​Üç Horan Seçim Tertip Heyeti 12 Mart`ta seçim planlıyor - Gündem
26 Mayıs 2024 - Հակական տոմար - Տարի : 4516 / Ամիս : Մարերի / Օր : Նպատ / Ժամ : Հոթապեալ

Gündem :

15 Ocak 2023  

​Üç Horan Seçim Tertip Heyeti 12 Mart`ta seçim planlıyor -

​Üç Horan Seçim Tertip Heyeti 12 Mart`ta seçim planlıyor ​Üç Horan Seçim Tertip Heyeti 12 Mart`ta seçim planlıyor

Yeni oluşan Beyoğlu Üç Horan Seçim Tertip Heyeti ilk toplantısını yaptı. Heyet ertelenen Üç Horan Vakfı seçiminin 12 Mart 2023'te seçim yapılmasını öngörüyor. Blok liste ve Feriköy ve Samatya'nın da bulunduğu altı merkezde sandık kurulması planlanıyor. Heyet önünüzdeki hafta Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvuracak.

12 Ocak Çarşamba günü Vakıflar Bölge Müdürlüğü yazısı ile göreve gelen Beyoğlu Üç Horan Vakfı Seçim Tertip Heyeti, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan sonra, ertelenen seçimin yapılmasına dair süreçle ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

"İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’nün 12.01.2023 tarih E 6230459 sayılı yazısı ile göreve gelen Beyoğlu Üç Horan Vakfı Seçim Tertip Heyeti, ilk toplantısını 12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirmiş olup, Heyet üyeleri, aralarında yapmış oldukları görev taksimatı neticesinde, Haçik Sarılı’ın başkan; Artun Tekiroğlu’nun sekreter üye, Garen Çetinkaya’nın veznedar üye ve Saro Benglian’ın basın sözcüsü olarak görev almalarına karar vermişlerdir.

Haçik Sarılı, Karun Kovan, Artun Tekiroğlu, Dalida Yontan, Garen Çetinkaya, Şant Çakmakçı ve Saro Benglian’dan oluşan tüm üyelerin hazır bulunduğu oturumda mutabık kalınan diğer hususlar kısaca şöyledir:

-Seçim Tertip Heyeti, 18.06.2022 tarihli resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 31870 sayılı Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nin ilgili maddesi veçhile Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden almış olduğu yetkiye dayanarak, önümüzdeki hafta başı itibarıyla toplantıda hemfikir kalınan seçim tarihi, ilgili seçim çevresi ve kayıtlı seçmen listelerini de ibraz etmek suretiyle Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne müracaatta bulunacak ve seçimin yapılabilmesi için müsaade ve yetki talep edecektir.

-Başvurumuzu müteakip Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce tanzim edilecek yetki belgesinde de uygun görülmek ve onaylanmak şartıyla seçimin, Seçim Yönetmeliğinde hüküm altına alınan asgari yasal süreler de nazara alınarak 12 Mart 2023 tarihinde yapılması öngörülmektedir.

-Detaylarına seçim tarihinden en az 45 gün önce yapılacak ilan metninde yer verilmek üzere, seçimlerin en az 7 asil ve 4 yedek (7+4) ile en çok 11 asil ve 6 yedek üye yasal hadleri gözetilerek, blok liste usulüyle yapılmasına; oy sandıklarının Feriköy, Samatya, Ortaköy ve Büyükdere Kiliseleri ile Esayan ve Karagözyan Okullarına konulmasına; adı geçen vakıf yönetim kurullarının bu konudaki ön izinlerinin alınmasına, söz konusu seçim ilanının Beyoğlu Üç Horan Vakıf merkezi haricinde Seçim Yönetmeliğinin cevaz verdiği, cemaat mensuplarının kolaylıkla erişebileceği sair yerlere asılmasına ve internet üzerinden çeşitli mecralarda ilan içeriğinin paylaşılmasına, keza seçmen ve kesin aday listelerinin de cemaat mensuplarının erişimi bakımından kolaylık arz eden yerlerde askıya çıkarılarak, sair mecralarda duyurulmasına karar verilmiştir.

-Dijital ve elektronik alt yapı sağlanmak suretiyle seçim güvenliğinin tesisi için çalışmalara başlanmasına; istişarelerde bulunmak ve muhtemel iş birliği imkanlarını değerlendirmek üzere konunun teknik uzmanlarının Seçim Tertip Heyeti’nin müteakip toplantısına davet edilerek, fikir teatisi cihetine gidilmesine karar verilmiştir.

-Üyeler, İşbu oturumda karar altına aldıkları tüm hususların, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün olur ve onayının alınması suretiyle derhal yürürlüğe konulacağını kabul ve beyan ile toplantıyı sonlandırdılar.

-Seçim Tertip Heyeti’nin müteakip toplantısı 16.01.2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecektir."

Ne olmuştu?

Hatırlanacağı üzere Üç Horan için 25 Aralık’ta seçim yapılması gerekiyordu. Ancak Üç Horan Vakfı yönetimi tarafından atanan Seçim Tertip Heyeti'nin uygulamaları Ermeni toplumunda tepkilere neden olmuştu.

Heyet önce çarşaf liste kararı aldı, sonra da Feriköy ve Samatya'da sandık kurulmayacağını açıkladı. Seçim günü için de elektronik sistem uygulaması gerekli görülmedi.

Ermeni toplumundan ve aday gruplarından tepkiler yükselirken ve İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne peşpeşe şikayet dilekçeleri verilirken, Üç Horan Seçim Tertip Heyeti görevinden istifa ettiğini 22 Aralık'ta İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne iletti. VBM bunun üzerine 25 Aralık'taki seçimin ertelendiğini ve yeni bir Seçim Tertip Heyeti oluşturulacağını taraflara bildirdi.

Yeni Seçim Tertip Heyeti, yönetmelik gereği Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından oluşturuldu ve 11 Aralık Çarşamba günü kamuoyuna açıklandı.

Bu haber agos kaynağından gelmektedir.

Haber metninde yer alan görüşler haber kaynağı (agos) ve yazarına ait olup,
bolsohays.com sitesi haber hakkında herhangi bir görüş üstlenmemektedir.

Opinions expressed are those of the author(s)-(agos). They do not purport to reflect the opinions or views of bolsohays.com
+