Ermeni toplumuna ve kurumlarına yönelik tepkisel saldırı olabileceği endişesi ile 11.10.2006 tarihinde vermiş olduğu dilekçe ve EGM İstihbarat Daire Başkanlığının Ermenilere yönelik olası saldırılar karşısında müteyakkız olunması gerektiğini bildiren 12.10.2006 tarihli tamim sonrası da 17.02.2006 tarihli yazıdaki bilgiler de İİEM görevlilerinin, Celallettin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler'in bilgisi dahilinde olmasına rağmen Hrant Dink'e yönelik şahsi, fiziki ve mekansal koruma tedbirleri alınmamıştır.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından da 02.02.2012 tarihli raporda bu konu ile ilgili uzun izahlar yapılmış, Hrant Dink’e yönelik yaşananlar kronolojik olarak beyan edilmiş ve raporda özet olarak :

“Olayların ve saldırıların yazılı ve görsel basında sıkça yer alması, birlikte değerlendirildiğinde, 2004 yılının Şubat ayından başlamak üzere Hrant Dink’in hedefe alındığı, ancak AİHM’in öngördüğü pozitif koruma yükümlülüğünün önlem alınmasını öngördüğü yakın ve gerçek tehlikenin Trabzon Emniyet Müdürlüğünün yazısı ile somutlaştığı anlaşılmaktadır.”

“Hrant Dink’in hedef olması ve aleyhine yapılan eylemlerden haberlerinin olması gerektiği ve kendi ifadelerine göre de haberlerinin olduğu, Dink’in birden fazla tehdit edildiği, Agos Gazetesinin sadece genel devriye ile korunmakta olduğu, yargılama sırasında sıkıntılar çekildiği, duruşmalara gelip giderken Dink ve avukatlarına yönelik fizik ve sözlü saldırıların olduğu, yaşamına karşı tehdit’in olduğu teyit edilmesine rağmen korunması için gerekli ve yeterli tedbirlerin alınması için girişimde bulunulmadığı gibi etkili bir önlem de alınmadığı anlaşılmıştır.”

“Ayrıca Trabzon Emniyet Müdürlüğünün yazısı ile de açık ve yakın bir tehdit İstanbul Emniyet Müdürlüğüne iletilmiştir.” denilmiş, sonuç olarak da genel düzenlemelerin yanı sıra Koruma Hizmetleri Madde 10 ve Madde 11 uyarınca “Hrant Dink'e, kolluk hizmeti ilkeleri çerçevesinde, şahsi, fiziki ve mekânsal korumanın temin edilmesi gerekmekte iken, söz konusu gerekliliğe aykırı davranıldığı ve korumanın gerçekleştirilmediği anlaşılmaktadır." değerlendirmesi yapılmıştır.

Hrant Dink'e yönelik tehdit atmosferinin varlığı, Hrant Dink'in ölüm tehditleri alması ve Hrant Dink'in öldürüleceğine dair 17.02.2006 tarihli somut bilgiye rağmen Hrant Dink'e yönelik fiziki, şahsi ve mekansal koruma tedbiri almayan Celalettin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler, cinayet sonrası da cinayetteki sorumluluklarını örtmek ve savunma argümanı geliştirmek için '24.02.2006' tarihli gerçeğe aykırı belge düzenlettirmişlerdir, düzenlemişlerdir.

Ahmet İlhan Güler ve Celalettin Cerrah tarafından, Yasin Hayal'in Hrant Dink'e eylem düzenleyeceği bilgisine sahip olunmasına rağmen ve 17.02.2006 tarihli belge de İİEM'nde ve Ahmet İlhan Güler ile Celalettin Cerrah'ta fiziken bulunmasına rağmen bu bilgi cinayet sonrası İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'nın da olduğu toplantılarda aktarılmamıştır.

Celalettin Cerrah, Anadolu Ajansı’nın 22.01.2007 tarihinde saat 11:58’de duyurduğu ve 22-23 Ocak 2007 tarihlerinde yazılı ve görsel tüm basına yansıyan “Cinayetin siyasi boyutu ve örgüt ilişkisi yok. Zanlı, milliyetçi duygularla cinayeti işlemiş. Arkadaşı Yasin Hayal ile görüşmelerde bulunmuş.” şeklindeki beyanı ile cinayetin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlendiği gerçeğini saklamanın yanı sıra İİEM müdürlüğü görevlileri ile bizzat kendisinin cinayetteki sorumluluğunu örtme çabası içerisinde olmuştur.

Hrant Dink’in ikameti ve Hrant Dink’in genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesi İstanbul’dadır. Hrant Dink’e yönelik açılan davaların duruşması İstanbul’da görülmüştür. Hrant Dink’e yönelik eylemler İstanbul’da yapılmıştır. Hrant Dink’e yönelik saldırı girişimleri İstanbul’da yaşanmıştır. Hrant Dink ölüm tehditleri aldığında İstanbul’da yaşamaktadır. Yasin Hayal’in Hrant Dink’e yönelik eylem yapacağı bilgisinin geldiği 17.02.2006 tarihinde ve sonrasındaki tarihlerde de Hrant Dink İstanbul’da yaşamaktadır. Yasin Hayal, Hrant Dink’e yönelik eylemini İstanbul’a gelerek İstanbul’da gerçekleştirmeyi planlamıştır ve 17.02.2006 tarihli yazıda da Yasin Hayal’in Hrant Dink’e yönelik eylemi İstanbul’da gerçekleştirmeyi tasarladığı belirtilmiştir. İlerleyen tarihlerde de eyleme yönelik Yasin Hayal birkaç kişi ile birlikte cinayeti işlemek ve/veya cinayeti işlemeye dönük olarak Hrant Dink’in ikameti ile Agos gazetesi çevresinde ve bu iki mekan arasındaki yol güzergahında keşifler yapmış, krokiler hazırlamış ve tasarladığı eylemler ile ilgili kişiler ile görüşmeler yapmıştır.

Hrant Dink'e yönelik yaşanan linç süreci ile ilgili Celalettin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler'in doğrudan bilgileri bulunmaktadır. Hrant Dink'e yönelik güçlü bir tehdit atmosferi bulunmaktadır ve bu konuda da bilgileri bulunmaktadır. Celalettin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler Hrant Dink'in öldürüleceği somut bilgisine de sahiptirler.


Cinayetin işleneceği öngörüsü ve bilgisine sahip olan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ve İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ile İİEM İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler kasıtlı şekilde Hrant Dink cinayetinin işlenmesinin önüne geçmemişlerdir.

Sonuç olarak, Celalettin Cerrah ile Ahmet İlhan Güler 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 1.maddesi, 2.maddesi, Ek.7 maddesi, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunun 3. maddesi, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği, Emniyet Müdürlükleri Koruma Şube Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, EGM İstihbarat Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra…Yönetmeliği başta olmak üzere yasaların kendilerine yüklediği sorumluluğu yerine getirmemişlerdir, Hrant Dink’in öldürüleceği somut bilgisine sahip oldukları halde ölüm sonucunun gerçekleşmesi için kasıtlı olarak Hrant Dink’e yönelik şahsi, fiziki ve mekânsal koruma tedbirlerinin alınması için gerekli işlemleri yapmamış ve kararları almamışlardır. Cinayetin işlenmesi sonrasında da cinayetteki sorumluluklarını örtmek ve savunma argümanlarına dayanak olmak üzere gerçeğe aykırı belge düzenlemişlerdir. Ana hatları ile beyan ettiğimiz bu nedenlerle Celalettin Cerrah ile Ahmet ilhan Güler hakkında TCK m. 83 uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi gerekliliği bulunmaktadır.

VI. ENGİN DİNÇ, YASİN HAYAL TARAFINDAN HRANT DİNK'İN ÖLDÜRÜLECEĞİ SOMUT BİLGİSİNE SAHİP OLMASINA RAĞMEN CİNAYETİ İŞLEYECEK ÖRGÜTE CİNAYET ÖNCESİ OPERASYON YAPILMASI SÜRECİNİ ORGANİZE ETMEMİŞ VE CİNAYETİN İŞLENMESİNİ OLANAKLI HALE GETİRMİŞTİR.

-ENGİN DİNÇ TİEM İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜ OLARAK GÖREVLİ OLDUĞU TARİHLERDE MC DONALDS EYLEMİ GERÇEKLEŞMİŞ, MC DONALDS EYLEMİNİ GERÇEKLEŞTİREN ÖRGÜT AÇIĞA ÇIKARILMAMIŞTIR. BU EYLEMİN FAİLLERİNDEN BİRİNİN ERHAN TUNCEL OLDUĞU BİLİNMESİNE RAĞMEN ERHAN TUNCEL BU EYLEM İLE İLGİLİ SORUŞTURMANIN VE DAVANIN DIŞINDA TUTULMUŞ VE HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE İSTİHBARAT ELEMANI YAPILMIŞTIR.

Engin Dinç, 26.08.2004 tarihinde Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünde İstihbarat Şube Müdürü olarak görevlendirilmiştir. Engin Dinç müdafileri tarafından dava dosyasına sunulan 23.12.2020 tarihli dilekçede, Engin Dinç'in 26.08.2004 - 30.06.2006 tarihleri aralığında Şube Müdürü olarak Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yaptığı, 28.08.2006 tarihli Valilik onayı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevinden alınarak, Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğüne asaleten Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüne vekaleten atamasının gerçekleştiği, 07.09.2006 tarihli onay ile de Afyonkarahisar'a tayin edildiği beyan edilmiştir [Hrant Dink cinayetinin işlendiği 19.01.2007 tarihinde Engin Dinç Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünde değil Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır. Hrant Dink cinayetinde Engin Dinç'in sorumluluğuna dair beyanlarımızı içeren bu bölümde, Yasin Hayal'in faaliyetleri ile Hrant Dink cinayetine dair bilgi ve gelişmelerin yalnızca Engin Dinç'in TİEM İstihbarat Şube Müdürü olarak görev ifa ettiği dönemdeki bölümleri ile sınırlı olacak şekilde beyanda bulunulacaktır].

24.10.2004 tarihinde Yasin Hayal tarafından Erhan Tuncel ile birlikte Mc Donalds adlı işletmenin Trabzon şubesine el yapımı bomba atılması karara bağlanmış, eylem için gerekli tüm hazırlıklar birlikte yapılmış, Yasin Hayal tarafından eylem icra edilmiş ve bu eylemde altı [6] kişi yaralanmıştır.

TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri ile İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç tarafından Mc Donalds'a yönelik eylem ile ilgili yapılan soruşturmada Erhan Tuncel'in Yasin Hayal ile birlikte bu eylemin faillerinden biri olduğu bilgisine ulaşılmış, bu bilgiye rağmen Erhan Tuncel Mc Donalds eylemi ile ilgili yapılan soruşturmanın ve davanın dışında tutulmuş ve Mc Donalds eyleminin faili olduğu bilinmesine rağmen hukuka aykırı şekilde 'Yardımcı İstihbarat Elemanı' yapılmıştır.

Erhan Tuncel'in Yasin Hayal ile birlikte Mc Donalds eyleminin faili olduğunun TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bilindiği; Erhan Tuncel'in, Hüseyin Tan'ın, Emre Altuntaş'ın, Tuncay Uzundal'ın ve yanı sıra bilgisine başvurulan birçok kişinin beyanı ile sabit olmasının yanı sıra Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü arşivlerinde bulunan 26.10.2004- 27.10.2004 ve 28.10.2004 tarihli belgelerle de bu husus doğrulanmıştır [EK].

-TİEM İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE ENGİN DİNÇ TARAFINDAN YASİN HAYAL'İN ERMENİLERE KARŞI BÜYÜK BİR KİN BESLEDİĞİ ve HRANT DİNK'İ ÖLDÜRMEYİ TASARLADIĞI BİLGİLERİ BELGELERE AKTARILMIŞ, BU BİLGİLER EGM İSTİHBARAT DAİRE BAŞKANLIĞI İLE İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE İLETİLMİŞTİR.

TİEM görevlileri ile TİEM İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç, Hrant Dink’e yönelik yaşanan gelişmeler, Hrant Dink'e yönelik tehdit atmosferi ile ilgili bilgi sahibi olmalarının yanı sıra Hrant Dink'in öldürüleceği somut bilgisine de sahiptirler ve Yasin Hayal tarafından Hrant Dink'in 'ne pahasına olursa olsun' öldürüleceği bilgisini belgelere aktaranlar da TİEM görevlileri ile Engin Dinç olmuştur.

TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri ile İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç tarafından düzenlenen ve imzalanan belgelerde Yasin Hayal'in Ermenilere karşı büyük bir kin beslediği, İstanbul'da eylem yapmaya karar verdiği ve Hrant Dink'i öldürmeyi tasarladığı bilgileri bulunmaktadır.

Yasin Hayal'in Ermenilere karşı büyük bir kin beslediği, İstanbul'da eylem yapmaya karar verdiği ve Hrant Dink''i ne pahasına olursa olsun öldüreceğine dair TİEM İstihbarat Şube Müdürülüğü görevlileri ile İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç tarafından düzenlenen-imzalanan 4 belge ve Yasin Hayal'in faaliyetleri ile ilgili düzenlenen birkaç belge içerisinde önemli gördüğümüz için beyan edeceğimiz 2 belge vardır. Bu belgeler ve bu belgelerde yer alan bilgiler şu şekildedir:

1. TİEM İstihbarat Şube görevlileri Ercan Demir [Kod: Burak Şahin] ve Muhittin Zenit [Kod:Ahmet Dede] tarafından Erhan Tuncel [Kod:Mehmet Kurt] ile yapılan görüşme sonucu 09.10.2005 tarihinde 07 numaralı 'F-4 Haber Raporu' düzenlenmiştir. Bu raporun 11. paragrafında Erhan Tuncel’in ağzından şu hususlar beyan edilmiştir:

“Ben tatilde iken Yasin Hayal cezaevinden çıktı…cezaevinde bulunduğu süre içerisinde İBDA/C ve Hizbullahçı birçok insan ile birlikteliği olduğunu ve Mehmet Ali Erbil’i bıçak ile yaralayan şahıs ile aynı koğuşta yattığını söyledi. Kendisi aşırı radikal fikirleri benimsemekle birlikte birçok irtibat edindiğini gözlüyorum. Ermenilere karşı büyük bir kin besliyor ve bir daha eylem yaparsam İstanbul’da yaparım diyor…Trabzon ilinde onu eyleme itecek bir çevresi yok, ayrıca kendisi 0.538.7193181 numaralı telefonu kullanıyor”.

2. TİEM İstihbarat Şube görevlileri Mehmet Ayhan [Kod:Memduh Aydın] ve Muhittin Zenit tarafından Erhan Tuncel ile yapılan görüşme sonucu 15.02.2006 tarihinde 09 numaralı 'F-4 Haber Raporu' düzenlenmiştir. Bu raporda:

“Mc Donalds’a bomba atan Yasin Hayal ile zaman zaman görüşüyorum. Daha önceden de size anlattığım gibi Yasin zaman zaman Ermenilere karşı büyük bir kin beslediğini ve bundan sonra yapacağı eylemin de İstanbul ilinde ses getirecek bir eylem yapacağını söylüyordu.

Son günlerde benim yeni tanıdığım ve Yasin ile aynı mahallede ikamet ettiğini bildiğim ve 0 536 9581297 nolu telefonu kullanan İlhan……. isimli şahısla yanıma gelerek İstanbul ilinde Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink isimli şahsın Türkiye Cumhuriyetini ve Türklüğü karalayıcı faaliyetlerde bulunduğunu, bu yüzden bu şahsa yönelik eylem gerçekleştireceklerini söylediler.

Yasin Hayal’in yapmayı düşündüğü şeyi kesin olarak yapacağı yönünde kanaatim oluşmakla birlikte cezaevinden çıktıktan sonra bu şahsa yönelik eylem yapacağını da ortak arkadaşlarımdan birkaçına söylediğini biliyorum bu yüzden yapmaması konusunda telkinlerde bulundum. Kendisi ne pahasına olursa olsun bu şahsı öldürüleceğini bana söyledi. Ancak şu anda maddi sıkıntı içerisinde olduğunu ve İlhan…isimli şahsın ailesinin maddi durumunun iyi olduğundan maddi olarak kendisine yardımcı olacağını söyledi. Bunun üzerine Yasin Hayal’in eylemi gerçekleştirmek üzere önümüzdeki günlerde İstanbul iline gitmeyi planladığı, kendisine ait olan telefonun izlendiğini değerlendirerek, yanıltmak amacıyla İlhan………. isimli şahsa vereceği ve İlhan’ın telefonu İlimiz Çaykara İlçesindeki köyüne bırakacağı, İstanbul İline gittikten sonra Sarıgazi’de bir fırında çalıştığını bildiğim abisi Osman Hayal’in yanında bir süre çalışacağı, eylem sonrası herhangi bir İslami Terör Örgütü adına eylemi üstleneceğini konuştular.”

hususları beyan edilmiş ve raporun 'Değerlendirme' başlığını taşıyan kısmında da Yasin Hayal için :

“…Mc Donalds eylemini gerçekleştirmeden önce de çevresinde bulunan insanlara böyle bir eylemi yapacağını beyan etmesi, cezaevinden çıktıktan sonra da radikal söylemlerini devam ettirmesi göz önüne alındığında şahsın düşündüğü eylemi yapabilecek bir kapasiteye sahip olduğu değerlendirilmekte olup, 19.10.2005 gün ve 2827-2005 171370 sayılı eleman raporunda da şahsın eylem yapacağı şekilde söylemlerinin olduğu yer almıştır” denilmiştir.

3. TİEM İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç tarafından düzenlenen-imzalanan 17.02.2006 tarihli B.05.1.EGM.4.61.00.06 13-100-0003 (482-2006) 027248 sayılı belge 'gereği' için İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğüne ve 'bilgi' için İstihbarat Daire Başkanlığına gönderilmiştir. Bu yazıda da şu hususlara yer verilmiştir:

“İlimizde Atatürk alanı karşısında faaliyet gösteren Mc Donalds isimli iş yerine 24.10.2004 günü saat 13.30 sıralarında el yapımı, parça tesirli bomba atmaktan ve 6 şahsın yaralanmasına sebep olmaktan tutuklanarak cezaevine konulan ve 13.09.2005 tarihinde cezaevinden tahliye olan Yasin Hayal (İDP:2918865) isimli şahısla ilgili olarak devam eden çalışmalarda;

YİE’ den alınan bilgilerden, ‘Bahse konu şahsın çevresinde bulunan arkadaşlarına Ermenilere karşı büyük bir kin beslediğini ve önümüzdeki günlerde İstanbul ilinde ses getirecek bir eylem yapmayı planladığını, hedef olarak da Türkleri ve Türkiye Cumhuriyetini karalayıcı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink (İDP:3248124) isimli şahsı seçtiğini, maddi imkan sağlandığı takdirde bahse konu eylemi gerçekleştirmek için İstanbul iline gideceğini ve Sarıgazi ilçesinde bir fırında çalıştığı bilinen abisi Osman Hayal’in yanında kalacağını söylediği’ öğrenilmiştir.

Ayrıca bahse konu şahsın Mc Donald’s isimli iş yerine yapmış olduğu eylem öncesinde de benzer söylemlerde bulunduğu göz önüne alınarak şahsın söz konusu eylemi yapabilecek bir yapıya sahip olduğu değerlendirilmekte olup 0538 7193181 numaralı telefonu kullanan şahsa yönelik çalışmalarımız devam etmektedir...” .

4. TİEM İstihbarat Şube görevlileri Mehmet Ayhan ve Muhittin Zenit tarafından yardımcı istihbarat elemanı Erhan Tuncel ile yapılan görüşme sonucu 08.04.2006 tarihinde 10 numaralı 'F-4 Haber Raporu' düzenlenmiştir. Bu raporda Erhan Tuncel’in ağzından şu hususlar beyan edilmiştir:

“Daha önceden size anlattığım Yasin Hayal’in İstanbul İlinde Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink isimli şahsa yönelik eylem gerçekleştirmeyi düşündüğünü söylemiştim. Bu fikrinden sonra Yasin ile sizin talimatınız gereği devamlı görüşüyorum ve bu süreçte böyle bir eylemi yaptığı takdirde hem kendisinin hem de ülkemizin büyük bir zarar göreceği konusunda işliyorum. Halen, kendisi Pelitli beldesinde Milliyetçi Hareket Partisinin mahalli irtibat bürosu olarak faaliyet gösteren bir kahvehanenin işletmeciliğini aldı ve çalıştırıyor. Aynı zamanda Pelitlispor’da futbolcu olarak top oynamaya başladı.”

08.04.2006 tarihli F4 'Haber Raporu' içeriği dikkatli okunduğunda ve değerlendirildiğinde Yasin Hayal'in Hrant Dink'e eylem tasarısını sürdürdüğü, bu eylemi gerçekleştirmeye yönelik tasarısından vazgeçmemiş olduğu görülmekte, anlaşılmaktadır.

5. TİEM İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç tarafından 31 Ocak 2006 tarihinde ‘gereği için’ İstanbul, Ankara ve Erzurum İstihbarat Şube Müdürlüklerine ve ‘bilgi için’ İstihbarat Daire Başkanlığına bir yazı gönderilmiştir . Bu yazıda:

“Radikal dini yapılanmalara yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda hedeflerimiz arasında yer alan Yasin Hayal ile irtibatlı olan Mustafa ….. isimli şahsın (3) adet silah temin etmeye çalıştığı şeklinde bilgi elde edilmesi üzerine yapılan çalışmalarda;

Mustafa…. isimli şahsın...Mustafa Öztürk isimli şahıs olduğu…0536 3031546 nolu gsm telefonunu kullandığı, şahsın Erzurum ilinde bulunduğu dönemlerde Alperen Ocakları içerisinde faaliyet gösterdiği,

Şahsın ilimizde bulunan süre içerisinde, İlimiz Alperen Ocakları içerisinde bulunan şahsılarla irtibatlı olduğu, Yasin Hayal’in aynı grup içerisinde olmasından dolayı tanıştıkları ve şahsın 2004 yılı içerisinde yapmış olduğu Mc Donlads isimli işyerine bomba atma olayından haberdar olduğu ve şahsın eylem sonrasında kendi ikametlerinde saklanmasına yardımcı olduğu...şeklinde bilgiler derlenmiştir.

Aynı grup içerisinde yer alıp kendisinden mutemet düzeyinde faydalanılan şahıstan; ‘Mustafa Öztürk isimli şahsın ilimizden temin etmeye çalıştığı (3) adet tabancanın, 0538 785 20 15 nolu telefonu kullanan ve Erzurum Nizamı Alem Ocakları İl başkanı olduğu öğrenilen kişi tarafından istendiği, bu silahları temin ettikten sonra 2005 Ocak ayı sonlarında Erzurum iline gideceği ve buradan Erzurum Nizamı Alem Ocakları başkanı ve tespit edilemeyen birkaç kişi ile birlikte İstanbul iline gidecekleri ve burada da muhtemelen bir eylem gerçekleştirecekleri, ayrıca 0537 584 69 78 numaralı telefonu kullanan Alperen Ocakları Genel Başkanı Nedim isimli şahsın konudan haberdar olduğu’ hususları öğrenilmiş olup Erzurum Nizam-ı Alem Ocak Başkanı’nın 27.01.2006 günü İstanbul iline geçtikleri şeklinde teyide muhtaç bilgiler alınmıştır” denilmiştir.

6. TİEM İstihbarat Şube görevlileri Mehmet Ayhan ve Muhittin Zenit tarafından Erhan Tuncel ile yapılan görüşme sonucu 30.12.2006 tarihinde 08 numaralı 'F-4 Haber Raporu' düzenlenmiştir. Bu raporda da Erhan Tuncel’in ağzından şu hususlar beyan edilmiştir:
"Mc Donalds'a bomba atan Yasin Hayal ile sık sık görüşüyorum. Daha önceki görüşmelerimizde size söylediğim gibi radikal fikirleri halen devam etmekle birlikte son günlerde...Ali Kemal...isimli bir şahıs ile birlikte çalışıyorlar...öğrendiğim kadarı ile bu şahıs herkes tarafından tanınan Başkanlar diye tabir edilen çetenin içerisinde yer alıyormuş. Ali Kemal... Yasin'e kendi etrafındaki arkadaşlarını devamlı çevresinde tutmasını ve onları himayesi altına almasını, kendi işlerinde kaba güce ihtiyaç duyduğunda kendisi ile irtibat kuracağını ayrıca Yasin'i bazı ihalelere göndereceğini söylemiş. Yasin ise bu doğrultuda kendi çevresinde bulunan insanları işliyor. Ali Kemal ...Yasin'e bir yazıhane tutmuş. Ali Kemal...'in talimatı ile Giresun, Rize ve en son Bursa illerindeki ihalelere katılmış ve bu ihalelerden de %5 gibi bir pay alıyormuş. Bunun yanında Ali Kemal...kendisine zaman zaman para da veriyormuş.
...
Geçtiğimiz günlerde Yasin ile birlikte iken yanımıza bir şahıs geldi. Bu şahıs...uzun dönem adam öldürmeye teşebbüs suçundan dolayı cezaevinde kaldığını söyledi. Aralarında geçen konuşmalardan Yasin'e gerektiği zaman TNT bulabileceği, bu yönde irtibatları olduğunu söyledi..."

30.12.2006 tarihinde 08 numaralı 'F-4 Haber Raporu' nun Muhittin Zenit ile Mehmet Ayhan tarafından yazılan 'Değerlendirme' başlığı altında şu hususlar beyan edilmiştir :

"Hedeflerimiz arasında yer alan Yasin Hayal ile ilgili sürdürülen çalışmalarda; şahsın çevresinde bulunan arkadaş grubunun çoğunlukla sufli işlerle uğraşan ve uyuşturucu madde bağımlısı kişilerden oluştuğu, ayrıca şahsın son olarak yapmış olduğu bombalama eyleminden sonra çevresinde korku salarak liderliğini kabullendirme yoluna gittiği, özellikle son dönemlerde ilimizde organize suç örgütleri içerisinde yer alan şahısların Yasin Hayal ile irtibat kurarak kendi şahsi işlerinde kullanmaya başladıkları gözlenmekte ise de şahsın radikal dini duygularının ve başkaları tarafından kullanılabilecek yönünün ağır bastığı değerlendirilmektedir."

-YASİN HAYAL TARAFINDAN HRANT DİNK'İN ÖLDÜRÜLECEĞİ BİLGİSİ, BELGELERE AKTARILMASININ YANI SIRA HRANT DİNK'E YÖNELİK EYLEM DÜZENLENECEĞİ İLE İLGİLİ BİLGİNİN SOMUT ve KESİN BİR NİTELİK TAŞIDIĞI ENGİN DİNÇ ve TİEM GÖREVLİLERİNİN BEYANLARINDAN DA ANLAŞILMAKTADIR.

Yasin Hayal ve üyesi olduğu örgüt, Hrant Dink cinayetini işleme konusunda kararlıdırlar ve Yasin Hayal bu eylemi gerçekleştirebilecek yapıda biridir. TİEM görevlileri, Yasin Hayal ve üyesi olduğu örgütün Dink cinayetini işleme konusunda kararlı olduğunu ve Yasin Hayal’in bu eylemi gerçekleştirecek yapıda biri olduğu bilgisine de sahiptirler.

TİEM görevlileri tarafından oluşturulan 13.10.2005 tarihli, 15.02.2006 tarihli, 08.04.2006 tarihli evraklar ile 17.02.2006 tarihli evrakta yer alan bilgiler Yasin Hayal’in Dink cinayetini işlemeyi tasarladığını, bu eylemi ne pahasına olursa yapacağını ve Yasin Hayal’in bu eylemi gerçekleştirebilecek yapıda olduğunu ortaya koymaktadır.

Yasin Hayal'in Hrant Dink'i öldürme konusundaki kararlılığı, belgelere aktarılmış olduğu gibi TİEM görevlileri ile Engin Dinç, Yasin Hayal'in Hrant Dink'i öldürme konusundaki kararlılığını beyanları ile de ortaya koymuşlardır. Şöyle ki;

-Engin Dinç, 26.08.2015 tarihli İstanbul C. Başsavcılığı ifadesinde, Yasin Hayal tarafından Hrant Dink'e eylem yapılacağını bilgisini içeren 17.02.2006 tarihli 027246 sayılı yazıyı İİEM İstihbarat Şube Müdürlüğüne İDP programı üzerinden İİEM ile EGM İstihbarat Daire Başkanlığına göndermeden önce İİEM İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler'i telefon ile aradığını, konuyu anlattığını beyan etmiş ve devamında da bu görüşmede Yasin Hayal ve 'grubu' için : "Abi bunlar manyak bir grup, bu adamı öldürmek isteyen en az 10 tane grup vardır, ben sizin yerinizde olsam bu adamı korurum" şeklinde beyanda bulunduğunu iddia ve beyan etmiştir [Engin Dinç, Başbakanlık Teftiş Kurulu üyelerine 12 Mayıs 2008 tarihinde vermiş olduğu ifadesinde : “Erhan Tuncel’e cezaevinden çıktıktan sonra Erhan Tuncel’den Hrant Dink’in fotoğraflarını ve Hrant Dink ile ilgili bilgi toplamasını istediğini Erhan Tuncel’in ilgili personele aktarması neticesinde öğrendik…Ancak Yasin’in kafasında sadece bu değil, birkaç farklı eylem planladığı da bize ulaşan bilgiler arasındaydı.”, "Yasin Hayal cezaevinden çıktıktan sonra çok daha dikkatli davranıyordu, örneğin telefonla pek fazla konuşmadığı bilgisi bana intikal etmişti. Yasin Hayal ile irtibatlı Zeynel Abidin Yavuz ile ilgili olarak arkadaşlar o dönemde bir çalışma yaptıklarını hatırlıyorum ama mahiyetini tam olarak bilmiyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. Yine Engin Dinç'in, Hrant Dink cinayetine dair inceleme yapan TBMM İnsan Hakları Alt komisyon üyelerine yönelik 28.02.2008 tarihli beyanında da : "Yasin Hayal’in psikolojik olarak çok pervasız biri olduğu" “Yasin Hayal’in kendi başına bir vakıa olduğu” yönünde değerlendirmeleri olmuştur.

- İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesinde Hrant Dink cinayeti ile ilgili 2007/428 E. Numarası ile yapılan yargılamada Muhittin Zenit’in Ankara 11.Ağır Ceza Mahkemesinde 25.12.2008 tarihinde 'tanık' sıfatı ile ifadesi alınmıştır [2008/277 Talimat No]. Muhittin Zenit’e müdahil vekilleri tarafından “Çalışmaları esnasında Yasin Hayal’in bu fikrini [Hrant Dink cinayetine dair fikrini] ertelediği ya da vazgeçtiği konusunda bir bilgi edinip edinmedikleri” sorulmuş ve Muhittin Zenit de bu soruya yanıt olarak “Somut olarak benim bildiğim bu fikrin devamlı olduğu idi. Fakat devamlı arayış içerisindeydi. Nasıl yaptırırım, kime yaptırırım olduğu idi.” şeklinde yanıt vermiştir.

- Özkan Mumcu, TBMM Alt Komisyonuna verdiği ifadesinde, Yasin Hayal’in eylem yapma potansiyeline sahip olduğunu, Yasin Hayal’in Hrant Dink’e yönelik suikast fikrinin ve çabasının bu cinayeti gerçekleştirmemiş olsa idi belki ömür boyu devam edeceğini, bu nedenle de Yasin Hayal’i sürekli olarak takip ettiklerini beyan etmiştir.

Yine Özkan Mumcu 26.12.2014 tarihli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ifadesinde bu konu ile ilgili olarak:

”… Hrant Dink cinayetinin tasarısına ilişkin bilgi istihbarat açısından çok önemli bir bilgiydi, normal koşullarda eleman raporları sadece İstihbarat Daire Başkanlığına gönderilir, rapor içerisindeki bilgilerin önemi yüksek derecede olduğu için bu konuda ayrıca İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğüne de gereği için resmi yazı yazdık. “ şeklinde beyanda bulunmuştur.

- Ramazan Akyürek TBMM alt komisyonuna verdiği 27.02.2008 tarihli ifadesinde, Hrant Dink’in öldürülmesi üzerine Muhittin Zenit’e ulaştıklarını ve Muhittin Zenit’e:

“Aman şu Yasin Hayal’i bir bulun, orada mıdır, değil midir, Hrant Dink vurulduğuna göre o vurmuştur.” şeklinde düşündüklerini beyan etmiştir.

- Trabzon il Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Onur Karakaya İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesinin [2007/428 E. nolu dosyasının] 27.01.2009 tarihli 8.duruşmasında:

“…Cinayet o an için en önemli konularımızdan biriydi...çalışmalarımız devam ediyordu.”

- TİEM İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Hasan Durmuşoğlu, İstanbul C. Başsavcılığına 22.05.2015 tarihinde vermiş olduğu ifadesinde :

“Hrant Dink cinayetinden yaklaşık 1 yıl kadar önce de Yasin Hayal’in Hrant Dink’e karşı bir eylem planladığı şubede konuşuluyordu, bu konu bilinen bir şeydi” şeklinde beyanda bulunmuştur.

- TİEM İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç 26.08.2015 tarihli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ifadesinde :

“Görev yaptığım dönemde Yasin Hayal’in ne yaptığı konularında Trabzon TEM Şube Müdürü ile zaman zaman görüşüp bilgi paylaşımında bulunuyorduk” şeklinde beyanda bulunmuştur.

[O tarihlerde TİEM Terörle Mücadele Şube Müdürü olan kişi Yahya Öztürk'tür ve Yasin Hayal Mc Donalds eylemi nedeni ile tutuklu olduğu cezaevinden tahliye olduğu ve Hrant Dink'e yönelik eylem planlamasının olduğu tarihlerde TİEM'ne gitmiş ve makamında Yahya Öztürk ile görüşmeler yapmıştır].

- Dink cinayetinin işlendiğinin öğrenildiği ilk an itibari ile Hrant Dink’in Yasin Hayal tarafından öldürüldüğünü düşünen tek kişi Ramazan Akyürek olmamış, Engin Dinç, Ali Fuat Yılmazer, Faruk Sarı, Ercan Demir, Muhittin Zenit, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya, TİEM Terörle Mücadele Şube Müdürü Yahya Öztürk ve TİEM'nün diğer görevlileri de bu şekilde düşünmüşlerdir. Şöyle ki,

Engin Dinç, Mahkemenin 10.10.2016 tarihli duruşmasında, 19.01.2007 tarihinde cinayetin işlendiği haberini aldığını ve bu haberi almasını müteakip de :

"Ahmet İlhan Güler'i telefon ile aradım tekrar. Telefonuna ulaşamadım. O zaman İstihbarat Daire Başkanlığında yanılmıyorsam Ali Fuat'ı aradım. Ya kendisi meşguldü fakat Ayhan Falakalı diye bir Başkan Yardımcımız vardı onu aradım. Söylemek istediğim şu, bakın bu cinayette biraz böyle bir, bu Yasin Hayal grubu vardı Trabzon'da. Bunları takip edin şeklinde böyle bir beyanım oldu. Bana dediler ki bu konuyu kim biliyor. Ya dedim bu konuyla ilgili bir elemanız vardı. Yine bu konuyla ilgili elamanımız da Muhittin Zenit bilebilir. Hatta Hasan Durmuşoğlu'nu aradım yine İstihbarat Şube Yardımcısını ve kendisine bu konuyu samimiyetle ilettim.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

TİEM Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ile Terörle Mücadele Şube Müdürü Yahya Öztürk tarafından da Hrant Dink cinayetine dair tasarı bilinmektedir. Bu nedenlerledir ki cinayetin işlendiği 19.01.2007 tarihinde Yahya Öztürk tarafından 16.17 ve 16.26 saatlerinde o tarihte Afyon’da görevli olan Engin Dinç ve 16.04, 16.23 ve 18.21 saatlerinde ise Trabzon Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdür yardımcısı Adem Sağlam aranmış, ardından Adem Sağlam saat 17.05, 18.00 ve 18.48 saatlerinde Yahya Öztürk’ü, Yahya Öztürk 16.37 ve 20.37 saatlerinde Faruk Sarı’yı ve Faruk Sarı da 19.37 ve 20.36 saatlerinde Yahya Öztürk’ü aramıştır.

Hrant Dink öldürüldüğünde Yasin Hayal’in nerede olduğunu öğrenmek için Muhittin Zenit ile irtibata geçilmiştir. Muhittin Zenit’ten Erhan Tuncel ile telefon ile görüşülmesi ve bilgi alması istenmiştir. Yine TİEM görevlileri de ayrıca Erhan Tuncel ile görüşmüş ve Yasin Hayal’in Trabzon’da olup olmadığını kontrol etmişlerdir.

Muhittin Zenit İstanbul C. Başsavcılığına 05.04.2007 tarihinde verdiği ifadesinde Dink cinayetinin işlendiği 19.01.2007 tarihinde bu konu ile ilgili yaşanan gelişmeleri şu şekilde anlatmıştır:

“Hrant Dink’in öldürüldüğü gün Engin Dinç müdürüm bana telefon açarak Hrant Dink’in öldürüldüğünü ve hemen Şubeye geçerek güvenlik telefonundan görüşmemiz gerektiğini söyledi. Bu sırada ben Şubeye geçerken Trabzon’da görevli Emniyet Amiri Ercan Demir beni arayarak aynı konuyu söyledi. Erhan Tuncel’in telefonunun kapalı olduğunu ve ulaşamadığını, benim Erhan’a ulaşarak bu konuda bilgi almamı söyledi. Şubeye geçtiğimde güvenlik telefonundan Engin müdür ve Daire Başkanlığından Ali Fuat Müdürüm ile olayları değerlendirdik ve yapılması gereken şeyleri konuştuk ilk etapta Erhan Tuncel ile görüşülmesi gerektiğini söylediler. Bunun üzerine ben Erhan Tuncel’i aradım. İlk önce telefonu kapalı idi. Daha sonra aradığımda kendisine ulaştım”.
Muhittin Zenit’in cinayet günü olan 19.01.2007 tarihinde Erhan Tuncel ile telefon görüşmesi yaptığı saat 16:44’tür. Dink cinayeti 19.01.2007 tarihinde saat 15:00’te işlenmiştir. Dink cinayetine ilişin haberin duyulması, Muhittin Zenit ile görüşme yapılması, Muhittin Zenit’in şubeye varması, güvenlik telefonundan yeniden görüşmeler yapması ve Erhan Tuncel’e ulaşması 1 saat 44 dakikada gerçekleşmiştir.

Kişiler arasındaki telefon görüşmeleri ve bu konu ile ilgili beyanları; cinayet haberinin duyulduğu anda Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Engin Dinç, Faruk Sarı, Ercan Demir, Muhittin Zenit, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya, TİEM Terörle Mücadele Şube Müdürü Yahya Öztürk, Müdür Yardımcısı Adem Sağlam olmak üzere hepsinin tereddütsüz şekilde Yasin Hayal’in bu cinayeti işlediğini bildiklerini, öngördüklerini ortaya koymaktadır.

- YASİN HAYAL TARAFINDAN HRANT DİNK'İN ÖLDÜRÜLECEĞİ BİLGİSİ BELGELERE AKTARILMIŞ FAKAT SÜREÇ İÇERİSİNDE CİNAYET PLANLAMASI FARKLILAŞMIŞ ANCAK FARKLILAŞAN CİNAYET PLANI BELGELERE AKTARILMAMIŞTIR.

TİEM görevlileri ile Engin Dinç, Hrant Dink cinayetinin kim tarafından işleneceği, cinayetin hangi yöntemlerle işleneceği konusunda, raporları kaleme aldıkları tarihlerde ve sonraki tarihlerde farklı bilgilere ulaşmalarına rağmen bu bilgileri raporlara aktarmamışlardır.

Muhittin Zenit, Dink cinayeti ile ilgili rapor oluşturan TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu üyelerine yönelik 27.02.2008 tarihli beyanında, cinayet planlamasının ilk dönemlerinde Erhan Tuncel’in cinayeti doğrudan Yasin Hayal’in işleyeceği bilgisini aktardığını, sonraki görüşmelerde ise cinayeti Yasin Hayal’in doğrudan işlemeyeceği, ismini zikrettiği başka kişilere işleteceği bilgilerini aktardığını, görüşmeler esnasında Erhan Tuncel'in cinayeti icra eden kişinin kaçmayacağını, cinayet mahallinde kalarak propaganda yapacağını da aktardığını beyan etmiştir.

Muhittin Zenit İstanbul C. Başsavcılığına verdiği 20.03.2015 tarihli dilekçesinde: “Katil kaçacak, kaçmayacak, şu şekilde olacak, burada vurulacak, şu ya da bu kişi cinayet için Yasin Hayal tarafından seçildi vs. vs. birçok bilgi verildiği için ham olan ve doğruluğunu teyit edemediğimiz bu bilgileri ekip arkadaşlarım ve amirlerimle değerlendiriyorduk.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Muhittin Zenit ile Erhan Tuncel arasında cinayet günü olan 19.01.2007 tarihinde gerçekleşen telefon görüşmesinde Muhittin Zenit’in: “direkt kafaya sıkmışlar” “ha tek farklılık…kaçma, kaçmayacaktı ama bu kaçtı” “o çocuk vardı da bir tane” “bunun düşündüğü çocuk”, “neydi onun adı” şeklindeki beyanları, TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu üyelerine yönelik beyanları ve son olarak da İstanbul C. Başsavcılığına verdiği dilekçesindeki beyanları ile paralellik arz etmekte ve bu beyanlar cinayetin işlenme biçimi ile ilgili elde edilen bilgilerin raporlara aktarılmadığını ortaya koymaktadır.

Muhittin Zenit [İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesinin 2007/428 E. numaralı dava dosyası ile yapılan yargılama kapsamında, Ankara 11.Ağır Ceza Mahkemesi’nde talimat yolu ile alınan] 25.12.2008 tarihli ifadesinde, Zeynel Abidin Yavuz, Engin Yılmaz ile ismini 'hatırlamadığını' söylediği kişilerin İstanbul’a eylem için gidecekleri bilgisini edindiklerini yeniden beyan etmiştir.

Zeynel Abidin Yavuz, bir dönem Dink cinayetini işlemek için İstanbul’a gönderilmesi tasarlanan, olasılık olarak 2006 yılı içerisinde bu amaçla İstanbul’a gelen ve son ana kadar da Ogün Samast'ın yanı sıra Hrant Dink cinayetini işleyecek kişilerden biri olmuştur [Nitekim, Yasin Hayal bu konu ile ilgili olarak 23.01.2007 tarihli İİEM Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ifadesinde, Ogün Samast’ı cinayeti işlemesi için İstanbul’a yolculadığı ile ilgili bahiste : “Ogün'e sarıldım 'Allah yolunu açık etsin' dedim, 'isterse vazgeçebileceğini' söyledim. 'Bu eylemi Zeynel Abidin Yavuz'un da yapabileceğini söyledim' şeklinde beyanda bulunmuş ve Ogün Samast da C. Savcıları Selim Berna Altay ile Fikret Seçen tarafından görüntülü alınan ifadesinde, bu konu ile ilgili, Yasin Hayal’in cinayet için kendisini İstanbul’a yolcularken 'İstersen vazgeçebilirsin bu işi Zeynel Abidin Yavuz’a da yaptırabilirim' şeklinde beyanda bulunmuştur. Yasin Hayal ile Ogün Samast'ın bu konu ile ilgili aynı yöndeki beyanları, Zeynel Abidin Yavuz'un son ana değin cinayeti işleyecek örgütün üyesi olduğunu yeniden ortaya koymaktadır].

Yasin Hayal ve üyesi olduğu örgüt başlarda cinayeti Yasin Hayal’in işleyeceğine karar kılmış ancak sonrasında bu tutum değişikliğe uğramış ve cinayeti işleyecek bir başka kişi arayışına girişilmiştir. Ogün Samast’tan önce cinayetin Zeynel Abidin Yavuz tarafından işlenmesine karar verilmiştir. Bu bilgiye sahip olan TİEM görevlileri bu bilgileri raporlara aktarmamış ve ilgili birimlere iletmemişlerdir. Yine, Zeynel Abidin Yavuz, ilerleyen tarihlerde İstanbul’a bir [1] saatlik mesafede olan Kocaeli’ne gelmiş, bir süre Kocaeli'nde kalmış, TİEM görevlileri, Zeynel Abidin Yavuz’un faaliyetlerinin kontrol edilmesi için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne yazı dahi yazmamışlardır.

Zeynel Abidin Yavuz, Engin Yılmaz ve 'ismi hatırlanmayan' birkaç kişinin Hrant Dink cinayetinde görev alacağına ilişkin bilgi yalnızca Muhittin Zenit’in bilgisinde olan bir husus değildir. Bu bilgi TİEM’nün birçok görevlisinin yanı sıra İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç’in de bilgisi dahilindedir. Engin Dinç, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Başmüfettişine verdiği 12.07.2007 tarihli ifadesinde:

“Yardımcı İstihbarat elemanı Erhan Tuncel ile irtibatlı görevlilerin, hatırladığım kadarıyla Nisan 2006 ayında … Hrant Dink’e yönelik eylem planladığını yazılı rapor vermelerinden sonra … konunun ülkemiz açısından hassasiyetini de göz önüne alarak …Erhan Tuncel isimli elemanı usulüne uygun şekilde Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne çağırdım, görüşmede, konunun hassasiyetini kendisine aktararak… anında ve eksiksiz bilgi vermesi yönünde bir kez daha uyardım.

…Bu görüşme esnasında Yasin Hayal grubu ile ilgili bazı isimlerin zikredildiğini hatırlıyorum. Fakat Zeynel Abidin Yavuz isminin eylem yapacak şahıs olarak geçip geçmediğini hatırlamıyorum…” demiştir.

Engin Dinç’in bu görüşmede ismi zikredilen Zeynel Abidin Yavuz’un eylem yapacak kişi olarak geçip geçmediğini hatırlamadığına yönelik beyanı elbette ki gerçeği yansıtmamaktadır ve Engin Dinç bu beyanı ile sorumluluğunu bertaraf etmeyi amaçlamaktadır. Nitekim Engin Dinç'in Başbakanlık Teftiş Kurulu üyelerine yönelik "Yasin Hayal ile irtibatlı Zeynel Abidin Yavuz ile ilgili olarak arkadaşlar o dönemde bir çalışma yaptıklarını hatırlıyorum" şeklindeki beyanı Engin Dinç'in Zeynel Abdidin Yavuz'un eylemde ismi zikredilen biri olduğu bilgisine sahip olduğunu göstermektedir. Engin Dinç'in, Dink cinayeti tasarısına yönelik hassasiyeti nedeni Erhan Tuncel ile yaptığını beyan ettiği bu görüşmede, Erhan Tuncel tarafından Hrant Dink cinayeti tasarısı ile ilgili zikredilen isimlerin Engin Dinç tarafından belgelere aktarılmaması ve/veya zikredilen isimlerin belgelere aktarılması için maiyetindeki görevlilere talimat vermemesi, Dink cinayeti tasarısında yaşanan gelişmelerin TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri ile Engin Dinç tarafından kayıt altına alınmadığının kanıtlarından biridir.

Hrant Dink cinayetinin Zeynel Abidin Yavuz tarafından işleneceğine dair bir planlama yapılmış ve bu planlama somutlaşmış ve fakat sonradan Ogün Samast'ın cinayeti işlemesine karar verilmiştir. Cinayetin Zeynel Abidin Yavuz tarafından işlenmesine yönelik çalışma 2006 yılı Nisan ayı sonu veya Mayıs ayı başında somutlaşmıştır. Zira,

Mustafa Öztürk, Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında İİEM Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde 22.03.2007 tarihinde sorgulanmış ve Mustafa Öztürk bu sorgusunda :

“Alperen Ocakları Trabzon il binasında 2006 yılı Nisan veya Mayıs ayı olabilir. Nisan veya Mayıs ayı olabilir dedim çünkü o dönemlerde denize gidelim gibi konuşmalar geçmişti. Akşamüstü Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve ismini hatırlayamadığım biri Trabzon Alperen Ocaklarına gelerek, ocağın içerisinde sohbet etmeye başladık. Havadan sudan konuştuk. Bu şahıslar ocağa geldiklerinde yalnız bir başıma oturuyordum. Kalkmak üzerelerken Yasin Hayal bana hitaben 'Zeynel Abidin Yavuz'un Hrant Dink'i vuracağını söyledi' ben de kendisine "neden vuracaksınız" diye sordum, Yasin Hayal de bana "Türk Milletine hakaret ettiği için öldüreceğiz" diye cevap verdi, ben de Zeynel Abidin Yavuz'un bıraktığı top sakalına bakarak tebessüm ettim, Zeynel Abidin Yavuz da bana 'İmaj değiştirdim şüphe uyandırmamak için' diye cevap verdi, bu konuşmalar yapıldığı sırada Erhan Tuncel de Zeynel Abidin Yavuz'a “Eylemden sonra Zeynel seni Gürcistan'a kaçıracağız" dedi. Ama bu işin nasıl yapılacağım bilmiyordum ve konuşulmadı da. Bu konuşmalardan anladığım kadarıyla Zeynel Abidin Yavuz, Hrant Dink’i vuracak Erhan Tuncel de Zeynel Abidin Yavuz'u Gürcistan’a kaçıracaktı...Ocaktan ayrılırken Yasin Hayal bana "Bu konuştuklarımızın bir sır olarak aramızda kalmasını' söyledi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Bu görüşme, Hrant Dink cinayetine dair tasarının TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından belgelere aktarıldığı tarihlerde, TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından faaliyetleri kontrol altında tutulan Alperen Ocağının Trabzon merkezindeki adresinde gerçekleşmiştir. Bu görüşmede, TİEM görevlilerinin kontrolü altında olan ve görüşmeler yaptıkları YİE Erhan Tuncel vardır. Bu görüşmede TİEM görevlilerinin, fiziki ve teknik ve YİE aracılığı ile kontrol altında tuttuklarını iddia ettikleri Yasin Hayal vardır. Bu görüşmede TİEM görevlilerinin Hrant Dink cinayetini işleyecek kişi olduğu bilgisine sahip oldukları Zeynel Abidin Yavuz vardır ve bu görüşmede, Yasin Hayal'den 3 adet silah temin ederek İstanbul'da eylem yapmayı tasarladığına dair hakkında rapor düzenlenen ve TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinin hakkında çalışmalar yürüttüğü Mustafa Öztürk vardır [Kaldı ki Muhammet Kırmacı adlı kişi de yine TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinin cinayet işlenmesinden önceki tarihlerde ve cinayetin işlenmesininden sonraki tarihlerde bilgi aldıkları, görüştükleri bir kişidir ve Muhammet Kırmacı, Mustafa Öztürk'ün de ev arkadaşıdır]. Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinin bu görüşme ile ilgili bilgi sahibi olmamaları olası değildir.

Yasin Hayal, Erhan Tuncel, Zeynel Abidin Yavuz ve Mustafa Öztürk arasında gerçekleşen bu görüşme Engin Dinç'in TİEM İstihbarat Şube Müdürü olarak görevini sürdürdüğü tarihlerde gerçekleşmiştir ve Erhan Tuncel'in, Engin Dinç ile TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğünde yapmış olduğu görüşmede, Mustafa Öztürk ile Alperen Ocaklarında cinayete dair gerçekleşmiş olan bu görüşmeyi doğrudan doğruya Engin Dinç'e aktarmış olması da yüksek bir olasılıktır.


-TİEM GÖREVLİLERİ İLE ENGİN DİNÇ TARAFINDAN HRANT DİNK'İN ÖLDÜRÜLECEĞİNE DAİR SOMUT BİLGİ İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLE EGM İSTİHBARAT DAİRE BAŞKANLIĞINA AKTARILMASINA RAĞMEN, TRAZBON VALİSİNE, TRABZON CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA VE TRABZON İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA AKTARILMAMIŞTIR.

CİNAYETİN İŞLENMESİNİN ÖNLENMESİ AMACINA YÖNELİK 17.02.2006 TARİHİNDEN SONRA İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLE VE EGM İSTİHBARAT DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLİLERİ İLE GÖRÜŞMELER YAPILMAMIŞTIR.

NİHAYETİNDE DE HRANT DİNK CİNAYETİNİ İŞLEYECEK ÖRGÜTE CİNAYET ÖNCESİ OPERASYON YAPILMAMIŞ ve BU EYLEMSİZLİK İLE CİNAYETİN İŞLENMESİ OLANAKLI HALE GETİRİLMİŞTİR.

Hrant Dink'in öldürüleceği somut bilgisi TİEM görevlileri ile Engin Dinç tarafından 17.02.2006 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile EGM İstihbarat Daire Başkanlığına aktarılmıştır.

Hrant Dink'in öldürülmesine yönelik planlamanın TİEM görevlileri ile Engin Dinç tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile EGM İstihbarat Daire Başkanlığına aktarılması elbette önemlidir. Fakat bu aktarım dışında cinayetin işlenmesinin önlenmesine yönelik yapılması gereken işlemler yapılmamış ve alınması gereken tutum alınmamıştır. Şöyle ki;

- TİEM görevlileri ile Engin Dinç tarafından Hrant Dink'in öldürülmesine yönelik planlama İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile EGM İstihbarat Daire Başkanlığına aktarılmasına rağmen Trabzon C. Başsavcılığına aktarılmamıştır.

- TİEM görevlileri ile Engin Dinç tarafından Hrant Dink'in öldürülmesine yönelik planlama Trabzon Valisine ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığına yazılı şekilde aktarılmamıştır.

TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri ile Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri arasında bir koordinasyon bulunmaktadır ve bu iki kurum arasında bilgi paylaşımı gerçekleşmektedir [TİEM İstihbarat şube Müdürü olan Engin Dinç, Dink cinayetine ilişkin rapor hazırlayan TBMM Alt Komisyonu üyelerine Trabzon Jandarma Komutanlığı görevlileri ile ortaklaşa operasyon yaptıklarını ve istihbari nitelikteki bilgileri birbirlerini ilgilendiriyorsa paylaştıklarını ve İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesinde Dink cinayetine dair 2007/428 E. numarası ile görülen davanın 13.10.2008 tarihli 7.duruşmasında da Jandarma İstihbaratı ile 'çok güzel' koordinasyonlarının bulunduğunu beyan etmiştir. 2007 yılından önce, Mardin'de, aynı tarihlerde 2 yıl süresince Engin Dinç Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde İstihbarat Şube Müdürü olarak Metin Yıldız da İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapmıştır ve bu tarih itibari ile Engin Dinç ile Metin Yıldız arasında kişisel bir ilişki de kurulmuştur. Metin Yıldız, 14.08.2016 tarihli İİEM Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ifadesinde, Engin Dinç ile olan kişisel ilişkisinden bahsettikten sonra akabinde de "Özellikle terör olayları ile kendisi ile sürekli irtibat halindeydik." şeklinde beyanda bulunmak sureti ile Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlileri arasında bir koordinasyon olduğunu doğrulamıştır (İlginçtir ki cinayet işlendiği 19.01.2007 tarihinde o tarihte Afyon'da görevli olan Engin Dinç ile Metin Yıldız arasında saat 11.44’de 307 sn. ve saat 11.51'de 220 sn. Süren telefon görüşmeleri de gerçekleşmiştir)].

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından Hrant Dink cinayeti tasarısına dair elde edilen bilgilerin birbirlerine şifahi olarak aktarıldığı ve bu konu ile ilgili değerlendirmeler de yaptıkları görüşündeyiz.

Dink cinayetine dair elde edilen bilgiler, TİEM görevlileri ile Engin Dinç tarafından Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlilerine yazılı ve resmi kanallardan bildirilmiş olsa idi; aynı yöndeki istihbaratı almış olan Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlileri yetki bölgelerindeki cinayetle ilgili gelişmelerin önünü açacak bir davranış içinde bulunamayacaklardı.

- TİEM görevlileri ile Engin Dinç tarafından Hrant Dink cinayetinin kim tarafından işleneceği, cinayetin hangi yöntemlerle işleneceği konusunda raporları kaleme aldıkları tarihtlerde ve sonraki tarihlerde farklı bilgilere ulaşmalarına rağmen bu bilgiler raporlara aktarılmamıştır.

- Yasin Hayal, Erhan Tuncel ve Dink cinayetini tasarlayan örgüt üyeleri, TİEM görevlileri tarafından yeterli düzeyde fiziksel takip altında tutulmamış ve fiziksel takibin yapıldığı ve 'F-5 Takip Tarassut” belgelerinin düzenlendiği hallerde de bu raporlar sisteme aktarılmamıştır. [Muhittin Zenit 20.03.2015 tarihli dilekçesinde yirmi [20] adet 'F-5 Takip Tarassut' belgesi düzenlediklerini, bu raporları Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünde bir dosya içerisinde tuttuklarını cinayet sonrası TİEM’ne gittiğini fakat F-5 raporlarının bulunduğu dosyanın olmadığını gördüğünü iddia ve beyan etmiştir].

- Hrant Dink’in öldürüleceği bilgisine sahip olan TİEM görevlileri ile İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç elbette, yazılı ve görsel basında yer bulan Genelkurmay Başkanlığının 22.02.2004 tarihinde Hrant Dink’e yönelik ağır ifadeler içeren basın açıklaması, 26.02.2004 ve 02.03.2004 tarihlerinde Agos Gazetesi önünde Hrant Dink’e yönelik tehditlerin olduğu eylemler, Hrant Dink hakkında açılan soruşturma ve davalar, oluşturulan ve Yargıtay tarafından onanan 'mahkumiyet' kararı, Hrant Dink’i hedefe koyan yazılar, Hrant Dink’in 'hedef' haline getirilmesi, hedef haline getirilmesi sürecinde Hrant Dink’e yönelik 'azınlık-misyonerlik-vatana ihanet-tescilli Türk düşmanı' gibi terimlerin kullanılması ile ilgili olay ve gelişmelere ilişkin de bilgi sahibidirler. Bu nedenlerle, TİEM görevlileri ile Engin Dinç Hrant Dink’e yönelik oluşan tehdit atmosferini de görmüş ve algılamışlardır.

Hrant Dink’e yönelik yaşanan gelişmeler Hrant Dink ve Agos gazetesi için oluşturulan dosyalara da işlenmiştir ve TİEM görevlileri İDP projesi üzerinden ve 'bilgisayar ağı' üzerinden de bu bilgilere ulaşma olanağına da ayrıca sahiptirler.

- Yasin Hayal'in Hrant Dink'i öldüreceği somut bilgisi TİEM görevlileri ile İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç'te bulunmaktadır ve Yasin Hayal, silaha ulaşma konusunda herhangi bir zorluluk yaşamayan, silahı da bulunan biridir ve hatta kişilere silah temin eden biridir. Yasin Hayal'in silahının olduğu, birçok kişinin de ifadelerinde belirttikleri bir husustur. Hrant Dink cinayeti tasarısı ile ilgili bilgisi bulunan Mustafa Öztürk de 22.03.2007 tarihli İİEM Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü İfadesinde: “Ben Yasin Hayal ve Erhan Tuncel ile tanıştığım dönemde Erhan Tuncel’de hiç silah görmedim fakat Yasin Hayal’de silah olduğunu biliyorum ancak görmedim” şeklinde beyanda bulunmak sureti ile bu durumu doğrulamıştır. Yine Hrant Dink cinayeti ile ilgili tasarıda ismi zikredilen kişilerden biri olan Engin Yılmaz, Yasin Hayal’in 'çift silah' taşıyan birisi olduğunu beyan etmiştir. TİEM İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Ercan Demir de Mahkemenin 09.08.2016 tarihli duruşmasında Yasin Hayal yapısındaki birinin silah temin etmekte herhangi bir zorluk yaşamayacağını doğrulamıştır.

Yasin Hayal'in Hrant Dink'i öldürme tasarısı ile ilgili bilgi sahibi olunduğu, bu bilgilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile EGM İstihbarat Daire Başkanlığına aktarıldığı 15.02.2006 ile 17.02.2006 tarihi itibari ile TİEM görevlileri ile Engin Dinç tarafından bu bilgilerin aktarılmasına koşut olarak cinayetin işlenmesini önleme amacına yönelik cinayeti tasarlayan örgüte operasyon yapılması sürecinin organize edilmesi, Hrant Dink'e yönelik koruma tedbirlerinin alınması ile ilgili de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile EGM İstihbarat Daire Başkanlığı görevlileri ile görüşmesi ve koruma tedbirleri ile örgüte yönelik operasyon yapılması sürecinin birlikte organize edilmesi gerekli iken bu işlemler yapılmamış, bu tutum alınmamıştır.

Engin Dinç, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu m.1, m.2 m.16/B, Ek 4.madde ve Ek.7 madde hükümlerine ve 19.07.1995 Tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra Üniteleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 38. Maddesi’ne aykırı davranmış, Dink cinayetini tasarlayan örgüte yönelik operasyon yapılmaması durumunda Hrant Dink'in öldürüleceği bilgisi ve öngörüsüne sahip olduğu halde operasyon sürecini başlatmamış ve cinayeti tasarlayan örgüte operasyon yapılması süreci organize edilmemiştir.

Sonuç olarak Engin Dinç, Hrant Dink'e yönelik tehdit atmosferi ile ilgili bilgi sahibi olmasının yanı sıra Hrant Dink'in Yasin Hayal ve üyesi olduğu örgüt tarafından öldürüleceği bilgisi ile Hrant Dink'in öldürüleceği öngörüsüne sahip olduğu halde yasaların kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirmemiş, Hrant Dink’in öldürüleceği somut bilgisine sahip olduğu 17.02.2006 tarihinden sonraki tarihlerde, ölüm sonucunun gerçekleşmemesi amacına yönelik Hrant Dink cinayetini işleyecek örgüte kasıtlı olarak operasyon yapmamıştır ve bu eylemsizliği ile TCK m. 83'de tanımlanan suçu işlemiştir. Bu nedenlerle, Engin Dinç'in TCK m. 83 uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekliliği bulunmaktadır.
Bu haber agos kaynağından gelmektedir.

Haber metninde yer alan görüşler haber kaynağı (agos) ve yazarına ait olup,
bolsohays.com sitesi haber hakkında herhangi bir görüş üstlenmemektedir.

Opinions expressed are those of the author(s)-(agos). They do not purport to reflect the opinions or views of bolsohays.com
+