​Adaylar Üç Horan Vakfı için projelerini Agos`a anlattı - Gündem
24 Nisan 2024 - Հակական տոմար - Տարի : 4516 / Ամիս : Ահեկան / Օր : Լուսնակ / Ժամ : Երկրատես

Gündem :

11 Mart 2023  

​Adaylar Üç Horan Vakfı için projelerini Agos`a anlattı -

​Adaylar Üç Horan Vakfı için projelerini Agos`a anlattı ​Adaylar Üç Horan Vakfı için projelerini Agos`a anlattı

12 Mart’ta yapılacak Beyoğlu Üç Horan Vakfı yönetim kurulu seçimi için altı grup yarışıyor. Beyaz, Sarı, Mavi, Kırmızı ve Pembe liste vaadlerini ve projelerini Agos ile paylaştı.

"Ayrım gözetmeden her bireyin hayatına dokunacağız"

Aydınlık Gelecek Beyoğlu (Beyaz Liste)


Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı yönetimine beyaz renk ile aday olan Aydınlık Gelecek Beyoğlu grubu, cemaatimizin ve Beyoğlu Vakfının gerçeklerini ve ihtiyaçlarını bilen, tecrübeli, tüm sosyo-kültürel katmanlarından temsilciler barındıran, her biri konusunda uzman, dengeli ve uyumlu bir gruptur.


Geçmişte cemaatimizin önde gelen toplumsal merkezlerden biri olan Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı günümüzde de çok önemli bir potansiyele sahip. Bu bağlamda Vakıf için vazgeçilmez yedi ana başlık belirledik.


Bu başlıklardan ilki kiliseler ve mezarlık. Surp Harutyun kilisesinin hasar gören yapısını sağlamlaştırmayı, her iki kilisede de görevlilerinin çalışma şartlarını iyileştirmeyi hedefliyoruz. Şişli Mezarlığı’nda son yıllarda birçok çalışma yapıldı ve bu mezarlığımız hak ettiği temiz ve bakımlı hale geldi. Ancak mezarlıkla ilgili en büyük önceliğimiz eski ve yeni tüm kayıtları dijitalleştirmek, ödemelerin çevrimiçi tahsil edilmesini sağlamak olacak.


Eğitim konusunda uzman arkadaşlarımızın aramızda olması en büyük avantajımız. Biz eğitim başlığını ikiye ayırıyoruz. Bunlardan birincisi Esayan Okulu ile ilgili çalışmalar. Öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, anaokulunun modernize edilmesi, liselere geçiş ve üniversiteye giriş sınav hazırlıklarının desteklenmesi, ana dilimiz Ermenice’nin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaya yönelik yöntemler geliştirmek ve en az bir yabancı dilin yetkin şekilde kullanılmasını sağlamak bu kapsama giriyor.

İkincisi ise, Ermeni toplumunda genel bir eğitim anlayışı oluşturmak hedefi ile diğer Vakıflarımızla işbirliği içinde olmak. Ayrıca, bütün toplumun faydalanabileceği bir kreş açmak da hedefimiz.


Cemaatimizin tamamını yakından etkileyecek olan bir başka başlık ise emlak ve kiralama. Toplumumuzun en büyük gelir kalemlerinden olan bu mirasın verimli şekilde değerlendirilmesi şart. Yönetime geldiğimizde ilk işimiz mevcut durumun tüm ayrıntılarıyla raporunun çıkarılması ve derhal toplumumuzla paylaşılması olacaktır. Buna taşınmazlar ve sözleşmeler dâhildir.

Cemaatimizden bu konuda uzmanlaşmış kişiler de dâhil edilerek kurulacak Ortak Emlak Komisyonu ile Vakfın maliki olduğu taşınmazların değerlendirilmesi ele alınacak. Kiraların iyileştirilmesi, taşınmazların getirisi daha yüksek fonksiyonlar için dönüşüme tabi tutulması, bazı taşınmazların ise çeşitli projeler ile tüm cemaatin faydalanacağı şekilde yapılandırılması amaçlarımız arasında.


Özellikle vakıflar hukuku konusunda tecrübeli ekip arkadaşımızın öncülüğünde hukuki süreçlerimizin sorunsuz işlemesini sağlayacağız. Vakfın 1936 beyannamesi gözden geçirerek iade veya tazmin edilmesi gereken taşınmazlar hakkında hukuki süreçleri başlatacağız. Vakfın mevcut kira sözleşmelerini de gözden geçirip bunları emlak komisyonu ile birlikte teker teker değerlendireceğiz.

Başta seçim yönetmeliği olmak üzere cemaat vakıflarının tüzel kişilik ve mülkiyet sorunlarının çözümü için diğer cemaat vakıflarıyla ortak çalışma yapacağız.


Mali işler, değerlendirme, denetleme ve halkla ilişkileri de ayrı bir başlık altında topladık. Cemaat üyelerinin her birinin yetkin, cemaat kurumları ile etkileşim içinde ve söz sahibi olan bireyler olduğunu kendilerine hissettirmek için çabalayacağız. Düzenli olarak yıllık faaliyet ve denetim raporlarını paylaşıp, güncel iletişim kanalları üzerinden ulaşılabilir olacağız.


Beyoğlu ruhunun köşe taşlarından biri sosyal destek olmuştur. Toplumumuzun yardımlaşma ve birbirine destek olma bilincini daha da güçlendirecek çalışmalar yürüteceğiz. Sosyal desteğe ihtiyaç duyanları tam sayısı ile tespit etmek ve gereksinimlerini kayıt altına almak, sunulan ayni ve nakdi yardımları iyileştirmek için çalışacağız. Bu desteği sadece Beyoğlu’na değil, tüm cemaat üyelerine sunabileceğimizi biliyoruz.


Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler dâhilinde, Naregyan Salonu’nu faal hale getirmeyi, Vakıf’a ait atıl binalardan birinde çok amaçlı bir kültür merkezi kurmayı ve tüm cemaatin kullanımına sunmayı, Maral Müzik ve Dans Topluluğu, Lusavoriç Korosu, Asoghik Korosu, Esayan Okulundan Yetişenler Derneği gibi değerlerimizi tekrar Beyoğlu çatısı altında toplamayı hedefliyoruz. Konumu gereği, Beyoğlu gençler için çağımıza uygun teknolojik imkânların sunulacağı, güvenli ve keyifli bir çalışma ve toplanma mekânı olacaktır.


Gayretimiz, cemaatimizin tümünü kapsayan, çoğulculuğu ön planda tutan, adil, şeffaf, kararlı ve vicdanlı bir yönetim anlayışını Beyoğlu’nda uygulamaktır.

Beyaz Liste: Nerses Aksel Topalyan, Haçik Canel, Ariana Beştepe, Aren Dadıroğlu, Ayk Nalbantkazaroğlu, Nevzat Demirci, Gülüzar Onan Artuç, Lena Yeniyorgan, Azat Zare Karakaş, Rafi Süzme, Sevan Karabetoğlu, Taşkın Özdemir, Sayat Gürün, Aren Bağ, Kami Çankırı, Tanya Ozinyan Kuduç ve Ğazar Sabunci

“Sözünü verdiğimiz kurumu hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz”

Beyoğlu'nda Cesur Değişim (Sarı Liste)

İstanbul’un ve cemaatimizin kültürel kodlarının içinde Beyoğlu’nun yeri tartışılmaz. Çağdaş Türkiye’nin en önemli kilometre taşları bu görece ufak semtimizde hayata geçti. Bizler sayısal olarak az olsak da etki olarak bu zenginliğin en önemli unsurlarındanız. İstiklal Caddesi’nin oya gibi işlenmiş binalarında, edebi eserlerde, yemek sofralarında, yüzyıllık tiyatro salonlarının localarında, bakan gözlerin çok iyi gördüğü bir zenginliği miras aldık.

Atalarımızın Anadolu’da başlattıkları müthiş eğitim seferberliğiyle pekçok şehirde kurdukları okullar sayesinde elde edilmiş bu zenginliği daha da geliştirerek gelecek nesillerimize aktarabilmek toplumca ödevimizdir.

Hayalini kurup size sözünü verdiğimiz kurumu anlatmak ve hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz.

Bağışlar ve kişisel desteklerle değil, köklü bir kurumsal aidiyet ve işleyişle, manevi ve maddi olarak kendi kendine ayakta durabilen, varlıklarını etkin şekilde koruyup değerlendiren, gelirleri sürdürülebilir bir vakıf tasarlıyoruz.

Velilerin çocuklarını güvenle okula gönderebildikleri, tam donanımlı çağdaş eğitim verirken, bilimi, teknolojiyi, yabancı dil eğitimini, anadilimizin gelecek kuşaklara aktarılmasını öncelleyen, çalışan kadronun özlük haklarını önemseyen, eğitimcilerin mesleki gelişimi için onlara fırsat tanıyan, mutlu ve başarılı öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen örnek bir okul yönetimi için kaynaklarımızı seferber etmek ve diğer okullarımızla paylaşmak birinci önceliğimizdir.

Kapıları gençlere açık, sosyal ve kültürel tüm imkanları sunan, sanata, spora destek olan bir dernek, şeffaf, hesap verebilir, cemaatin tüm kurumlarıyla ve bireyleriyle dayanışmaya hazır, paylaşımcı bir yönetim taahhüt ediyoruz.

Tüm taşınmaz varlıkların tespiti ve vakfa kazandırılması, depreme ve diğer risklere karşı güçlendirilmesi ve bakımlarının yapılması, yarattıkları gelir seviyesinin piyasayla uyumlu şekilde güncellenmesi için etkin çalışacağız.

Vakıf bünyesindeki kiliselerimizde ve mezarlığımızda verilen hizmetlerin yetkin kadrolarla sürdürülmesinin, ve bu tarihi değerlerimizin etkin şekilde korunarak gelecek kuşaklara aktarılmalarının garantörü olacağız. Ruhani konularda da Patrikhane’mizle uyum içinde çalışacağız.

Hayat damarlarımız olan tüm cemaat kurumlarının kapıları açık olarak hizmete devam etmelerini çok önemsiyoruz. Süreli ve süresiz yayın yapan gazeteler ve tüm diğer basın-yayın kuruluşlarımızla, kültür-sanat faaliyetleri gösteren tüm gruplarla ve gençlerle, spor kulüpleriyle, toplum için projeler üreten kişi ve kurumlarla beraber çalışmak, ilgiye, umuda ve maddi desteğe ihtiyaç duyan cemaat bireylerimizin ve yaşlılarımızın beklentilerini karşılayarak onların yaşam kalitelerini arttırmak, gelirimizi hakkaniyetle toplumumuzun diğer kurumlarıyla paylaşarak onlara destek olmak bizi çok heyecanlandırıyor.

Uzun bir kaos döneminin ardından neredeyse bir kurucu yönetim misyonuyla hareket edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Liyakatli yöneticiler elinde kurumsal şekilde yönetilen, keyfi inisiyatiflerden arınmış bir yönetimi hayata geçirmeye odaklı genç bir kadromuz var. Akıl ve gönül köprüleri kurmaya kararlı olduğumuz tüm toplum bireylerimizin ortak aklıyla kararlar alan, katılımcı bir vakıf hayalimiz ve taahhüdümüz var.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ndeki 17 Küresel Hedef’e ulaşmak için üzerimize düşenleri yerine getireceğimizi beyan ve taahhüt ediyoruz.

Grup adımızda ‘cesaret ve değişim’ ibarelerini kullandık, çünkü seçim sonrası cesaret ve kararlılıkla hayata geçirilecek değişimin en önemli unsurlar olduğuna inanıyoruz, ve çok çalışarak bu iradeyi göstereceğimize söz veriyoruz.

Uzun aradan sonra gerçekleşen seçimlerin toplumumuza getirdiği canlılık çok sevindirici. Güzide kurumumuz Beyoğlu Üç Horan Vakfı yönetimi için 6 farklı listenin bu zorlu göreve aday olması ve listelerdeki tüm değerli arkadaşların ellerini taşın altına koyuyor olmaları cemaatimizin sürekliliği açısından çok kıymetli. Bu canlılığın seçim sonrasında da devam etmesini, işbirliği ve sinerji ortamının yaratılmasını önemsiyor ve yürekten diliyoruz.

Sarı Liste: Şeyda Ergan Nanyan, Karin Bozkurt, Juliet Kostanoğlu, Masis Mirzahanyan, Ersan, Arsen Hubeseryan, Sevan Şant Türker, Sayat Temelci, Ani Zabel Pınarbaşı, Milena Timurcuoğlu, Şahan Armağan, Aziz Kap, Artun Gebenlioğlu, Kamer Dikran Alyanakyan, Sayat Zeki, Arda Sepetçi, Sayat Sahakoğlu ve Can Levon Bağış


"Grupların değil toplumumuzun çıkarlarını ön planda tutacağız"


Beyoğlu Sevgi Birliği (Mavi Liste)

Halkımız teveccüh gösterir ve 13 Mart sabahı yönetime gelirsek, tüm hesapların geriye dönük incelenmesi, taşınmazların tespiti ve bunlarla ilgili bilgiyi Patrikhanemiz ve cemaatimizle paylaşma sözüyle çalışmaya talibiz.


Bu paylaşımlarımızdan sonra yapacağımız ilk iş mevcut binalarımızın depreme dayanıklılık testlerini yaptırıp gerekli işlemlerin başlatılması konusunda çalışmak olacaktır.


Halen 3 katlı âtıl halde bulunan Lusavoriç Okulu’na ait binamızı 6 kata çıkartacağız.


Giriş katını ve bahçeyi büyüklerimize sosyalleşme alanı, diğer katları dernek, dershane ve kültür merkezi şeklinde kullanmayı düşünmekteyiz.


Vakfın tüm taşınmazlarının mevcut kira kontratlarını gözden geçirerek mal sahibi ve kiracı ilişkisini iyileştirerek, vakfımız adına mevcut gelirler için var gücümüzle çalışacağız aynı zamanda mevcutta âtıl halde bulunan mülklerimizin ivedilikle değerlendirilip toplumumuzun maddi ve manevi anlamda desteklenmesine yönelik girişimlerde bulunacağız.


Bahsi geçen mülk projelerimizle ilgili olarak şimdiden İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ile gerekli mercii ve kişilerle istişaremizi gerçekleştirdik.


Eğitim alanında ise amacımız, kaybettiğimiz prestiji ve öğrenci sayımızı okulumuza yakışır bir şekilde vakfımızın desteğiyle yükseltmektedir. Bu projemizde bizim en büyük destekçimiz tabii ki öğretmenlerimiz olacaktır.


Yaptığımız planlamada önce öğretmenlerimizin çalışma ve ekonomik koşullarını yükselteceğiz.


“Mutlu öğretmen mutlu öğrenci” mottosuyla hareket edeceğiz.


Eğitim alanındaki bir diğer projemiz ise öğrencilerimizin üniversitedeki başarı oranını arttırmak. Bunun için ise lise seviyesinin 10. sınıfından itibaren sadece vakfımıza bağlı öğrencilerimizi değil cemaatimize bağlı tüm öğrencilerimizi kapsayan bir düzenleme yapacağız.


Öğrencilerimizin maddi imkanlarını göz önünde bulundurarak kuracağımız “burs komisyonu” nezdinde ihtiyaçlarını gidereceğiz.
Eğitim alanındaki bir diğer projemiz ise ABD‘deki bir Ermeni kardeş okul ile yaz okulu projemizdir. Bu konu ile alakalı çalışmalarımız başlamıştır.


Gençlik faaliyetlerinde ise; mezunlar derneğinin yanı sıra spor kulüpleri, dans, folklor, koro faaliyetlerini desteklemek ve gelişmeleri için imkân sağlamak düşüncesindeyiz.


Batı Ermenicesini korumak için fon oluşturmak, Ermenice ve din kültürü öğretmenlerinin, ana sınıf, sınıf öğretmenlerinin yetişmesi için gereken desteği vermek projelerimiz arasında.


Ayrıca senelerdir var olan basın kuruluşlarımızın ayakta kalabilmesi için tüm imkanları seferber etmek, sosyal ve yazılı medyanın çağın gereklerine uygun hale gelmesi ve güçlendirilmesi hedefimiz olacaktır.


Sosyal yardımları verimli ve yeterli hale getirerek yaşlılarımıza sunulan hizmeti yaygınlaştıracak ve geliştireceğiz. 'Geçmiş ve Gelecek Elele' sözünden yola çıkarak oluşturduğumuz zincirle eski adı “Ağkadakhınam” olan oluşumun adını Sosyal Yardımlaşma

Komisyonu olarak değiştirdik. Mahalle muhtarlarımız ve hatta aile hekimlerimizle yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda bölgemizdeki tüm ihtiyaç sahiplerine, ihtiyaçları oranında destek olmaya gayret edeceğiz.


Kişiler, gruplar değil toplumumuzun çıkarlarını ön planda tutacağız.


Şeffaf, işbirliğine açık, hesap veren bir anlayışla mali tabloları her dönem toplumla paylaşacağız. Grubumuz gelenekçi olduğu kadar modern, eşitlik anlayışı olan bir gruptur. Masanın ucundan tutan herkesin ise söz sahibi olduğu kesindir.
Kaynakların adaletli paylaşımı için diğer vakıflarımızla birlikte ortak ve bağımsız bir kurul oluşturulacaktır.

Mavi Liste: Ani Hamamciyan, Siran Surki, Jaklin Setyan Azizof, Sirun Dizmanoğlu, Aret Akpulat, Karabet Yayla, Misak Silahlı, Burag Erikin, Arda Kabadayı, Aras Kasap, Arto Akay, Ardos Yastangaçkol, Nuran Cemcem, Boğos Yılan, Rober Dadyan ve Aret Tatonyan

Not: Bu haftaki Agos'ta, Beyoğlu Sevgi Birliği- Mavi Liste'nin projeleri yerine teknik bir aksaklık sonucu yanlış bir metin yayınlanmıştır. Okurlarımızdan ve Mavi Liste'den özür dileriz. AGOS

“Kâr elde etmeye değil, insanlara hizmete geliyoruz”


Birlikte Güvenle Beyoğlu (Pembe Liste)

12 Mart 2023 tarihi, toplumumuz ve geleceğimiz için yeni başlangıçların dönüm noktası olacak. Bu dönemde biz de Pembe Liste olarak geleceğimizin inşasına katkı sağlamak ve birikimimizi paylaşmak için aday olmaya karar verdik.

Aday listemizi de bizimle aynı yolda ilerleyecek ve fikirlerimizi paylaşacak, içimizden, içinizden insanlarla kurmaya gayret gösterdik. Seçim süreci uzun bir süredir hepimizin gündemini işgal ediyor. Önce seçim sistemi değiştirildi, gruplardan transferlerle listeler zayıflatılmaya çalışıldı, maskeler düştükten sonra insanların gerçek niyeti ve kime, ne kadar güvenilebileceği ortaya çıktı. Maalesef yeni seçim dönemi için hazırlık süresi çok kısa bırakıldı. Tüm listeler de bu yapı içerisinde kendilerini yeterince tanıtmakta, toplum da onları yeterince tanımakta zorlandı.

Biz bu kısa süreyi şaşaalı, kendini pazarlama kaygısı taşıyan bir seçim çalışması ile harcamayı tercih etmedik. Biz fikirlerimizi, değerlerimizi, özünde kim olduğumuzu ve olmak istediğimizi sizlerle paylaştık. Bunu da vakıf yöneticilerinin sahip olması gereken vasıfları sıralayarak yaptık. Belki sosyal medyada, sokaklardaki elektrik kutularında, duvarlarda, binalarda ya da salonlarda yüzümüze çok rastlamadınız. Zamanımızı, ihtiyaç sahiplerini dinleyip anlamaya çalışarak, birlikte geleceği planlamakla değerlendirdik.

Tüm liste arkadaşlarımızın çeşitli kilise, dernek ve cemaat işlerinde deneyimleri ve katkıları bulunmaktadır. Tabii ki benim başkan adayı olarak vakıflarda ve kurumlarda uzun sürelere dayanan çalışmalarım oldu. Her bulunduğum ortamda insanlara dokunmaya, hastalıklara doğru teşhis koymaya ve iyileştirmeye çalıştım. Ama bu listedeki yol arkadaşlarımın da her biri ayrı bir katma değer ve başarı hikayesidir.

CV’ler, şirketler ve İnsan Kaynakları için değer taşımaktadır. Sadece iş başvurusu yaptığınızda değerlendirmeye alınır. Vakıf yönetmek için önemli olan özgeçmiş, diplomalar ve kâğıt üzerine yazılan birkaç kelime değildir. Manevi, sosyal değerleri bilmek ve deneyim ön plana çıkar.
Her liste ‘Şunu yapacağım, bunu vereceğim’ gibi bir sürü vaatlerde bulundu. Beyoğlu’nun kara kutusu açılmadan vaat vermesi kolay. Biz, içindekini bilmeden, değerlendirmeden vaat vermenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Gerçekleşemezse toplum önünde küçük düşmezler mi? Bizim tek vaadimiz elimizde olanı bu toplum için, toplumla birlikte paylaşmaktır.

Herkes paradan ve varlıklardan bahsediyor. Biz şirket yönetmeye gelmiyoruz, vakıf yönetmeye talibiz. Biz bir şirketin ana amacı olan kar elde etmeye değil kendimizi vakfetmeye ve insanlara hizmet için geliyoruz. Bunu yaparken de insana dokunmayı taahhüt ediyoruz.
Birkaç ana başlığı vurgulamak isteriz:


-Beyoğlumuzu, değerlerimizi toplumumuz adına gözümüz gibi koruyup kollayacağız.

-Bunu yaparken Patrikhane, okul, diğer vakıfları ve toplumumuzu da unutmayacağız.

- Belki de sehven açıklanan ve böyle bir talebin bir yönetimin yönetim tarzına güdüm koymaya çalışmak olduğunun farkına varılmayan bir talebin emrinde değil, doğru bildiğimiz yolda yürüyeceğiz. %10 değil ihtiyaç varsa toplumumuz için %100 vereceğiz. Fakat baştan beridir koruduğumuz herhangi bir otoritenin güdümünde olmama prensibimizden ödün vermeyeceğiz.

-Yolsuzlukların üzerine korkusuzca ve boynumuzu eğmeden gidip yargı önünde hesap soracağız.

-Şeffaf ve çağdaş bir yönetim modeliyle önce tüm gelirimizi artırarak toplumumuz için adil bir şekilde paylaştıracağız.

-Genci, yaşlısı, erkeği, kadını, çocuğu hangi meslekten hangi kesimden olursa olsun, İnsan için çalışacağız.

-Elimizde maddi varlıklarla toplumun temel taşı olan kurum ve kuruluşları yeniden ayakları üzerinde duracak şekilde destekleyeceğiz.

-Bizden sonra gelecek genç yönetimlere özgür, şeffaf, temiz ve sürdürülebilir bir vakıf bırakacağız.

Bizim için en değerli olan insandır. Kavgasız ve yürekten bir iş birliği ile hedefe yürüyeceğiz. Bunun için 12 Mart 2023’te gençleri ve genç kalanları, ne olursa olsun, kime oy kullanırlarsa kullansınlar, sandık başına davet ediyoruz.

Pembe Liste: Takvor Anan, Herman Polatyan, Hakan Alan, Arman Işıtman, Janin Kamburyan, Arat Bal, Kamer Ekici, Ağavni Kırımlıoğlu, Julyet Minaz, Ayda Hanamirian, Yervant Anuş, Jirayr Çakmak, Kamer Arpacık, Sarven Nalbant, Artin Şirinpınar, Sayad Santalu ve Sarven Akgöz.


“Kararlar cemaate danışarak alınacak”


Genç Güçlü Beyoğlu Halkın İradesi (Kırmızı Liste)

Geçmişi oldukça parlak olan Esayan Okulumuz açısından son dönemde artık yeni yönetime, yeni fikirlere, gençlik, uzmanlık alanlarının yaratılması gibi pek çok yeni akademik faaliyetlere ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz.

Bu yüzden, biz Beyoğlu'nda yaşayanlar, günlük hayatta semtimizin cemaat üyelerinin, ailelerinin, çocuklarının gördükleri sorunları birebir görüyoruz.

Bu yıl cemaatimize tanınan seçim hakkını da fırsat bilerek yönetime talip olduk. Başkanımız Aslan Bey (Güner) ve biz gençler neler yapabileceğimizi görerek programlar hazırladık.

Vaatlerimiz şu yöndedir;

-Vakıfların iyileştirilip gelir giderindeki faaliyet durumun dönüştürülmesi. Yönetim kurulu olarak profesyonel denetçiler ile birlikte bir Mali Kurul oluşturacağız.

-Yönetim Kurulumuz ve Mali Komisyon ekibi ve denetçilerle birlikte, önceki yönetimin gelir ve giderlerini denetletip raporlarını halkımıza sunacağız.

-Geçmişte iyi bir Ermenice eğitimi olan Esayan okulumuzu yeniden aynı seviyelere getirebilmek, yalnız bir dil değil kimliğimiz olan Ermeniceyi hak ettiği şekilde öğrencilerimize öğretmek arzusundayız.

-Ermenice dışında bir yabancı dilin iyi öğretilmesini ve ihtiyacı olan öğrencilerimize burs verilmesini sağlayacağız.

-Öğrencilerimizin sanata olan eğilimlerini de göz ardı etmeyip, derneğimizin kapılarını öğrencilerimize açacağız.

-Kilise binalarımızın bakım ve onarımını ihmal etmeyeceğiz, ayrıca ayin günlerinde ücretsiz servislerimizle halkımıza hizmet vereceğiz. Ayin sonrası halkımızla sevgi sofrasında buluşacağız.

-İhtiyaç sahipleri için vaftiz, düğün ve cenaze gibi törenlerin bedellerini tamamen vakfımız tarafından karşılayacağız. Orta gelir düzeyindekiler için talep durumunda destek vermek için halkımızın yanında olacağız.

-Sosyal Yardımlaşma konuşumda adımlar atacağız. Tespit edilen ihtiyaç sahiplerine parasal yardım dışında, sağlık, erzak ve aş evi projemizle günlük sıcak yemek gibi hizmette bulunacağız.

Maddeler halinde yazmaya çalıştıklarımız, yapacağımız tüm maddi ve manevi yardımlarımızın sadece başlıklarıdır.
Yönetimde alınan tüm kararlar için cemaatimizin iradesi sorulacak ve bu aşamadan sonra harekete geçilecektir. İlkemiz birlik ve beraberliği yeniden inşa etmektir.

Kırmızı Liste: Aslan Güner, David Evyapan, Sezar İnceoğlu, Ari Gümüşoğlu, Arda Keşişyan, Arden Yanar, Elizabet Mığdısı, Najda Küçükpapazyan, Leda Karin Hamparsumyan, Arman Yeşiltepe, Murat Tokatlıoğlu, Sayat Avedikyan, Rafi Derkevorkyan, Turan Arık, Yervant Camgöz, Artin Karacaoğlu
ve Nurhan Sözüdoğru

Not: Gruplar alfabetik sıraya göre sıralanmıştır.

Mevcut yönetim Yeşil Liste ile seçime giriyor

Mevcut Başkan Simon Çekem önderliğindeki Yeşil Liste, sorularımıza yanıt vermemeyi tercih etti. Yeşil Liste seçim broşüründe vaadlerden çok geçmiş dönemde yaptığı çalışmalara vurgu yaptı.

Yeşil Liste: Simon Çekem, Berrin Dayan, Talin Bekri, Alis Hamparsunoğlu, Nuran Menekşe, Hraç Keçiyolu, Aret Gülbek Açık, Murat İçlinalça, Talin Nayir, Nişan Babahan, Garen Kuyumcuyan, Murat Menekşe, İsa Aydın, Savarş Çitciyan, Arpi Boduryan, Özgür Yenice ve Arman Sucu

Bu haber agos kaynağından gelmektedir.

Haber metninde yer alan görüşler haber kaynağı (agos) ve yazarına ait olup,
bolsohays.com sitesi haber hakkında herhangi bir görüş üstlenmemektedir.

Opinions expressed are those of the author(s)-(agos). They do not purport to reflect the opinions or views of bolsohays.com
+