​Beyoğlu Üç Horan`ın çarşaf liste ve tek sandıkta seçim girişimine itiraz - Gündem
19 Haziran 2024 - Հակական տոմար - Տարի : 4516 / Ամիս : Մարգաց / Օր : Անահիտ / Ժամ : Կամաւօտ

Gündem :

12 Kasım 2022  

​Beyoğlu Üç Horan`ın çarşaf liste ve tek sandıkta seçim girişimine itiraz -

​Beyoğlu Üç Horan`ın çarşaf liste ve tek sandıkta seçim girişimine itiraz ​Beyoğlu Üç Horan`ın çarşaf liste ve tek sandıkta seçim girişimine itiraz

Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği'nin yayınlanmasıyla dikkatlerin çevrildiği vakıflardan biri de Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı. 25 Aralık'ta yönetim kurulu seçimi yapacak olan vakıfta mevcut yönetim, çarşaf liste ve tek sandıkta seçim için VGM'ye başvurdu. Ermeni toplumundan avukat Aren Dadıroğlu, hem çarşaf liste hem de tek sandık girişimine Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne verdiği bir dilekçe ile itiraz etti.

Vakıf yönetiminin seçim ilanı bugün (11 Kasım) yayınlandı.

İlana göre yönetim kurulu seçimi çarşaf liste ile olacak. Yani en çok oyu alan 9 kişi asil üye, yine en çok oyu alan 5 kişi ise yedek üye olarak seçilecek. Oyların eşit çıkması durumunda kura yoluna gidilecek.

Vakıf ayrıca sadece Beyoğlu Üç Horan Kilisesi'nde sandık kuruyor.

Diğer seçimlerde vakıf yönetimleri blok liste ile seçim kararı almışlardı. Bu sistemde, tek ya da iki liste yarışıyor, seçmenler listelerden birini blok olarak seçiyor.

Çarşaf listede yine liste oluşturarak seçime gitmek mümkün, ancak oy verme aşamasında seçmenler, adayları seçecek. Yani adayların isimlerinin üstünü çizme ya da başka isim eklemek mümkün olacak.

Diğer seçimlerde vakıflar seçmenlere kolaylık olması açısından birden fazla semtte sandık kurulmasını sağlıyordu. Ortak Seçim Tertip Heyeti'nde yer almayan Beyoğlu Üç Horan yönetimi sadece Üç Horan Kilisesi'nde sandık kurma kararı aldı. Bu durumun seçmenler açısından zorluk yaratacağı yorumları yapılıyor.

VGM'ye itiraz

Avukat Aren Dadıroğlu, seçim ilanının yayınlanmasının ardından İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'ne bir itiraz dilekçesi sundu.

Dadıroğlu, dilekçesinde,

"Bahse konu vakıf, milletvekili seçimlerinde uygulanan seçim çevresinde, 2. bölgede yer almaktadır. Ermeni toplumunun 2. bölgede yaklaşık 18.000 seçmeni bulunduğu göz önüne alındığında, seçim tertip heyetinin yalnızca tek bir noktaya oy sandıklarını kuracak olması kabul edilemez bir durumdur. Ayrıca vakfın bulunduğu konumun hafta sonları son derece kalabalık olması, o bölgenin trafik yoğunluğunun yüksek olması, vakfın bulunduğu sokağın araç trafiğine kapalı olması ve vakfın bahçesinde otopark bulunmaması sandığa erişimi zorlaştıracak diğer sebepler arasındadır.Beyoğlu kilisesinin yanı sıra bilhassa nüfusun yoğun olduğu Feriköy ve Samatya semtlerindeki kiliseler ile boğaz hattındaki uygun bir kiliseye de sandık konulması elzemdir. Önemle belirtmek gerekir ki seçim tertip heyetlerinin yegane görevi seçmenlerin oy kullanımını kolaylaştıracak, seçimlerdeki katılımcılığı arttıracak ve sandık güvenliğini sağlayacak uygulamaları hayata geçirmektir. Ancak seçim tertip heyetinin itirazımıza konu tasarrufu kendi görev amaçlarıyla son derece çelişkili ve iyi niyetten uzaktır." dedi.

Dadıoğlu ayrıca çarşaf liste uygulamasına da itiraz etti ve şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık 18.000 kişinin seçmen sıfatını haiz olduğu tahmin edilen bir seçimde yönetim kurulu adaylarının çarşaf liste usulüyle belirlenmesinin sakıncalı sonuçları mevcuttur. Çarşaf liste uygulamasından kaynaklanacak uzun kuyruklar uzun bir bekleyişe ve hatta birçok seçmenin oyunu kullanamadan seçim mahallinden ayrılması neden olacaktır. Çarşaf liste esasının diğer dezavantajları ise sandık kurulları ve sandık müşahitlerinin oy tasnif ve sayım sürecindeki iş yükünü zorlaştırması ve çeşitli suistimallere açık olmasıdır. Çarşaf liste esasında oy kullanımının (seçmenler pusuluda alfabetik sırayla dizilen aday isimlerini işaretlemesi, ekleme/çıkarma yapması) ortalama 5 dakika süreceği dikkate alındığında, 1 saat içinde 12 kişi seçim günü saat 08.00-17.00 arasında ise ancak 108 kişi oy kullanabilecektir. 18.000 seçmenin bulunduğu seçimde pratikte sadece 108 kişinin oy kullanacak olması seçimin ruhunu ağır bir şekilde zedeleyecektir. Söz konusu seçime katılımın yüksek olacağı ve 18.000 seçmenin en az yarısının katılım göstereceği dikkate alındığında ve blok liste esasında yapılacak bir seçimde her 200 kişiye bir sandık tahsisi ve toplamda 45 sandığın tesis edilmesi teknik bir gerekliliktir. (çarşaf listede ise sandık sayısı en az 90 olacaktır.) Seçim tertip heyetinin sandık sayısı konusunda bir açıklama yapmamış olması da endişe vericidir."


Avukat Aren Dadıroğlu dilekçesinin son bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"İşbu nedenlerle diğer vakıf seçimlerinde ve önümüzdeki seçimlerde uygulanacak emsal düzenlemeler dikkate alınarak Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı seçim heyetinin yalnızca vakfın kilise salonuna oy sandığı konulmasına ve yönetim kurulu sayısı belirlemesine ilişkin tasarruflarına itirazlarımızla nüfusun en yoğun olduğu yerler başta olmak üzere en az dört ayrı konuma yeterli sayıda sandık konulması, adaylık başvurularının blok liste olarak yapılması, başta mükerrer oy kullanımının engellenmesi olmak üzere sandık güvenliğini sağlayacak uygulamaların gerçekleştirilmesi ile yönetim kurulu sayısına yönelik adayların takdir hakkını kullanabilmesine dair işlem tesis edilmesini talep etmek mecburiyeti hasıl olmuştur. Gereğini sayın müdürlüğünüzden saygılarımla arz ve talep ederiz."

Bu haber agos kaynağından gelmektedir.

Haber metninde yer alan görüşler haber kaynağı (agos) ve yazarına ait olup,
bolsohays.com sitesi haber hakkında herhangi bir görüş üstlenmemektedir.

Opinions expressed are those of the author(s)-(agos). They do not purport to reflect the opinions or views of bolsohays.com
+