​Açık Radyo`dan RTÜK`ün tebligat süreçleri ile ilgili yeni açıklama - Gündem
25 Temmuz 2024 - Հակական տոմար - Տարի : 4516 / Ամիս : Հրոտից / Օր : Ցրօն / Ժամ : Շանթակող

Gündem :

06 Temmuz 2024  

​Açık Radyo`dan RTÜK`ün tebligat süreçleri ile ilgili yeni açıklama -

​Açık Radyo`dan RTÜK`ün tebligat süreçleri ile ilgili yeni açıklama ​Açık Radyo`dan RTÜK`ün tebligat süreçleri ile ilgili yeni açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Açık Gazete programında geçen 'Ermeni soykırımı' ifadesi nedeniyle daha önce idari para cezası ve 5 kez yayın durdurma cezası verdiği Açık Radyo’nun son olarak lisansını iptal etmişti. RTÜK üyesi İlhan Taşçı gelişmeyi “Gerekçe, kurulun daha önce verdiği ‘toplumu kin ve düşmanlığa tahrikten’ 5 gün program durdurma cezasına uymayıp yayını sürdürmesi. Oysa yayıncı para cezasını ödemiş, ancak yayın kesmemiş. Bu durum yayıncı lehine yorumlanmalıydı” ifadeleriyle duyurdu. Açık Radyo RTÜK'ün tebligat süreçleri ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı.
Açıklama şöyle:

"Daha evvel kamuoyuna duyurduğumuz üzere, RTÜK tarafından Açık Radyo-Açık Gazete programına 24 Nisan 2024 tarihli yayında yer alan ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna şüphe bulunmayan ifadeler sebebiyle beş gün program durdurma kararı verildiği tebliğ edilmişti. Yine aynı tebligatta yer alan Üst Kurul kararında, durdurmanın hangi tarihler arasında uygulanacağının tebliğ edileceği de kaydedilmişti. Bu doğrultuda, durdurma için gün bildirimini beklerken RTÜK’ün 3 Temmuz 2024 tarihli toplantısında, Açık Radyo’nun yayın lisansının iptal edildiğini öğrendik. Bu son gelişmeye dair henüz tarafımıza ulaşan resmi bir tebligat bulunmamakla beraber, sosyal medyadan öğrenildiği kadarıyla kararın gerekçesi, tebligata rağmen RTÜK’ün program durdurma kararına uyulmaması.

RTÜK’ün web sitesinde dün (4 Temmuz 2024) yayınlanan kamuya açık duyuruda konuya ilişkin izahat paylaşıldı: “tebligatın 31.05.2024 tarihinde okunduğu dikkate alındığında bahse konu kuruluş hakkında (…) “yayın lisansının iptaline” karar verilmesi yönünde işlem tesis edilmesi mevzuat gereğidir”.

Biz şimdi tebligat sürecinin bizim tarafımızda nasıl geliştiğini ifade etmeye çalışalım.

Duyuruda belirtildiği gibi Üst Kurul, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) aracılığıyla 31 Mayıs 2024 tarihinde radyoya bir tebligat iletmişti. Burada Üst Kurul’un 21 nolu kararının da bulunduğu iki dosyaya ulaşılmış ancak bir üçüncü dosyaya UETS sisteminden kaynaklanan teknik-elektronik bir nedenden dolayı erişim söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla söz konusu dosya yasa gereği iletilmesinden beş gün sonra tebellüğ edilmiş sayılsa da içeriğinden teknik koşullardan ötürü haberdar olmamız mümkün olmamıştır. RTÜK’ün açıklamasında da yer aldığı üzere söz konusu dosya, elimize posta yoluyla ulaşan ilk tebligatta bulunmayan yayın durdurma tarih ve saatlerinin detaylarını ihtiva etmektedir.

Anılan dosyadaki ifadeye göre; Açık Radyo hakkında 6112 sayılı (…) Kanun’un 32’nci maddesinin birinci fıkrasına göre idari tedbir olarak, ihlale konu program yayınının 10, 11, 12, 13, 14 Haziran 2024 tarihlerinde Saat 08:00'de olmak üzere takdiren “5 (beş) kez durdurulmasına” karar verilmiştir.

Bu detaylara daha önce de belirttiğimiz gibi UETS sisteminden kaynaklanan teknik bir nedenden dolayı ulaşılamamış olduğu için Açık Radyo yayın durdurma gününün tebliğini beklemiş ve yayınına devam etmiştir.

Öte yandan radyomuz, kararda ve bize posta yoluyla ulaşan ilk tebligatta belirtilen para cezasının ödenmesi için 14 Haziran tarihinde RTÜK’e yazılı müracaatta bulunmuş ve RTÜK’ün 26 Haziran tarihli geribildirimi doğrultusunda taksitlendirilen ödemenin ilk taksidinin ödemesini gerçekleştirmiştir. Erişilemeyen dosyayı bilmediğimiz ayın 14’ünde yaptığımız başvurudan anlaşıldığı gibi, taksitlendirme talebimizi kabul ile 26 Haziran tarihinde bize cevap veren ve taksitlendirme önerilerini gösteren cevabında RTÜK’ün bize bir ikazda bulunmadığı da anlaşılmaktadır. Ayrıca RTÜK’ün son duyurusunda uyduğumuz para cezası ödeme sürecinden hiç bahis açılmadığına da özellikle işaret etmek isteriz.

Tekrar söylemek gerekirse: Radyomuzun, RTÜK kararını yerine getirmeme yönünde bir iradesi bulunmamakta olup; kararın yerine getirilmesine yönelik olarak, idari para cezasının ödenmesi için gerekli müracaat sonrası ilk taksit ödemesi de yapılmıştır. Yayın durdurma kararının yerine getirilememiş olmasının bu nedenle UETS’den kaynaklanan teknik aksaklığın bir sonucu olduğu kesindir.

RTÜK’ün, lisans iptaline hüküm veren kararıyla ilgili yasal müracaatlar elbette yapılacaktır. Bununla beraber, 30 yıldan beri yayın hayatına devam eden Açık Radyo’nun “geri dönüşü olmayan bir zararla” karşı karşıya kaldığı açık olduğu gibi Anayasa tarafından güvence altına alınan ifade ve haber alma özgürlüğünün ihlaline tekabül eden son durum, son derece vahimdir.

İlk günden bu yana evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda yayın hayatına devam eden Açık Radyo’nun, bundan sonra da aynı yasal statü doğrultusunda yayın hayatına devam etmesi en temel demokrasi ilkelerinin de gereğidir.

Bu vesileyle, bir kere daha belirtmek isteriz ki bugüne kadar her zaman yanımızda bulunan siz sevgili programcılarımız, dinleyicilerimiz ve dostlarımızla bundan sonra da aynı kararlılık ve aynı duygularla beraber olmaya devam edeceğiz. Yoğun ilginize, hiç kesilmeyen dayanışma mesajlarınıza ve desteğinize minnetle…

“Kâinatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo”


Bu haber agos kaynağından gelmektedir.

Haber metninde yer alan görüşler haber kaynağı (agos) ve yazarına ait olup,
bolsohays.com sitesi haber hakkında herhangi bir görüş üstlenmemektedir.

Opinions expressed are those of the author(s)-(agos). They do not purport to reflect the opinions or views of bolsohays.com
+