Այլեւայլ : ​Մեր Զաւակները Եւ Մենք. Ինչո՞ւ Երեխան Կու Լայ
23 Nisan 2024 - Հակական տոմար - Տարի : 4516 / Ամիս : Ահեկան / Օր : Ծմակ / Ժամ : Բաւական

Այլեւայլ : ​Մեր Զաւակները Եւ Մենք. Ինչո՞ւ Երեխան Կու Լայ

Այլեւայլ

Այլեւայլ Tüm yazılarını göster..

18 Ekim 2018  

​Մեր Զաւակները Եւ Մենք. Ինչո՞ւ Երեխան Կու ԼայՈմանց կը թուի, որ իրենց երեխան կու լայ, մինչդեռ ուրիշներունը` ոչ…

Բոլոր երեխաներն ալ կու լան, քանի որ անոնց համար լացը միակ միջոցն է բան մը հասկցնելու: Ծնողներուն կը մնայ վերծանել երեխային լացին պատճառը:

Երեխաները կու լան,


Եթէ Անօթի Են

Անօթի երեխային լացը կրնայ հասնիլ մինչեւ գոռոցի: Ան որքան շատ անօթի զգայ, այնքան աւելի կը սաստկանայ գոռոցը: Հետեւաբար պէտք է ուշադիր հետեւիլ զայն կերակրելու ժամերուն, որպէսզի երեխան չտանջուի:

Եթէ Հանգիստ Չի Զգար

Երեխաները, բացի լացէն, ուրիշ միջոց չունին իրենց ծնողներուն հասկցնելու, որ իրենք լաւ չեն զգար: Կրնայ ըլլալ, որ անոնք կը մսին, կամ կը տաքնան: Այդ պարագային լացը ընդհանրապէս միալար եւ տխուր կ՛ըլլայ:

Եթէ Ցաւ Ունին

Այս պարագային երեխան բարձրաձայն եւ անընդհատ կու լայ: Հնարաւոր է, որ կը ցաւին անոր ականջները, լինտերը, փորը… վերջինին պարագային ան կը պրկէ տոտիկները:

Եթէ Կը Ձանձրանայ

Այո՛, կարելի է լալ ձանձրոյթի պատճառով: Երեխան ձանձրացած է անընդհատ նոյն տեղը պառկելէ եւ նոյն առաստաղը դիտելէ… Խաղացէք անոր հետ, խօսեցէք, երգեցէք:

Եթէ Յոգներ Է

Երեկոյեան երեխան արդէն կուշտ է, լոգցած, մաքուր եւ յանկարծ կը սկսի լալու: Այսպիսով, ան դուրս կը հանէ օրուան ընթացքին կուտակուած յուզումներն ու յոգնածութիւնը: Փորձեցէք երեխան հանգստացնել կռնակն ու թաթիկները մարձելով, երգելով…

Մի՛ զայրանաք, երբ ձեր փոքրիկը կու լայ, փորձեցէք հասկնալ լացին պատճառը եւ օգնել անոր:

+