Էսաեան Վարժարանի Աւարտական Դասարանի Սաները Այցելեցին Պալըքլըի Ազգային Գերեզմանատունը - Հայերէն
24 Haziran 2018 - Հակական տոմար - Տարի : 4510 / Ամիս : Մարգաց / Օր : Լուսնակ / Ժամ : Շառաւիղեալ

Հայերէն :

19 Mayıs 2017  

Էսաեան Վարժարանի Աւարտական Դասարանի Սաները Այցելեցին Պալըքլըի Ազգային Գերեզմանատունը

Էսաեան Վարժարանի Աւարտական Դասարանի Սաները Այցելեցին Պալըքլըի Ազգային Գերեզմանատունը Էսաեան Վարժարանի Աւարտական Դասարանի Սաները Այցելեցին Պալըքլըի Ազգային Գերեզմանատունը
Է­սաեան վար­ժա­րա­նի ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ այ­ցե­լե­ցին Պա­լըք­լըի ազ­գա­յին գե­րեզ­մա­տու­նը, հա­յե­րէ­նի ու­սուց­չու­հի Ար­մա­ւե­նի Մի­րօղ­լուի հսկո­ղու­թեամբ։ Տղա­քը ա­ղօ­թե­ցին գե­րեզ­մա­նա­տան Ս. Սար­գիս մատ­րան մէջ եւ շրջայց մը կա­տա­րե­լով հա­ղորդ դար­ձան գե­րեզ­մա­նա­տան պատ­մու­թեան։ Ա­նոնք ի­րենց յար­գան­քի տուր­քը մա­տու­ցին ընդ­հա­նուր նա­հա­տա­կաց յու­շար­ձա­նին մօտ եւ տե­ղե­կու­թիւն­ներ քա­ղե­ցին մեր այն մտա­ւո­րա­կան­նե­րուն մա­սին, ո­րոնք կը ննջեն այս գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ։ Է­սաեան­ցի­նե­րը այ­ցե­լե­ցին նաեւ հան­գու­ցեալ Հրանդ Տին­քի շի­րի­մը, ուր բե­րին ի­րենց խո­նար­հու­մը ա­նոր բա­րի յի­շա­տա­կին առ­ջեւ։Bu haber Ja.....k kaynağından gelmektedir.
www.bolsohays.com un görüşünü yansıtmaz.

Anket Tüm Anketler

+