Üç Horan seçimi için verilen iptal kararı: Gerekçeli karar belli oldu - Gündem
18 Haziran 2024 - Հակական տոմար - Տարի : 4516 / Ամիս : Մարգաց / Օր : Մասիս / Ժամ : Խաւարակ

Gündem :

17 Şubat 2024  

Üç Horan seçimi için verilen iptal kararı: Gerekçeli karar belli oldu -

Üç Horan seçimi için verilen iptal kararı: Gerekçeli karar belli oldu Üç Horan seçimi için verilen iptal kararı: Gerekçeli karar belli oldu

Beyoğlu Üç Horan Vakfı yönetimi için 12 Mart 2023’te yapılan seçim, Simon Çekem başkanlığındaki eski yönetimin yaptığı başvuru üzerine kısmen iptal edilmişti. 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin gerekçeli kararı belli oldu. Seçimin, yönetim kurulu üye sayısının değiştirilmesi gerekçesiyle, bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda iptal edildiği görülüyor. Mevcut yönetimden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Seçim öncesinde seçmen sandıklarının kısıtlı bölgelere konulması ve çarşaf liste yöntemi uygulanmak istenmesine ilişkin toplumdan gelen yoğun şikayetler üzerine, Simon Çekem başkanlığındaki dönemin yönetimi tarafından oluşturulan Seçim Tertip Heyeti çekilmiş, VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) tarafından yeni bir Seçim Tertip Heyeti oluşturulmuştu. Seçime bu heyet ile birlikte gidilmiş, seçimi Aksel Topalyan başkanlığındaki yeni liste büyük farkla kazanmış, eski yönetimin listesi seçimi kaybetmişti.

Bu süreçte Simon Çekem seçimin iptal edilmesi talebiyle dava açmıştı. Davada Vakıflar Genel Müdürlüğü davalı konumunda.

12. Asliye Hukuk Mahkemesi 29 Kasım’da davayla ilgili kısa kararını açıklamıştı.
Kararda şöyle denmişti:
“1-Davanın KISMEN KABULU ile davalı idarenin, davalı idare tarafından oluşturulan Seçim Tertip Heyetine davacı vakıf yönetim kurulunun 11 asil ve 6 yedek üye seçiminin yapılması yönünde verdiği yetki ile bu yetkiye binaen 12/03/2023 tarihinde yapılan Vakıf Yönetim Kurulu Seçiminin IPTALINE, fazlaya ilişkin talebin REDDİNE.."

Gerekçeli karar belli oldu

Mahkemenin gerekçeli kararı da belli oldu. Kararda Çekem’in diğer talepleri reddedilirken yönetim kurulu üye sayısının VGM tarafından belirlenen yeni Seçim Tertip Heyeti tarafından belirlenmesi üzerinde duruluyor. Bunun için mahkeme Prof. Dr. Sanem Aksoy Dursun, Doç. Dr. Ekrem Kurt ve Dr. Öğretim Üyesi Pelin Işıltan tarafından tanzim edilen bilirkişi raporuna yer vermiş. Raporun ilgili bölümü şöyle:

“Yeni Seçim Tertip Heyeti yönetmeliğe uygun teşekkül etmiş olup seçim şartları kanuna uygundur. Yönetim kurulu üye sayısının arttırıldığı iddiasının ise incelenmesi gerekir. Önceki yönetim kurulunun kaç kişiden oluştuğu konusunda dosya kapsamında herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. Davacının iddiasına göre Seçim Tertip Heyeti ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetim üye sayısının arttırıldığı ifade edilmektedir. Ancak bu iddia doğru olması durumunda (Eski yönetimin kaç kişiden oluştuğu konusunda belge sunulmalıdır) bu durum yasaya aykırıdır. Şöyle ki cemaat vakıflarında bir vakıf senedi olmadığı için senette yönetimin kaç kişiden oluşacağına ilişkin hüküm yoktur. Bu konuda varsa vakfın yönetmelikleri ve teamüllerine bakılmalıdır. Dosya kapsamında bu konuda bir belgeye ulaşılamamıştır. Bununla birlikte yönetim organı üye sayısının artması vakfın organizasyonun ve örgütlenmesinin değişmesi anlamına geleceği için TMK m.112/f.1 kıyas yolu ile uygulanarak vakfın yönetim kurulunun kararı gereklidir. Seçim Tertip Kurulunun bu konuda yetkisi olması düşünülemez zira bu kurulun yetkisi seçimi yapmak ve seçim ile hususlar hakkında karar vermekle sınırlıdır. Bu yetki sınırı aşılması durumunda alınan karar geçersizdir."

Mahkeme bu mütalaaya yer verdikten sonra verdiği kararda Çekem’in diğer itirazlarını şu ifadelerle haklı bulmadı:

“Davalı idare (VGM kastediliyor) tarafından yeni seçim tertip heyeti oluşturulması ve yetkilendirilmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de nihayetinde seçimin yönetmelikte belirlenen süre içerisinde yapılmaması sebebiyle davalı idare tarafından seçim tertip heyeti oluşturulmasına dair alınan kararın usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmaktadır. (...) Davalı idare tarafından Yönetmelik esas ve kurallarına aykırı olarak tamamıyla mevcut Yönetim Kuruluna muhalif olan kişilerden oluşan Seçim Tertip Heyeti oluşturulduğu ve yetkilendirildiği ileri sürülmüşse de, Seçim Tertip Heyetinin ne şekilde oluşacağına dair düzenlemenin yer aldığı yönetmeliğinin 11. maddesine aykırı şekilde Seçim Tertip Heyetinin oluşturulduğuna dair bir delil sunulmamıştır. Yine Seçim Tertip Heyetince çarşaf liste uygulamasından vazgeçilerek blok liste kararı uygulandığı ve bu durumun demokratik seçilme hakkını engellediği ileri sürülmüşse de yönetmeliğin 13. maddesine göre bu husus seçim tertip heyetinin takdirine bırakıldığından, alınan bu kararda da usule ve yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır.”

Sorun yeni yönetim kurulunun üye sayısı
Mahkeme yeni yönetim kurulu üyesi sayısı konusunda ise bilirkişi raporu uyarınca karar verdi ve bu kararı şöyle gerekçelendirdi:

“Bununla birlikte yukarıda yazılı yöntemine uygun olarak tanzim edilmiş, gerekçeli ve hükme esas alınabilir nitelikteki bilirkişi raporunda da tespit edildiği üzere yönetim organı üye sayısının artması vakfın organizasyonun ve örgütlenmesinin değişmesi anlamına geleceği için TMK m.112/f.1 kıyas yolu ile uygulanarak vakfın yönetim kurulunun kararı gerekli olduğundan ve dosyaya sunulan 05/04/2011 tarihli Vakıf Yönetim Kurulu Yetki Belgesinden de anlaşılacağı üzere eski yönetim kurulu 9 asil üyeden oluştuğundan, davalı idarenin, davalı idare tarafından oluşturulan Seçim Tertip Heyetine davacı vakıf yönetim kurulunun 11 asil ve 6 yedek üye seçiminin yapılması yönünde verdiği yetkinin usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatine varılarak bu yetkinin ve bu yetkiye binaen 12/03/2023 tarihinde yapılan Vakıf Yönetim Kurulu Seçiminin iptaline, davacı tarafın sair taleplerinin yukarıda yazılı gerekçelerle reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.”

Gerekçeli kararda da hüküm şu şekilde yer aldı:

“HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Davanın KISMEN KABULÜ ile davalı idarenin, davalı idare tarafından oluşturulan Seçim Tertip Heyetine davacı vakıf yönetim kurulunun 11 asil ve 6 yedek üye seçiminin yapılması yönünde verdiği yetki ile bu yetkiye binaen 12/03/2023 tarihinde yapılan Vakıf Yönetim Kurulu Seçiminin İPTALİNE, fazlaya ilişkin talebin REDDİNE”

Bu karara karşı davalı konumumdaki Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün karar tebliğ edildikten en geç iki hafta sonra İstinaf’a gitme, oradan da sonuç alamazsa Yargıtay’a başvurma hakkı var. Yeniden seçim yapılması için kararın kesinleşmesi gerekiyor.

Mevcut yönetimden açıklama

Beyoğlu Üç Horan Vakfı yönetim kurulu üyesi avukat Aren Dadıroğlu, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı’nın 12.03.2023 tarihinde gerçekleşen yönetim kurulu seçiminin iptal edilmesi talebiyle Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü aleyhine açılan davada yerel mahkemenin gerekçeli kararı ve ek kararı yazılmış, kamuoyuna yansımıştır. Mahkeme kararının icra edilebilmesi için dosyanın kesinleşmesi gerekmekte olup, dosya henüz kesinleşmemiştir. Tarafların istinaf kanun yoluna (akabinde temyiz kanun yolu) başvurma hakkı bulunmaktadır. Ayrıca dava açıldığı sırada mevcut yönetim kurulu yetki belgesini (mazbata) henüz almamış ve göreve başlamamış olduğundan söz konusu davada/kararda yönetim kurulunun görevini ilgilendiren ve etkileyen bir husus bulunmamaktadır. Süreci takip etmekteyiz."


Bu haber agos kaynağından gelmektedir.

Haber metninde yer alan görüşler haber kaynağı (agos) ve yazarına ait olup,
bolsohays.com sitesi haber hakkında herhangi bir görüş üstlenmemektedir.

Opinions expressed are those of the author(s)-(agos). They do not purport to reflect the opinions or views of bolsohays.com
+