Ortaköy Ermeni Kilisesi Vakfı Seçim Tartışmaları Hakkında Patriklik Açıklaması - Gündem
21 Temmuz 2024 - Հակական տոմար - Տարի : 4516 / Ամիս : Հրոտից / Օր : Գրգոռ / Ժամ : Այգ

Gündem :

07 Ağustos 2022  

Ortaköy Ermeni Kilisesi Vakfı Seçim Tartışmaları Hakkında Patriklik Açıklaması -

Ortaköy Ermeni Kilisesi Vakfı Seçim Tartışmaları Hakkında Patriklik Açıklaması Ortaköy Ermeni Kilisesi Vakfı Seçim Tartışmaları Hakkında Patriklik Açıklaması

Ortaköy Meryem Ana Kilisesi Vakfı’nın seçimlerle ilgili olarak kendi seçim heyetini oluşturduğu ve sınırlı bir seçmen listesiyle seçim başvurusu yaptığı haberi üzerine, Patrik Sahak II Hazretleri, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İskender Şahingöz’ü yazlık konutuna davet ederek konuyu aydınlığa kavuşturmasını istemiştir. Buna göre:

1. Yönetim Kurulu, 16 Ekim 2022 tarihinde vakıf seçimini gerçekleştirme kararı almış, kendi beş kişilik seçim kurulunu oluşturmuştur. Yaklaşık 800 kişilik seçmen listesi Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne iletilmiş ve seçimi gerçekleştirmek için, Yetkilendirme Belgesi, Seçim Heyetine verilmiştir. Önümüzdeki hafta seçmen listesi askıya çıkartılacak ve 2. Bölge’de ikamet eden seçmenlerin gerekli belgelerle başvuruda bulunması durumunda, seçmen olarak kaydedilecek ve seçimlerde oy kullanabileceklerdir. Sayın Şahingöz bu yöntemin sadece kendileri için değil bütün Azınlık Vakıflarını bağlayıcı bir zorunluluk olduğunu iddia etmektedir.

2. İskender Bey, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kendilerine aktarılan gerek sözlü açıklamaların gerekse verilen seçim yetkilendirme belgesinin, yasal olarak doğru bir yolda olduklarının garantisi olduğunu belirtmiştir.

Patrik Hazretleri kendilerine Ermeni Vakıflar Birliğinin bölgesel seçimlerle ilgili ortak bir yöntem belirlediğini ve Ortaköy Meryem Ana Kilisesi Vakfı’nın da buna uymasının daha doğru olacağını söylemiştir.

Buna göre:

1.Seçim Yönetmeliği’nde, seçim çevrelerinin, milletvekili seçim bölgeleri olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu kazanım, gerekli oy çokluğunun sağlanması ve önceki dar katılımlı ve şaibeli seçimlerde oluşan sorunların önüne geçilebilmesi için en önemli artıdır. Dolayısıyla, her vakfın ve seçim heyetinin birinci görevi, bölgesindeki oy potansiyelini en verimli şekilde kullanılabilmesinin önünü açmaktır. Bu doğrultuda ERVAB bölgesel seçim heyetleri oluşturarak, ortak bölgesel seçmen listelerini hazırlamak ve o bölgedeki her vakıf için bu ortak listeyi kullanmak gibi çok mantıklı ve pratik bir yöntem benimsemiştir.

2. Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği’ne göre, 2. Bölgede bulunan Ortaköy Meryem Ana Kilisesi Vakfı’nın seçmeni şimdiki verilerle 20.500 kişidir. Bu seçmen kitlesinin o bölgede bulunan 24 vakfımız için oy kullanma hakkı vardır. Dolayısıyla, Ortaköy Meryem Ana Kilisesi Vakfı’nın sadece bünyesinde kayıtlı 800 kişilik seçmen listesini Vakıflar Müdürlüğü’ne sunmasında, Yönetmeliğin lafzına ve ruhuna bir aykırılık görmekteyiz. 20 bin seçmene sadece bir hafta içinde Ortaköy vakfına gidip şahsen başvuruda bulunmasını istemekse –hele ki, potansiyel seçmenlerin yaz sezonunda ana ikamet adreslerinde bulunmadıkları gerçeği dikkate alınırsa- hiç de gerçekçi ve uygulanabilir gözükmemektedir.

Patrik Hazretleri, İskender Bey’e bunun halk tarafından seçimleri “çalmak” girişimi gibi bir algıya sebebiyet verebileceği tehlikesi taşıdığını hatırlatmıştır. Tekrar seçilmek arzusunda olan vakıf yönetiminin bu sebeple seçimlerde dezavantajlı konuma düşebileceği uyarısında bulunmuştur.

Sonuç olarak, Ortaköy Meryem Ana Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu, Yönetmeliğe göre yasal olduğunu iddia ederek başlattıkları seçim sürecini tüm itirazlara rağmen tamamlama kararlılığını açıkça beyan etmiştir. Ancak, Vakıflar Müdürlüğü’nden gelecek yeni yönlendirmelere açık olduklarını, önümüzdeki günlerde bölgesel ortak seçmen listelerinin Müdürlükçe kabul edilmesi durumunda, kendilerinin de bu uygulamaya riayet edeceklerini ifade etmişlerdir.

Gelinen noktada; Patriklik Makamı olarak büyük bir endişe içinde olduğumuzu açıkça belirtmek durumundayız. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İskender Şahingöz, seçmen listelerinin 08 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibariyle askıya asacaklarını belirtmiştir. Maalesef bu uygulamayla, yirmi bine yakın cemaat üyesinin oy kullanma hakkını bir hafta gibi bir sürede kaydolmak zorunluluğuyla tahakküm altına almaktadır.

Bu konuda Ortaköy Meryem Ana Vakfı Seçim Heyetini de en yüksek tonla uyarmayı bir vazife biliyoruz. Gelinen bu noktadan sonra, bu vebalin ahlaki, vicdani, sosyolojik ve yasal sorumlusu kendileri olacaktır.

Umuyoruz ki Seçim Heyeti, vakıf yönetiminin çıkarlarından ziyade halklarının seçme ve seçilme haklarını savunabilecek tarafsız ve şeffaf bir seçim süreci yönetme kapasitesine ve basiretine sahiptir.
Şayet, söz konusu seçim süreci, böylesi bir felaket ile yürütülecekse, Seçim Heyeti için Takdir-i İlahi’de en iyi savunma istifa etmeleridir.

Patrik Hazretleri, mevzubahis yönetmeliğin hazırlanmasında, geniş tabanlı halk katılımını amaçlayan resmi makamlarla (Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü) irtibata geçerek, bu konu hakkındaki şikâyet ve itirazlarını iletecektir.

Bu temasların ardından, toplumumuz yararına olumlu sonuçlar çıkacağı aşikardır. Ancak tedbiri elden bırakmama adına ve haklarının gasp edilmesine engel olmak için ikinci bölgede ikamet eden toplum üyelerimizin bu pazartesiden itibaren (08 Ağustos 2022) ivedilikle, Ortaköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi’ne giderek isimlerini seçmen listesine yazdırmaları gerekmektedir.

Kaydolmak isteyen seçmenlere daha geniş ve yeterli bir süre tanımak adına Ortaköy Meryem Ana Vakfı Seçim Heyetininim seçmen listelerinin asılması aşamasını bir müddet ertelemesi gerekmektedir. Bunu, Patriklerinin bir direktifi, ahlaki ve dini bir vecibe olarak görmelerini rica ediyoruz.

Halkın oylarıyla göreve gelmiş patriklerin halkın menfaatini her şeyden üstün tutma yeminleri uyarınca cemaatimizin yazgısını belirleyecek böylesi hayati süreçlere katılımı, hakkın ve hakkaniyetin sesi olmayı sürdürmesi onlar için tarihi bir yükümlülüktür..


Bu haber TRHayBad kaynağından gelmektedir.

Haber metninde yer alan görüşler haber kaynağı (TRHayBad) ve yazarına ait olup,
bolsohays.com sitesi haber hakkında herhangi bir görüş üstlenmemektedir.

Opinions expressed are those of the author(s)-(TRHayBad). They do not purport to reflect the opinions or views of bolsohays.com
+