Այլեւայլ : Փորձ - Հարցարան. Ինչպիսի՞ն Է Ծնողք - Զաւակ Ձեր Կապը
21 Nisan 2024 - Հակական տոմար - Տարի : 4516 / Ամիս : Ահեկան / Օր : Գրգոռ / Ժամ : Ծայգն

Այլեւայլ : Փորձ - Հարցարան. Ինչպիսի՞ն Է Ծնողք - Զաւակ Ձեր Կապը

Այլեւայլ

Այլեւայլ Tüm yazılarını göster..

01 Ekim 2018  

Փորձ - Հարցարան. Ինչպիսի՞ն Է Ծնողք - Զաւակ Ձեր Կապը
Ընտրեցէք երեք հաւանական պատասխաններէն յարմարագոյնը եւ վերջաւորութեան իմացէք, թէ ինչպիսի՛ են ձեր եւ ձեր զաւկին միջեւ գոյութիւն ունեցող յարաբերութիւնները:

1. Յաճախ ձեր զաւակները ձեզ կը մեղադրեն, որ`
ա - Անտեղի կը մտահոգուիք իրենց համար:
բ - Շատ հարցում կը հարցնէք իրենց մասին:
գ - Խստապահանջ էք:

2. Երբ ձեր զաւակը լուրջ դժուարութիւն մը ունենայ,
ա - Անմիջապէս ձեզի կը դիմէ, քանի որ իր սրտին խօսող լուծումներ կը գտնէք:
բ - Ձեզի կը դիմէ, քանի որ կը հանգստացնէք զինք:
գ - Ձեզի կը դիմէ, քանի որ շնորհիւ ձեզի` ամէն բան աւելի յստակ կը տեսնէ:

3. Ձեր զաւակը խռոված է…
ա - Հետը կ՛առանձնանաք եւ բացատրութիւն կ՛ուզէք:
բ - Կը սպասէք, որ հանդարտի եւ արտայայտուի:
գ - Ձեր թեւերուն մէջ կ՛առնէք եւ պատճառը կը հարցնէք:

4. Ձեր զաւակը դպրոցէն կը կախակայուի իր մէկ յանցանքին համար:
ա - Անմիջապէս դպրոց կը ներկայանաք եւ բացատրութիւն կը պահանջէք:
բ - Զայն կը կանչէք եւ կ՛ուզէք լսել պատճառը:
գ - Առանց մանրամասնութիւնները լսելու` անկէ խոստում կ՛առնէք, որ ուրիշ անգամ չկրկնէ:

5. Ձեր զաւակը դպրոցական քննութիւններու կը պատրաստուի:
ա - Ձեր բոլոր գործերը մէկ կողմ կը ձգէք եւ կողքին կը նստիք:
բ - Պէտք եղած ցուցմունքները կու տաք եւ հեռուէն կը հսկէք:
գ - Արդէն նախօրօք պատրաստած էք անոր աշխատանքի ժամանակացոյցն ու ծրագիրը, իրեն կը մնայ հետեւիլ ձեր ցուցմունքներուն:

6. Մինչեւ օրս պահած էք`
ա - Ձեր զաւկին բժշկական տետրակը:
բ - Ձեր զաւկին առաջին բանաստեղծութիւնը:
գ - Ձեր զաւկին կաթի ակռան:

7. Մայր դառնալով սորվեցաք`
ա - Դատել եւ դատուիլ:
բ - Ինքնամոռաց դառնալ:
գ - Տկարանալ զաւկին դիմաց:

8. Մայրերու օրը մտքով կը կապէք`
ա - փունջ մը ծաղիկի հետ:
բ - ընտանեկան ընթրիքի հետ:
գ - սրտաբուխ մաղթանքի հետ:

9. Ձեր զաւակը արդէն ձեզի հետ չ՛ապրիր, բայց եւ այնպէս`
ա - Իր սենեակը եղածին պէս պահած էք:
բ - Շաբաթական դրութեամբ հետը կը խօսիք:
գ - Տեւաբար ձեր կարծիքին կը դիմէ:

10. Եթէ խաղալիքի մը վերածուէիք, պիտի փափաքէիք ըլլալ`
ա - Խոշոր արջուկ մը:
բ - Լեկոյի խաղ մը:
գ - Բառախաղ մը:


ԱՐԴԻՒՆՔ
– Եթէ ձեր պատասխաններուն մեծամասնութիւնը «ա» է, կը նշանակէ, որ ձեր զաւակը ձեր կեանքին ամբողջ իմաստն է, ձեր գոյութեան միակ պատճառն է: Հետեւաբար շատ բնական կը գտնէք, որ մէկ կողմ ձգէք ձեր փափաքներն ու երազները եւ ամբողջովին նուիրուիք անոր:
Ժամանակն է, որ քիչ - քիչ թեւեր տաք անոր, որպէսզի սորվի ինքնաբաւ ըլլալ, իսկ դուք զբաղեցէք ձեր անձով, եղէք «անձնասէր», նաեւ` որպէսզի հետագային մեծ յուսախաբութիւններ չապրիք:

– Եթէ ձեր պատասխաններուն մեծամասնութիւնը «բ.» է, որպէս ծնող` ոստիկան չէք, չէք փափաքիր, որ ձեր զաւակը ձեզ դիտէ որպէս օրէնքներ ճշդող եւ արտադրող անձ, այլ կ՛ուզէք, որ մօտենայ ձեզի, հանգիստ արտայայտուի իր դժուարութիւններուն մասին, ձեզի հետ բաժնէ իր վիշտն ու ուրախութիւնը: Ազատ կը ձգէք, որ կեանքի մէջ իր ընտրութիւնները կատարէ եւ իր անձնական թեւերով թռչի:

– Եթէ ձեր պատասխաններուն մեծամասնութիւնը «գ» է, ձեր զաւկին դաստիարակութիւնը առաջնահերթ է ձեզի համար: Կը ջանանք անոր համար ստեղծել յարմար միջավայր եւ ճշդել օրէնքներ, որպէսզի ինքզինք կառուցէ եւ աւելի ուշ երախտապարտ ըլլայ ձեզի…

Զօրաւոր անհատականութիւն ունիք եւ նոյնիսկ ձեզմէ հեռու` կը փորձէք հակիլ անոր վրայ, քանի որ երեխան երեխայ կը մնայ ձեր աչքով:


+